Hopp til innhold

– Ikke farlig å sove sammen med barna

– Så lenge det ikke er noen risikofaktorer til stede, kan mor og baby trygt sove sammen uten fare for krybbedød, sier norsk ekspert. Men sjekk hva du må unngå når du samsover med babyen.

Baby sover

– Nøyaktig hva som gjør røyk så farlig for spebarn er ikke kjent. Røyken i seg selv gjør trolig at mor og far sover tyngre. De blir ikke så vâre på om ungen for eksempel kan ha fått dynen over nesa. Det er også mulig at nikotinpåvirkning hemmer barnets pusteevne, sier norsk ekspert. Illustrasjonsfoto av sovende baby.

Foto: ScanStockPhoto

Krybbedød er så ille at nybakte foreldre ikke tør å tenke tanken engang. Definisjonen er plutselig uventet spedbarnsdød, der man ikke kan påvise noen sikker dødsårsak.

Arne Stray-Pedersen

– Både røyking i svangerskapet og røyking etter fødsel er forbundet med økt risiko for krybbedød, sier Arne Stray-Pedersen ved Folkehelseinstituttet.

Foto: PRIVAT

En ny studie fra et internasjonalt forskerlag, peker på at det å sove sammen med babyen innebærer en økt risiko for krybbedød. Dette melder svenske Dagens Medicin.

Men Folkehelseinstituttets ekspert er skeptisk til å fraråde såkalt samsoving, altså at mor og baby sover i samme seng.

– I denne studien er det brukt gamle data. Norge er et av landene i Europa med færrest tilfeller av krybbedød, til tross for mye samsoving, sier Arne Stray-Pedersen, overlege ved Folkehelseinstituttet, til NRK.no.

– Samsoving med risikofaktorer som er farlig

Landsforeningen uventet barnedød er også kritisk til den nye studien:

Trine Giving Kalstad

- Per nå tilsier norske studier og erfaringer at det fortsatt er samsoving med risikofaktorer til stede som utgjør betydelig fare, sier Trine Giving Kalstad i Landsforeningen uventet barnedød.

Foto: Landsforeningen uventet barnedød

– Vi vet heller ikke hvilke andre forhold som kan være til stede bak tallene i studien, som kan gi denne lille økte risikoen. Det stilles imidlertid spørsmålstegn ved hvordan denne økte risikoen er utregnet, dette har blant annet med hvordan ulike grupper er sammenlignet. Videre er det viktige og informative variabler om sovemiljøet som mangler, uttaler Trine Giving Kalstad, fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød, til NRK.no.

– Per nå tilsier norske studier og erfaringer at det fortsatt er samsoving med risikofaktorer til stede som utgjør betydelig fare. Vi vet at krybbedødtallene ikke har økt, til tross for mye samsoving i Norge, fortsetter hun.

– IKKE røyk!

Det ekstremt viktige å påpeke her er at norske helsemyndigheter anbefaler samsoving kun hvis mor og far IKKE røyker, eller er påvirket av rusmidler eller legemidler.

– Hva er det med røyking som er så farlig for babyen?

– Både røyking i svangerskapet og røyking etter fødsel er forbundet med økt risiko for krybbedød. Nøyaktig hva som gjør røyk så farlig er ikke kjent. Røyken i seg selv gjør trolig at mor og far sover tyngre. De blir ikke så vâre på om ungen for eksempel kan ha fått dynen over nesa. Det er også mulig at nikotinpåvirkning hemmer barnets pusteevne, mener Arne Stray-Pedersen i Folkehelseinstituttet.

Eksperten synes det er viktig å få frem at det er trygt å samsove. Norge går her imot rådene i mange andre land.

– De siste årene har barnedødeligheten gått veldig ned i Norge. Men husk at alt som kan nedsette våkenheten til mor, kan trigge krybbedød. Er mor helt frisk derimot, har hun instinkter som gjør at hun merker det hvis barnet for eksempel får noe over seg, forteller Stray-Pedersen videre.

Særlig de første månedene av barnets liv bør du være ekstremt forsiktig, og ikke samsove med barnet etter litt vin, røyk eller smertestillende.

– De aller minste er så små og skjøre. Hvis mor er fødselsdeprimert eller ekstremt sliten, bør samsoving også unngås. Er du usikker på om du er skjerpet nok, så legg barnet i egen seng denne natten, er det klare rådet fra Folkehelseinstituttets ekspert.

Redusert fra 142 til 15 krybbedødsfall

Tallene på krybbedød i Norge har gått voldsomt ned de siste 20 årene. I 2011 døde 15 barn i krybbedød, til sammenligning døde 142 barn under to år av dette i 1989.

– Selv om krybbedødstallene er relativt lave i dag, utgjør krybbedød i underkant av 50 prosent av barnedødsfall opp til tre år. Nedgangen i krybbedød kan delvis forklares ved at det fra 1990 ble anbefalt foreldre å endre spedbarnas sovestilling fra mage til rygg fra fødselen av, sier Trine Giving Kalstad i Landsforeningen Uventet Barnedød.

– Risikoen ved mageleie antas å være at barnet kan få for dyp søvn, at barnet kan bli for varmt da det er vanskeligere å kvitte seg med overskuddsvarmen, samt at barnet kan puste inn mer "brukt" luft, fortsetter hun.

– Undersøker dødsstedet

Noe av det som gjør Folkehelseinstituttets ekspert så sikker på å anbefale samsoving i trygge forhold, er at det siden 2011 har vært obligatorisk å undersøke dødsstedet ved krybbedød.

– Vi drar hjem og ser på dødsstedet og snakker med foreldrene, i Europa er det bare i Norge og England vi gjør det. Dette gir bedre forståelse av hva som kan ha betydning for plutselig spedbarnsdød enn å tolke spørreskjemaer, forteller overlege Stray-Pedersen.

Helsevesenet skal gi klar beskjed til mor at hvis hun røyker, må hun ikke sove sammen med babyen.

Landsforeningens viktigste kampanje for å forebygge krybbedød, er utdelingen av babybodyen med påskriften "Denne siden opp når jeg sover" til nybakte foreldre. Dermed skal alle foreldre få med seg budskapet så å si med morsmelken.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)