NRK Meny
Normal

Norske menn får seks års ekstra levetid

Kvinner lever fortsatt lengre enn menn, men forskjellen mellom kjønnene blir stadig mindre.

Eldre par.

Menn lever stadig lenger. Den gjennomsnittlige levealderen i Norge er nå 83,2 år for kvinner og 78,9 år for menn.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Trenden er klar i blant I-landene: Begge kjønn lever lenger. Men de siste årene har menn økt levealderen mer enn kvinner.

I 1967 var det forventet at engelske kvinner skulle leve 6,3 år lenger enn engelske menn. Nå er forskjellen i forventet levealder 4,1 år og dalende, det skriver The Economist.

Tall fra Japan og Russland går i samme retning.

Også i Norge begynner menn å ta innpå aldersgapet som har vært mellom kjønnene.

I løpet av de siste 25 årene har den forventede levealderen i Norge økt med nesten seks år for menn og vel tre år for kvinner. Forskjellen mellom menns og kvinners levealder minket i denne perioden med rundt 2,5 år.

I 2011 var forventet levealder for kvinner 83,5 år og for menn 79 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kutter røyken

Helge Brunborg

Menn kommer nok aldri til å få like høy levealder som kvinner, mener Helge Brunborg i SSB.

Foto: Studio Vest/SSB

Mindre bruk av tobakk er ifølge SSB den største medvirkende faktoren til at den gjennomsnittlige, vestlige mannen nå går flere år i møte.

– Den viktigste enkeltfaktoren er røyking. Menn begynte tidligere å røyke og sluttet også før kvinnene. Men andre faktorer har også bidratt, som sterk nedgang i hjertekardødeligheten. En sterk reduksjon i antall trafikkofre har nok også bidratt, sier Helge Brunborg, seniorforsker hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det samme viser en rapport fra Longevity Science Advisory Panel, utført på vegne av forsikringsselskapet Legal & General, og gjengitt i tidsskriftet The Economist.

Rapporten peker på at det var en overvekt av mannlige røykere på 1960-tallet. Men siden da har de også vært flinkere til å gi slipp på sigarettene.

Som et resultat har tobakkrelaterte dødsfall falt med 64 prosent i perioden 1979 og 2009. Og mann-kvinne-raten på slike dødsfall falt fra 2.1 til 1.7.

Flere overvektige kvinner

Fedme

Ifølge WHO er det flere overvektige kvinner enn menn i verden. Men det gjelder ikke for den norske befolkningen.

Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.com

En annen viktig faktor er fedme, noe europeiske kvinner sliter mer med enn menn.

I EU er det 15, 6 prosent overvektige kvinner, mot 15, 4 prosent menn.

Fedme utgjør dessuten en mer betydelig helsetrussel for kvinner enn for menn, fordi det i større grad øker risikoen for høyt blodtrykk og diabetes.

På dette punktet er Norge et annerledesland. Globalt er forekomsten av fedme noe høyere blant kvinner enn menn, men i Norge er det motsatt: Flere menn enn kvinner er overvektige, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Kan ikke leve like lenge

Uansett hvilke sunne vaner menn tillegger seg i fremtiden, så vil kvinner fortsatt leve lengst, hevder rapporten fra Longevity Science Advisory Panel. Det vil være et gap på ett til to år i forventet levetid mellom kjønnene, ifølge rapporten.

Heller ikke SSB tror menn vil være i stand til å leve like lenge som kvinner.

– Det tror vi nok ikke, selv om vi ikke kan være absolutt sikre. Dødeligheten er høyere for hankjønn enn for hunkjønn i alle aldere, selv for fostre i mors liv. Menn tar vanligvis større risiko enn kvinner, for eksempel i sport og bilkjøring, sier Helge Brunborg, seniorforsker for SSBs gruppe for demografi og levekår, til NRK.no.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.