NRK Meny
Normal

– Tror dette vil stimulere flere private givere

Lokale politikere fra regjeringspartiene og deres samarbeidpartier er godt fornøyd med at ordningen med gaveforsterkningsmidler blir utvidet.

Heidi Nakken, Margareth Hoff Berg, Frøydis Austigard og Randi Frisvoll

Heidi Nakken (H), Margareth Hoff Berg (Frp), Frøydis Austigard (V) og Randi Frisvoll (KrF) håper kulturlivet blir mindre avhengig av offentlig støtte.

Foto: Privat

Gaveforsterkningsordningen har tidligere bare omfattet museer, men blir nå utvidet til også å gjelde andremområder innenfor kulturlivet. Det betyr at også musikk, litteratur og scenekunst, visuell kunst og kulturbygg får mulighet til å nyte godt av ordningen

De borgerlige partiene har i budsjettet økt rammen fra 10 millioner til 45 millioner på landsbasis siden innføringen i 2014.

Mindre avhengig av offentlig støtte

– Dette er veldig bra fordi det gir kulturlivet mulighet til å få inn enda mer midler, og det vil gjøre kulturlivet mindre avhengig av offentlig støtte, sier Randi Frisvoll som representerer KrF i kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal.

– Det er viktig fordi det vil stimulere stiftelser og private til å bidra økonomisk til kulturinstitusjonene våre, sier fylkespolitiker Heidi Nakken (H).

Meningen er at gaveforsterkningsmidlene skal stimulere til mer privat finansiering av kulturlivet, i tråd med Sundvollen-erklæringen. Det betyr at dersom den samlede pengegaven til en institusjon, enten det er fra en giver eller fra flere givere, utgjør mer enn 100.000 kroner så utløser det et statlig tilskudd på 25 prosent av gavetilskuddet.

Større interesse

I denne omgang har det ført til at Kulturkvartalet i Ålesund har fått 185.000 kroner og Nordmøre Museum 32.625 kroner. Lokale politikere tror at en utvidelse av ordningen vil gjøre private mer interessert.

– Ja, helt sikkert. Dersom private gir to millioner kroner så vil det kunne utløse en halv million i statlige penger. Det vil bety mer penger og gjøre det mer interessant, sier Randi Frisvoll.

– Og så tror jeg at når flere private blir med så vil det skape større interesse rundet den aktuelle kultirinstitusjonen, sier Heidi Nakken.

Men det forusetter at gaveforsterkningsordningen er godt kjent, og det er den ikke. Når ordningen når blir utvidet så er det en mulighet får å skape økt interesse.

– Jeg håper at våre kulturinstitusjoner i Møre og Romsdal nå er om seg og benytter seg av denne ordninga, sier Heidi Nakken.