NRK Meny
Normal

- Dette er jo nesten som et vekkelsesmøte

Statssekretæren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kristin Holm Jensen var overveldet da hun møtte samtlige formannskap på Sunnmøre torsdag..

Møte i Sunnmøre regionråd

Alle formannskapene på Sunnmøre er samlet for å diskutere kommunereformen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Regjeringen ønsker å gjennomføre en kommunereform med endelig vedtak i Stortinget våren 2017.

Prosessen der fylkesmannen har fått en sentral rolle, startet nå i september. Noen kommuner er for lengst i gang med samtalene, andre har en lengre veg å gå. I løpet av våren 2016 skal kommunene gjøre sine vedtak.

I Ålesund var alle formannskapene på Sunnmøre samlet torsdag for å diskutere det fremtidige kommunekartet.

– Må være tidlig på banen

Tore Johan Øvstebø og Geir Ove Vegsund

Ålesund-politiker Tore Johan Øvstebø (KrF) og ordfører i Sula, Geir Ove Vegsund (H) har funnet tonen, men i Sula er det stor skepsis mot å bli slått sammen med Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi skal ta dette med alvor og med ære, sa ordføreren i Ørsta, Rune Hovde )H) da han åpnet storsamlingen i Ålesund torsdag formiddag.

– De folkevalgte må være tidlig på banen. Dere må dra lasset sammen, sa Trygve Sivertsen som er direktør i rådgivningsfirmaet PwC.

Under samlingen i Ålesund var politikere og rådmenn fra ulike kommuner plassert rundt samme bord. Det signaliserte behovet for å få i gang gode samtaler med nabokommunene.

– Et sterkere lokaldemokrati

Statssekretæren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kristin Holm Jensen gjorde rede for hvorfor regjeringen ønsker å gjennomføre kommunereformen. Statssekretæren var imponert over det store oppmøtet av politikere.

– Det er sjelden jeg har vært på et så stort møte. Dette er jo nesten som et vekkelsesmøte, sa Kristin Holm Jensen.

– Kommunereformen skal skape et sterkere lokaldemokrati. Lokalsamfunnene må settes i bedre stand til å påvirke sin egen utvikling. Vi vil ikke ha en sterk stat. Vi vil ha sterke lokalsamfunn. Derfor må kommunekartet forandres, sa Holm Jensen.

– Vi må få med ungdommen

Fylkeslederen i interesseorganisasjonen KS, Knut Støbakk ((KrF) som også er ordfører i Giske, var opptatt av å få til et bredt engasjement ute i kommunene.

– Det er viktig at vi får med ungdommen i denne prosessen, sa Knut Støbakk til forsamlingen som stort sett besto av politikere i godt voksen alder,

Arild Iversen

Ordføreren i Volda, Arild Iversen (KrF), mener bred deltakelse er avgjørende.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordføreren i Volda, Arild Iversen (KrF) mener det er nyttig å samle alle formannskapene på Sunnmøre for å drøfte kommunereformen. Iversen tror at dette skaper en bredere deltakelse.

– Vi som er ordfører og rådmenn har hørt dette mange ganger før, men nå er vi i en fase der det er viktig å få involvert formannskap og kommunestyre slik at disse får det godt under huden og vi får et bredt beslutningsgrunnlag, sier Iversen.

– Er bred deltakelse en forutsetning for å kunne lykkes med dette?

– Ja, det tror jeg er helt avgjørende.