– Nødnettet er for dårlig

Nødnettet som ble innført i Møre og Romsdal i 2015, er for dårlig i ekstremvær, mener Sunnmøre Regionråd. I en uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet blir det pekt på behovet for tekniske forbedringer. Under stormen Tor i slutten av januar i år opplevde nødetatene at nødnettet falt ut mange steder.