Hopp til innhold

- Urovekkende situasjon

Mangelfullt akuttberedskap, usikkerhet rundt det nye sykehuset i Molde og forsøk på å avvikle tilbud er noe av det som gjør Romsdal Regionråd bekymret for helsetilbudet i Helse Nordmøre og Romsdal.

Illustrasjonsfoto: Misfornøyd med helsetjenesten
Foto: Wiik, Eirill / SCANPIX

Romsdal Regionråd er svært bekymret over hvordan helsetilbudet i Helse Nordmøre og Romsdal har utviklet seg siden Staten overtok ansvaret for å drive sykehusene for fem år siden.

Regionrådet består av kommunene i Romsdal. Lederen, Molde-ordfører Jan Petter Hammerø, mener situasjonen er i ferd med å bli urovekkende.

- Vi ser veldig alvorlig på dette. Jeg ser for meg at det blir en lang vei å gå for å opprettholde sykehustilbudet for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal, sier Hammerø.

"Reserve helseforetak"

- Det er sterke ord å bruke, men vi mener at Helse Nordmøre og Romsdal er i ferd med å utvikle seg til et "reserve helseforetak" mellom Trøndelag og Sunnmøre. Det stilles like krav til alle helseforetak, men ressurstilgangen er ulik, forklarer Hammerø.

ROR-møte i Molde

Styret i Romsdal Regionråd. Fra venstre tidligere Frænaordfører Arve Hans Otterlei, Moldeordfører Jan Petter Hammerø, Britt Flo i Molde Næringsforum og Raumaordfører Torbjørn Rødstøl.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Forlanger ny vurdering

- Vi forventer og forlanger at helseforetaket ser på dette på nytt. Helse  Midt-Norge kan ikke behandle oss slik. Blir denne tenkemåten opprettholdt ber vi regjeringen og staten om å se på og evaluere hvorvidt dagens organisering er hensiktsmessig og fornuftig. Kanskje det heller er en løsning å se på et sentralt direktorat som kan styre Helse istedet for den fogderiproblematikken vi ser nå, sier Hammerø.