- Storutbygging av vann urealistisk

Satsing på store kraftverk basert på vannkraft vil være urealistisk i fremtiden, sier informasjonssjef i Tafjord Kraft, Kari Løken.

 

Vannkraft
Foto: Dahle, Odd Kristian / SCANPIX

I dag åpner Tafjord Kraft formelt en ny kraftstasjon i Tafjordfjellene som gir strøm til 600 husstander, og selskapet har planer om flere mindre utbygginger.

- Alle monner drar, men skal det satses på vannkraft må det skje i mindre skala, sier Løken.

Men tida for de store vannkraftprosjektene er over, sier Løken som mener det må satses på gasskraft og en kombinasjon av vind- og vannkraft.

Siste video/lyd

Jegarar i i Møre og Romsdal seier sal av skog øydelegg for jakt i distrikta. Statskog har snart selt all skog i Møre og Romsdal til private.
Så skal det handle om den omdiskuterte selfangsten. I Tjørvåg i Herøy ligg det einaste mottaket av sel i landet, og næringa har i mange år vore inne i ei laber utvikling. Men eigarane har likevel tru på framtida....
Legevakta i Ålesund flytta i dag inn i nye lokaler berre eit steinkast unnna dei gamle. Frå no av kan pasientar bli lagt inn for observasjon og behandling.