Normal

- Storutbygging av vann urealistisk

Satsing på store kraftverk basert på vannkraft vil være urealistisk i fremtiden, sier informasjonssjef i Tafjord Kraft, Kari Løken.

 

Vannkraft
Foto: Dahle, Odd Kristian / SCANPIX

I dag åpner Tafjord Kraft formelt en ny kraftstasjon i Tafjordfjellene som gir strøm til 600 husstander, og selskapet har planer om flere mindre utbygginger.

- Alle monner drar, men skal det satses på vannkraft må det skje i mindre skala, sier Løken.

Men tida for de store vannkraftprosjektene er over, sier Løken som mener det må satses på gasskraft og en kombinasjon av vind- og vannkraft.