– Ingen skredulykker i påsken

Røde Kors har nasjonalt kun hatt ett oppdrag knyttet til snøskred denne påsken. Organisasjonen er lettet over at liv ikke har gått tapt. – Vi er lettet og glade for at påsken har vært så rolig som den har vært. Etter flere dødelige snøskred tidligere i vinter, har vi så langt heldigvis sluppet skredulykker i påsken, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps. (NTB)