Hopp til innhold

70.000 mål med matjord er borte

Møre og Romsdal er blant de fylka som ofrer mest matjord. Siden årtusenskiftet har 12 prosent av dyrka mark forsvunnet.

Rose Bergslid

Rose Bergslid mener bonden er den beste garantien for vern av matjorda

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Matjord tilsvarende den som finnes i Tingvoll, Surnadal og Sunndal har blitt borte de siste 16 åra. Rose Bergslid, som selv er bonde og jobber ved Norsøk i Tingvoll, er fortvilet.

Bonden er den beste jordvernern

Vi må ha bønder der jorda er, ellers går jorda ut av drift, sier Bergslid, som mandag var med på møtet som Møre og Romsdal Jordvernforening arrangerte i Tingvoll. Saken engasjerer.

– Uten bønder gror jorda gjen, og nå blir det førre og færre av oss, sier Bergslid.

Matjorda må skjermes

Kolbjørn Gaustad

Kolbjørn Gaustad i Møre og Romsdal Jordvernforening er redd matjorda forsvinner mer og mer

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fremtidig utbygging av nye boliger, veier og næringsbygg må skje på de 97 prosent vi har av udyrka mark og ikke på de 3 prosentene vi har av matjord, sier Kolbjørn Gaustad i Møre og Romsdal Jordvernforening. Han mener vi trenger et mye mere offensivt jordvern. Når 70.000 mål matjord er borte på 16 år må jorda skjermes, sier Gaustad.

Samme mål- ulike strategier

Jordvernmøte i Tingvoll

Jordvern engasjerer og mange uttrykte stor bekymring for all matjorda som forsvinner sakte men sikkert i Møre og Romsdal

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Rose Bergslid sier det stort sett er politisk enighet om måla for landbruket, men at strategiene varierer fra regjering til regjering og parti til parti. Dagens regjering legger opp til færre og større bruk, men her på Vestlandet er det en stor utfordring slik landskapet er, forteller hun. Det er viktig at alle får øynene opp nå. Fortsetter det slik er hun redd for at enda mere dyrka mark vil forsvinne.