Morsinstinktet kommer fra far

Typiske kvinnelige egenskaper kommer fra far - og motsatt, sier svensk forsker.

Kvinne og mann
Foto: Katarina Sundelin / 6PA/MAXPPP

Omsorgsfull som mor, intelligent som sin far? I virkeligheten er det tvert om, skal vi tro den svenske forskeren Rolf Ohlsson ved Karolinska institutet i Sverige.

- Morsinstinktet arves faktisk fra far, sier han.

Ohlssons forskning viser at de typisk kvinnelige og moderlige forutsetningene sendes videre av menn.

Gener skur seg av

Alle har vi to sett gener, ett fra mor og ett fra far. Genene opptrer i par.

Det Ohlsson har oppdaget, er at genparet som koder for morsinstinkt bare har ett virksomt gen - det fra far. Genet fra mor skrur seg av så tidlig på fosterstadiet at hjernen ennå ikke er utviklet.

Det samme skjer i andre genpar. Mest interessant er kanskje at det samme skjer med genet som legger grunnlaget for intelligens. Men der er det genet fra mor som er aktivt.

- Ja, vi kan på en måte si at det typisk kvinnelige kommer fra menn og det typisk mannlige kommer fra kvinner, sier Ohlsson.

Fikk hjelp av Turners syndrom

Ohlsson har eksperimentert med mus, men også studert kvinner som har Turners syndrom. Dette syndromet innebærer at kvinnene bare har ett X-kromosom, i motsetning til to.

Noen av kvinnene har X-kromosomet fra sin far, andre har det fra sin mor.

Det viste seg at kvinner med X-kromosom fra mor har normal IQ, men lav sosial intelligens. Det motsatte er tilfelle for kvinner med X-kromosom fra far.

Fra forskjellig planet likevel?

Menn har heller ikke X-kromosom fra sin far, naturlig nok, og forskerne mener at de dermed går glipp av de kvinnelige egenskapene som er knyttet til farens X-kromosom, slik som sosial intelligens.

- Ja, jeg mener dette kan være med på å forklare hvorfor kvinner og menn så ofte snakker forbi hverandre, sier Ohlsson.

- Men pregningen er ikke absolutt. Gener kan slå seg halvveis av, som en dimmet lyspære. Og det er sannsynligvis flere gener som spiller inn for utviklingen av en egenskap.

TV og radio

Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)
Norsk dokumentarserie. I tre månender har de 8 ungdommene hatt samtaleterapi med psykolog Peder Kjøs, og sammen har de funnet veier for å endre livene sine. Psykolog Peder Kjøs og gruppa trener Trine i å tørre å være seg selv. Malin gjør store fremskritt, og Kira med ME kjenner energien komme litt tilbake. Fredrik kommer frem til en løsning han vil prøve på. (8:8)