Hopp til innhold

– E-sigaretter er nesten helt ufarlig

Anerkjent røykeforsker anbefaler nikotinholdige e-sigaretter som hjelpemiddel til røykeslutt. Helsedirektoratet og Kreftforeningen er uenig.

Elektronisk sigarett

Det er uenighet om e-sigaretter er et godt og trygt hjelpemiddel til røykestopp.

Foto: Bobby Yip / Reuters/Scanpix

– E-sigaretter er utvilsomt vesentlig mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS.

Lund har 25 års forskningserfaring innen feltet røykeadferd. Han mener at det nå er etablert sikre holdepunkter for at e-sigaretter er et godt hjelpemiddel for å redusere bruken av vanlige sigaretter og betegner e-sigaretten som nesten helt ufarlig.

– Det kommer stadig nye undersøkelser som viser at e-sigarettene reduserer sigarettkonsumet og har effekt for røykeslutt. Forskning viser også at det er avdekket få bieffekter ved bruk, men grunnet produktets korte historie vet vi lite om eventuelle langtidseffekter. Kjemiske innholdsanalyser viser imidlertid at e-sigaretter inneholder meget lave nivåer av giftige og kreftfremkallende stoffer, sier Lund.

– Kan konkurrere ut livsfarlige sigaretter

Det er også avdekket at e-sigaretter virkelig appellerer til røykerne, i motsetning til mange andre nikotinlegemidller, forteller Lund.

Karl Erik Lund

Forskningsleder Karl Erik Lund ved SIRUS mener det er et etisk dilemma et det ikke er lov å importere eller selge nikotinholdige e-sigaretter i Norge.

Foto: SIRUS/Nye bilder/ Arash A. Nejad

– E-sigaretter gir samme sensoriske opplevelse som ordinære sigaretter, og bruksritualet er ganske identisk. Dette er et produkt som har potensial til å kunne konkurrere ut de livsfarlige sigarettene, sier Lund.

Han legger til at det er lite som tyder på at e-sigaretter får flere til å begynne å røyke.

– Undersøkelser viser at ikke-røykere oppviser svært liten interesse for e-sigaretter, slik at «misbrukspotensialet» er lavt.

– Villedende med «sunne sigaretter»

Kreftforeningen anbefaler ikke E-sigaretter fordi det er usikkert hvilken helseeffekt e-sigarettenes innhold kan ha.

Anne Lise Ryel

E-sigaretter kan bidra til at du beholder røykebaner, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Foto: Ann Kristin Engebakken

– Det er villedende når e-sigaretter markedsføres som «sunne sigaretter», sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Hun sier at for personer som vil kutte røyken, kan e-sigaretter virke mot sin hensikt.

– Hvis du prøver å slutte og røyke, kan e-sigaretter bidra til at du beholder røykevanen. E-sigaretter kan dessuten være en innfallsport for ungdom til å begynne å røyke. I tillegg vil jeg nevne at Verdens helseorganisasjon har konkludert med at det ikke er dokumentert effekt av elektroniske sigaretter som røykeavvenningsmiddel, sier Ryel.

Lite kontroll

Det er forbudt å selge og importere e-sigaretter med nikotin i Norge. Man kan imidlertid kjøpe til eget forbruk over internett. Forbudet har bakgrunn i en forskrift fra 1989 som slo fast at det fantes nok tobakks- og nikotinprodukter på det norske markedet.

Lund mener norske myndigheter burde erstatte totalforbudet mot nikotinholdige e-sigaretter med en streng produktkontroll.

– Etterspørselen etter e-sigaretter er sterkt økende, og det er ingen tvil om at produktet er kommet for å bli. Forbudet gjør at de dårlige produktene blander seg med de gode. Konsekvensen er at norske røykere ikke aner hva de kjøper over nettet. Importforbudet kan i verste fall virke mot sin hensikt, sier Lund.

Røykefri med e-sigaretter

Are Grønsund, 38 år, hadde røyket i 25 år da han for ett år siden gikk over til e-sigaretter.

Det siste året har han trappet ned røykingen av vanlige sigaretter gradvis ved hjelp av nikotinholdige e-sigaretter. I dag er han røykfri.

– Jeg vet ikke om jeg hadde klart å slutte uten e-sigaretter. For meg har det vært en fantastisk oppdagelse.

Are Grønsund

Are Grønsund har brukt e-sigaretter til å slutte og røyke.

Foto: Are Grønsund

Grønsund synes det er underlig at det ikke er lov å selge nikotinholdige e-sigaretter i Norge samtidig som det er fritt fram å selge for eksempel nikotintyggegummi.

– Helsemyndighetene burde for lengst ha tillatt nikotinholdige e-sigaretter. Jeg mener at de på denne måten kunne vært med å redde livet til mange røykere, sier Grønsund.

Forbud på bakgrunn av helhetsvurdering

Erlend Bø, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

Erlend Bø, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet ser foreløpig inngen grunn til å oppheve forbudet mot nikotinholdige e-sigaretter.

Foto: Daria Zoric / NRK

Forskriftene som inneholder et forbud mot salg av nye tobakks- og nikotinprodukter gir en mulighet for unntak dersom det nye produktet er «vesentlig mindre helseskadelig» enn produkter som allerede er på markedet.

– Så langt har ingen e-sigaretter blitt ansett for å innfri dette kravet, sier Erlend Bø, fungerende avdelingsdirektør i avdelingen for befolkningsrettet folkehelsearbeid i Helsedirektoratet

– Forbudet har bakgrunn i en helhetsvurdering, sier Bø.

De har blant annet har sett på kliniske undersøkelser og utviklingen vi har hatt i Norge når det gjelder sigarettrøyking, hvor flere og flere arenaer har blitt gjort røykfrie.

Det anses som uvisst hvilke konsekvenser det vil få på røykeandelen dersom det tillates å selge e-sigaretter over disk i Norge. Et annet viktig moment er også «føre-var» prinsippet som helsemyndighetene må ta i betraktning når det gjelder et slikt nytt produkt som e-sigaretter fremdeles er, sier Bø.

Etisk dilemma

Lund på SIRUS deltok selv i arbeidet med forskriften fra 1989, og mener den hadde helt andre formål enn å ekskludere fra markedet det han betegner som et sterkt skadereduserende nikotinprodukt som opplagt kan bidra til røykeslutt.

– Importører av e-sigaretter har søkt Helsedirektoratet om dispensasjon men fått avslag med begrunnelse om at det ikke kan dokumenteres at e-sigaretter er mindre farlig enn nikotinprodukter som allerede er på markedet. Denne dokumentasjonen vil snart foreligge, og det er kun et tidsspørsmål før begrunnelsen mister sin legitimitet, sier Lund.

Han er overbevist om at myndighetene før eller siden må erstatte dagens importforbud med et strengt regelverk som sikrer konsumentene produktkontroll.

– Det er et etisk dilemma å opprettholde et forbud som hindrer røykere overgang til skadereduserende nikotinalternativer. Årlig dør mer enn 5000 nordmenn fra sigarettrøyking, og det er behov for å ta i bruk radikale tiltak for å bekjempe de omfattende tobakksskadene, sier Lund.

Lov å bestille til eget bruk

Helsedirektoratet opplyser om at dersom e-sigaretter ønskes brukt som røykeavvenningsprodukt kan man ved ønske om import fra utlandet gå veien om legemiddellovgivningen.

– Blant annet stilles det her et krav om at produktet er til personlig bruk. Legemiddelverket kan kontaktes for mer informasjon om dette, sier Bø.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)