Hopp til innhold

Stortinget krever full sjekk av hvordan næringen passer på skogen

Ber regjeringen ta affære etter NRKs skog-gransking.

Skogen i Vermedalen, sett fra luften

VERDIFULL SKOG: Trærne betyr inntekt for dem som hugger skogen. Gamle trær kan også være viktig bosted for arter.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Gjennom en serie artikler har NRK avdekket svakheter i hvordan skognæringen kartlegger skogen før den hugges.

Nå reagerer norske politikere:

Et enstemmig storting ber nå regjeringen gå gjennom hvordan innsamling, registrering og kontroll av viktige naturverdier i norsk skog gjøres.

– Her er det behov for å få fakta på bordet, sa Høyres Guro Angell Gimse fra Stortingets talerstol.

– Vi må sørge for å ha et bærekraftig skogbruk som har tillit i befolkningen. De såkalte MiS-registreringene, om miljøkartlegging i skog, er nå beheftet med tvil.

– Skogbruket er også avhengig av tillit, sa Senterpartiets Ole André Myhrvold.

– For å ha den tilliten, må man også ha kunnskap, da er det helt riktig at vi søker det.

Stortinget ber også om at regjeringen vurderer tiltak for å sikre at skogbransjens miljøregistreringer gjøres med nok kvalitet.

NRK saker

FAKSIMILE: Med en rekke artikler har NRK belyst system, metode og lovverk.

Dette har NRK avdekket

NRK har gransket en skog i Telemark: Næringen kartla skogen i 2007. De fant lite viktig natur verd å skåne etter sin miljøregistrering.

Miljøsiden var uenig og klaget da det ble søkt om å bygge vei for hogst inn i skogen. Store naturverdier var oversett, mente de.

Statsforvalteren avviste klagen og viste til næringens kartlegging fra 2007. Veien kunne bygges.

Gjennom fjoråret jobbet NRK for å sjekke hva som kunne være sannheten om skogen: Var virkelig miljøverdier oversett?

NRK fikk næringen til å etterprøve egen kartlegging.

NRK fikk også firmaet Biofokus til å gjøre en ny kartlegging.

Direktør for skog og miljø i Norges Skogeierforbund, Hans Asbjørn Kårstad Sørlie, bærekraft- og næringspolitisk sjef Simon Thorsdal og kartlegger Jon Bjarne Onsøien seniorkonsulent og styremedlem i AT Skog står og ser utover dalsøkket i Vermedalen. Det er bratt og høyt.

Selskapet AT Skog gjør ny undersøkelse av skogen høsten 2022.

Biolog Terje Blindheim bøyer seg ned og forsvinner bak noen greiner og kvister i sin kartlegging av området. Kvister og greiner  fra døde trær dekker over Blindheim i forgrunnen.

Biofokus gjør ny undersøkelse av skogen sommeren 2022.

Terje Nordvik marsjerer taktfast opp den gamle traktorveien på vei oppover Vermedalen. Han har på seg en caps og en blå ytterjakke, og bærer på en dokumentmappe.

Her er NRKs innleide Terje Nordvik i skogen for å vurdere det de andre har funnet, høsten 2022.

Disse viste at alt ikke var i sin grønneste orden:

  • Et betydelig misforhold mellom gammel og nye kartlegginger ble avdekket.
  • Stikkprøvene fanget opp langt mer viktige livsmiljøer enn næringen hadde funnet før.
  • Tre biologer vurderte skogen. De fastslo at den bør vernes.

Den fagkyndige NRK hyret til å vurdere resultatene mente forskjellen mellom 2007-kartleggingen og de nye var forunderlig stor.

En rekke trær ligger over et området Hvor Nordvik er. Han er på vei nedover en skråning, ut av bildet til venstre.mbak ham ligger og hviler flere trestammer på hverandre.

OVERSETT: – Utrolig at denne døde veden ikke er miljøregistrert før, mente NRKs fagperson.

Foto: André Fagernæs-Håker

Ville endre politikken

Birgit Oline Kjerstad (SV) leverte mot slutten av fjoråret et omfattende forslag. Hun ville endre skogpolitikken, gjøre skogloven mer bærekraftig.

Hun ville ha uavhengige registreringer av skog med en alder over 100 år. Gjort av formelt kvalifiserte biologer.

Etter NRKs skog-avsløringer i vinter, reagerte flere partier.

Flere politikere ville ha slutt på at næringen selv vokter skogens sårbare liv.

Hogstmaskin i skogen

Selskapene som hugger skog, skal først kartlegge skogen for å se om den kan være bosted for truede arter.

Foto: André Fagernæs-Håker / NRK

Likevel vant ikke SVs forslag frem.

Da det skulle voteres i Stortinget denne uken, vant derimot et forslag fra Høyre frem. Dette fører til en gjennomgang av dagens metoder.

Partiet fikk med seg regjeringspartiene på et enstemmig vedtak.

– Jeg er glad de snudde. Det er vinn-vinn for skognæringen og det biologiske mangfoldet om vi styrker tilliten til at miljøregistreringen gjøres rett, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

LOGO PEFC skjermdump fra PEFC's nettsider

MILJØMERKE: PEFC er en sertifiseringsordning for norsk og internasjonalt skogbruk.

Forventer kontroll

SVs Birgit Oline Kjerstad er glad for at et samlet flertall ønsker å sjekke kvaliteten på miljøregistreringene. Om de holder mål.

– Jeg håpet noen av våre forslag fikk flertall. Nå blir min jobb å følge opp regjeringen. Å sjekke hva som faktisk blir gjort, sier Kjerstad.

Hun forventer at regjeringen forsikrer seg om at næringen etterlever kravene i lovverket.

– Vi forventer en systematisk kontroll av MiS-registreringene. Det for å sikre at aktørene i bransjen faktisk oppfyller sine egne krav, sier Kjerstad.

SV-politikeren mener vedtaket betyr et skjerpet blikk på næringen fremover.

– Sertifiseringsordningen skal sikre at de som kjøper tømmer får tømmer som faktisk er godkjent etter miljømerket. Jukses det med slike ordninger, så er det er egentlig ganske alvorlig svindel, mener Kjerstad.

Les også Noe skurrer i denne skogen: Her starter vår jakt på sannheten

Skogen i Vermedalen, sett fra luften

Les også – Skjer det ikke ulovligheter i norsk skog?

Jon Atle Georgsen

Les også Skogbruket bryter egne miljøregler – beholder det grønne sertifikatet

Hogstmaskin i skogen

Les også Reagerer på NRKs skoggransking: Vil ha slutt på at næringen selv passer på skogens sårbare liv

Skogen i Vermedalen, sett fra luften