Normal

- Bindersen er usmakelig

Ikke alle mener bindersen er like uskyldig som andre skal ha det til. Administrerende direktør i Helse Nordmøre og Romsdal, Bjørn Engum, synes binders-stuntet er usmakelig.

Binders-aksjon

I Kristiansund går flere med binders i jakkeslaget.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Bjørn Engum

Bjørn Engum i Helse Nordmøre og Romsdal synes ikke noe om binders-aksjonen.

Foto: NRK

Ansatte ved sykehuset i Kristiansund bruker binders i jakkeslaget som symbol på protesten om å flytte akuttfunksjoner fra sykehuset. Symbolbruken har klare referanser til motstandskampen under krigen. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

- Dette synes jeg er usmakelig, spesielt i et historisk perspektiv, sier Bjørn Engum.

Krigsretorikk

Binders-aksjon under krigen

Her er Hirden i aksjon for å fjerne binderser fra folk på Karl Johan under krigen.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Som direktør i helseforetaket har han tidligere gått ut med forbud mot å bruke protestskjorter på jobb, men nå har de ansatte svart med binders.

De ansatte ved Kristiansund sjukehus har tatt i bruk krigsretotikk i kampen for å berge føde- og akuttavdelingen som er truet av nedleggelse.

- Det var en spontanaksjon som spredte seg fort, sier tillitsvalgt Ralph Herter.

- Spontanaksjon

Binders på jakkeslaget

En slik binders på jakkeslaget markerte motstand mot nazistene under krigen.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Han beskriver det som en veldig god ide.

- Det er en god måte å vise at man er uenig. Vi ønsker å markere at vi er uenig.

Skjellsordene har haglet mellom romsdalinger og nordmøringer på debattforum på nett og offentlige møter. Sterke virkemiddel er blitt tatt i bruk, og ordføreren i Kristiansund Per Kristian Øyen har kalt det krig.

- Jeg vil oppfordre om at de ansatte viser respekt for pasientene og finner andre andre uttrykksmåter å markere motstand på, som ikke er på sykehuset.

70 år etter bombingen

Ragnar Ulstein

Krigshistoriker Ragnar Ulstein er forundret over bindersbruken.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Og på dagen 70 år etter at Molde ble bombet av tyskerene, festet kristiansunderen en binders på seg, for å vise sin misnøye mot direktøren og styret i Molde.

Direktøren i Helse Nordmøre og Romsdal ble møtt med pipekonsert da han besøkte Kristiansund sist. Det kunne han leve med. Nå mener han de ansatte har gått for langt.

- Må ikke misbrukes

Demonstrasjon sykehus Kristiansund

Mange tusen møtte opp og demonstrerte for sykehuset sitt.

Foto: Roar Halten / NRK

Ragnar Ulstein var sabotør under krigen, og er en av landets fremste krigshistorikere. Han forteller at bindersen betydde svært mye for nordmenn i krigsårene 1940-245.

- Det ga nordmenn en følelse av at de hørte sammen. At man var en nasjonal gruppe som stod imot en dødelig fiende. Bindersen skulle vise hvor hjertet stod.

Forundret

Krigsveteranen mener at binders på jakkeslaget er et så sterkt symbol at den ikke må misbrukes.

Ralph Herter

Tillitsvalgt Ralph Herter sier at det er en protest mot ledelsen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

- Jeg er forundret og synes man skulle holde seg unna slike symbol nå.

Retter seg mot ledelsen

Tillitsvalgt Ralph Herter mener aksjonen ikke retter seg mot pasienter.

- Vår protest retter seg mot ledelsen. Pasientene fra Romsdal er like velkomne i dag som de har vært før.