Hopp til innhold

- Sosial dumping skjer hver dag

- Sosial dumping skjer i Ålesund hver eneste dag, sier formannskapsmedlem og bystyrerepresentant Svein Rune Johannessen (AP) i Ålesund. Johannessen reagerer kraftig på at kommunen mangler lovpålagte rutiner for å unngå sosial dumping.

Rådhuset i Ålesund
Foto: Aina Rødal / NRK

Svein Rune Johannessen

Svein Rune Johannessen mener kommunen mangler kontrollrutiner.

Foto: Trond Vestre / NRK

- Jeg tror kommunen har store utfordringer. Der er avdekket at det ikke finnes retningslinjer som gjør at kommunen har kontroll over det som skjer. Derfor er jeg sikker på at det foregår sosial dumping med brudd på lønns- og arbeidsvilkår hver eneste dag i regi av Ålesund kommune.

Svein Rune Johannessen er lite imponert over Ålesund kommunes manglende kontrollrutiner. Han mener rutinene er så dårlige at kommunen til og med mangler oversikt over kontraktforholdene til arbeidere som pusser opp rådhusfasaden.

- Det er særdeles viktig at man har gode kontrollrutiner, og det er også krav fra myndighetene at det skal være på plass, både i forhold til byggherreforeskrifter og andre foreskrifter. Dette er ikke fulgt opp fra Ålesund kommune på noen som helst måte, og det er ganske sjokkerende.

- Dette må det politiske flertallet ta ansvar for, sier Johannessen.

Sosial dumping framleis eit problem

Hevdar firma braut arbeidsmiljølova

- Ålesund kommune har gode retningslinjer

Kommunalsjef i Ålesund, Bjørn Ivar Rødal, mener kommunens rettningslinjer for å avsløre sosial dumping er på plass. Men han legger til at rutinene nå er under behandling for å sikre at de holder mål.

- De tilbakemeldingene vi har fått fra KS i Oslo er at de retningslinjene vi har er gode. Men nå har vi også tatt kontakt med lovgiver for å sikre oss at vi faktisk har tette retningslinjer.

Svein Rune Johannessen mener dette burde ha blitt gjort for lenge siden. Han mener Adecco- skandalen i Oslo bør være en advarsel til politikerne mot å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester i Ålesund.