Annerledeslandet

Nå satser Norge på havvind, på sin helt egen måte. Dét kan bli risikabelt.

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

For Norge står mye på spill.

Vindkraft i Nordsjøen skal sikre at vi nordmenn får den strømmen vi trenger i framtiden.

Og så skal havvind bidra til å skape en ny grønn industri og at vi når klimamålene.

Men hva om det ikke blir noe av?

I tur og orden har selskaper trukket seg fra prosjektet, som kalles Sørlige Nordsjø II.

Fem aktører er fortsatt med.

18. mars får vi svar på om noen av dem faktisk vil bygge vindparken.

Undersøkelser som NRK har gjort, tyder på at våre planer sør i Nordsjøen blir mye dyrere enn lignende prosjekter i utlandet.

Her er tre grunner til hvorfor.

Dypt og langt borte

Dybden der vindturbinene skal stå og avstanden til land har mye å si for hvor kostbar en vindpark i havet blir.

Sørlige Nordsjø er ekstrem på begge.

Den norske vindparken skal stå 140 kilometer fra land. Ser vi på bunnfast havvind i Nordsjøen i dag, er gjennomsnittet på 33 kilometer.

Og vindturbinene skal stå på cirka 60 meters dyp, noe som blir ny verdensrekord.

Gjennomsnittlig dybde for bunnfaste havvindparker i Nordsjøen: cirka 25 meter.

Illustrasjonen sammenligner gjennomsnittlig dybde for bunnfaste havvindanlegg i Norge med gjennomsnittlige dybde i andre Nordsjøland. Norge: 60 meter. Andre Nordsjøland: 25 meter.

Bunnfaste havvindanlegg i Nordsjøland sammenlignet med planlagte Sørlige Nordsjø II. Se hvordan vi har regnet, nederst i saken.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er dybde den aller største kostnadsdriveren.

Norge er på grunn av dype havområder i det hele tatt dårlig egnet for bunnfast havvind, ifølge NVE.

Det er flere grunner til at Sørlige Nordsjø er utfordrende å få til å gå i pluss.

Mindre støtte fra staten

Den norske staten vil ikke bruke mer enn maks 23 milliarder kroner.

Mye tyder på at britene er rausere med subsidiene.

Pengestøtten til havvind gjelder i 15 år, uansett hva strømprisene blir i den aktuelle perioden.

Subsidiene betales nemlig ut når strømprisen er under et visst nivå. Dette fungerer som en garanti for utbygger.

Statoils Equinors vindpark utenfor Great Yarmouth i Storbritannia

Havvindparken Dudgeon utenfor østkysten av England drives av Equinor.

Foto: DARREN STAPLES / REUTERS

I Norge derimot, kan støtten på 23 milliarder kroner bli brukt opp lenge før det har gått 15 år – hvis strømprisen er lav nok. Da skjer resten på utbyggers regning og risiko.

I Storbritannia har syv havvind-prosjekter til sammen fått over 62 milliarder kroner i støtte. Og det på bare syv år.

Det betyr nærmere tre millioner kroner per megawatt (MW) i året i gjennomsnitt. MW er målet på hvor mye strøm havvindparken kan lage.

Til sammenligning har altså Norge et tak på subsidiene på 23 milliarder kroner, og pengene skal rekke i 15 år. Det blir cirka én million kroner per MW i året.

Søylediagram: sammenligner historiske havvindsubsidier i Storbritannia med estimerte subsidier i Norge. Årlig beløp per megawatt i Storbritannia er cirka 2,8 millioner kroner. Årlig beløp per megawatt i Norge er cirka 1,1 millioner kroner.

Gjennonsnittlige subisidier til syv britiske havvindparker sammenlignet med planlagte subsidier til Sørlige Nordsjø II. Se hvordan vi har regnet, nederst i saken.

Til tross for statsstøtten, har tre av de syv britiske havvindparkene gått i minus i alle årene de har vært i produksjon.

Blant de fire som har overskudd, kan Equinors Dudgeon skilte med best resultater.

Avtalene med de britiske parkene ble imidlertid inngått for flere år siden. I dag tilbyr britene lavere priser for strømmen enn den gang.

Men det er også flere risikomomenter med havvind i Norge: Selskapene vil ikke motta pengestøtte fra staten hvis strømprisen går under 5 øre per kilowatttime. Dette for å unngå at turbinene produserer strøm når Norge ikke har bruk for kraften.

Og det er snakk om en del dager: Siden 2019 har vi hatt 132 dager med en snittpris på under 5 øre, ifølge Nordpool.

I Storbritannia har det vært vanlig at denne grensen er satt til under null. Der må altså strømprisen være negativ for at subsidier skal falle bort.

Norges prosjekt skiller seg ut på flere måter som kan skape usikkerhet for potensielle utbyggere.

Selskapene må selv betale for nettet

Lang avstand fra vindturbinene i havet til fastland gir behov for milevis med kabler i milliardklassen.

Kabler bringer elektrisiteten fra havvindparken Dudgeon i land nord for Norwich.

Disse kablene bringer elektrisiteten fra havvindparken Dudgeon i land.

Foto: Equinor

Et digert elektrisk anlegg til havs er det også bruk for.

Se hvor stort et slikt nettanlegg er.

Havvindplattformen til Dogger Bank A

På Aibels verft i Haugesund ble dette nettanlegget gjort klar for oppgaven utenfor Englandskysten.

Foto: Øyvind Sætre/Aibel

Utstyr som dette er ikke hyllevare og koster masse penger.

Å bygge ut havvind krever enormt mye kapital på forhånd, lenge før inntektene kommer.

Alle vindturbinene må kjøpes inn og installeres ved hjelp av kostbare spesialfartøy.

I tillegg kommer altså havbaserte nettanlegg og tilkobling til strømnettet på land.

Det spesielle med Norge er at utbygger må både bygge og betale for nettanlegget.

Vi har konsekvent anbefalt at nettet bør finansieres av Statnett, sier prosjektleder Ånund Nerheim i Lyse.

Lyse har i samarbeid med Shell og Eviny søkt om å få mulighet til å delta i konkurransen om Sørlige Nordsjø. Det gjenstår å se om de vil levere bud i auksjonen, som etter planen vil foregå før påske.

I Storbritannia får selskapene tilbakebetalt utgiftene til slike nettanlegg, før strømbrukerne til slutt ender opp med regningen.

Slik er det altså ikke for Norges kommende havvindpark, hvor utbygger må betale for nettanlegget, som kun skal kobles til Norge.

I tillegg kan Statnett overta nettanlegget helt gratis.

Statnett bekrefter overfor NRK at overtagelse kan bli aktuelt, men presiserer at det i utgangspunktet er utbygger som vil eie anlegget i hele levetiden.

– Dette har jeg aldri hørt om før. Ganske unikt, sier partner Tom Harries i Nardac til NRK om den norske modellen.

Harries har analysert havvindmarkedet i årevis.

I Europa er det vanlig at nettselskaper står for finansiering og utbygging av strømnettet til havvindparker.

I slike tilfeller finnes det eksempler på at havvind-selskaper har klart seg uten statsstøtte. Enkelte har til og med vært villige til å betale for å få bygge ut havvind.

Tysk havvindpark

Havvindparken Hohe See i den tyske delen av Nordsjøen.

Foto: Enbridge / Reuters

Et annet alternativ er, som nevnt, at utbygger får ansvaret for nettanlegg og får refundert utgiftene, slik som i Storbritannia.

Den særegne norske varianten kan gi økt prosjektkostnad.

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea påpeker at høyere prosjektkostnad betyr høyere usikkerhet.

– Og da øker risikoen for at lønnsomheten ikke blir godt nok. Finansmarkedet vil ikke finansiere prosjekter som ser ut til å få dårlig lønnsomhet. Ingen går inn i et nytt prosjekt hvis det ser ut som de taper penger på det, sier Saltvedt.

Energiministeren: – En god ordning

NRK har spurt energiminister Terje Aasland (Ap) hvorfor Norge har valgt en finansieringsmodell som skiller seg ut, og om det er aktuelt å gjøre endringer.

Energiminister Terje Aasland under pressekonferanse om havvind

«Det er ikke aktuelt å justere de økonomiske rammene for Sørlige Nordsjø II nå.»

Terje Aasland

Energiminister

Han fremhever at de økonomiske rammene er vedtatt av Stortinget, og at modellen er godkjent av ESA.

Det er bred enighet om løsningen. En god ordning, sier Aasland.

Ministeren viser til at regjeringen fikk syv søknader fra selskaper som ønsket å kvalifisere seg for auksjon, til tross kostnadsøkningene som har vært. Da sikter han blant annet til inflasjon og rentehopp.

Har det vært aktuelt at Statnett finansierer nettanlegget?

Vi har ikke ønske om å overføre kostnader for dette prosjektet til norske nettkunder gjennom økt nettleie, svarer Aasland.

Snart får statsråden og vi andre svar på noen fundamentale spørsmål: Er det noen som faktisk vil bygge havvind i Norge?

Selv om flere selskaper har kastet inn håndkleet, er fortsatt noen med i konkurransen.

Departementet har bestemt at fem aktører har det som kreves for å bygge havvind og derfor kan være med i en budrunde.

Selve budrunden skal bli avholdt 18. mars. Hvis det kommer bud, vil en vinner bli kåret.

Og går alt etter planen vil havvindparken stå ferdig i 2030 – tidligst.

NRK forklarer

Flere saker om havvind:

Flere saker om havvind:

Norge verst i klassen på havvind

Flere saker om havvind:

Satser på havvind der vi knapt vet noe om naturen

Flere saker om havvind:

Vil bygge havvind i landet der «ingen» lykkes

Hei!

Takk for at du leste helt hit!

Her er noen historier vi har laget tidligere: Forlatt i Nordsjøen / Ryddejobb til nye høyder / Norge verst i klassen på havvind / Vil bygge havvind i landet der «ingen» lykkes / Satser på havvind der vi knapt vet noe om naturen

Har du tips eller innspill til andre saker vi bør skrive om? Send oss en e-post!