– Rapporten setter punktum for debatten om klimaendringene er menneskeskapte

Venstre mener FNs ferske klimarapport setter stopp for diskusjonen om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte: Omstillingen må i gang, mener partiet.

Trine Skei Grande og Ola Elvestuen

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen mener FN-rapporten stiller store krav til politikerne. Her er han avbildet sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Nikolai Astrup

Miljøpolitisk talsmann i Høyre Nikolai Astrup sier at han ikke er bekymret for å samarbeide med Frp om miljøspørsmål.

Foto: Oslo Høyre
Bård Vegard Solhjell surfer på Unstad i Lofoten. Her med Marius Jøsevold

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell mener Norge må påvirke klimafremtiden. Her tester han surfeklimaet i Lofoten.

Foto: SV

– Vi har fortsatt mulighet til å unngå de aller mest alvorlige klimaendringene, men da må vi sette i gang med omstillingen, slår nestleder i Venstre, Ola Elvestuen fast, etter at klimarapporten fra FN ble lagt frem klokken ti i dag.

Forskerne konkluderer i rapporten med at det er mellom 95 og 100 prosent sikkert at klimaendringene er menneskeskapte.

Fortsetter vi i samme bane er utsiktene dystre, ifølge forskerne: Det blir stadig varmere, og særlig i nordlige områder, isen vil smelte, havet vil stige og blir surere. Konsekvensen blir flere hetebølger, mer tørke og mer flom.

Samtidig viser rapporten at det er mulig å bremse utviklingen ved hjelp av raske og kraftige kutt i klimagassutslippene.

I Norge står en ny regjering på trappene, og det er avgjørende for norsk klima- og miljøpolitikk hvordan den nye regjeringen forholder seg til FN-rapporten.

– Hastverk med å komme i gang

Venstre mener rapporten setter et punktum for den vitenskapelige diskusjonen om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte.

– Konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene er dramatiske og setter store krav til at politikerne fører en politikk som er i samsvar med utfordringen vi står foran.

– Vi trenger et stort grønt skifte i norsk politikk, med satsing på kollektivtrafikk, energieffektivisering, grønne skatter og avgifter og fornybar energi, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

Han mener rapporten understreker hastverket med å komme i gang med omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn.

– Rapporten understreker det som allerede er kjent, og konsekvensene er dramatiske. Det rødgrønne klimapolitiske hvileskjæret må avsluttes, og en grønn politikk må innføres, sier Elvestuen.

Høyre: Ikke bekymret for Frp

Miljøpolitisk talsmann i Høyre Nikolai Astrup mener det er all grunn til å bekymre seg over klimaendringene.

– Vitenskapen i rapporten er solid og viser at verden må handle. Rapporten underbygger viktigheten av en internasjonal klimaavtale i Paris i 2015.

Astrup mener at Norge må være en pådriver for å få avtalen igjennom.

– Vi må vise at det er mulig å kombinere lavere utslipp med høy levestandard.

Ifølge Astrup blir det en mer ambisiøs klimapolitikk med en borgerlig regjering enn med den rødgrønne regjeringen.

– Via to forslag i Stortinget har Høyre presset regjeringen til å godta en langt mer offensiv og ambisiøs klimapolitikk enn regjeringspartiene først ønsket.

– Hvordan vil dere føre en mer ambisiøs klimapolitikk med et trolig samarbeid med Fremskrittspartiet som tidligere har sagt at de ikke tror på menneskeskapte klimaendringer?

– Nå går ikke partiprogrammet til Frp så langt. Det viktigste er at de er med på å få gjennom klimatiltak. Jeg er ikke så bekymret for det, sier Astrup.

Fremskrittspartiet opplyser til NRK.no at de ikke har mulighet til å kommentere klimarapporten i dag.

Solhjell: Norske utslipp har ikke gått nok ned

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell mener begrepsbruken i klimaspørsmålet er endret.

– Det er nå riktigere å snakke om de som anerkjenner og de som fornekter vitenskapen. Det handler ikke lenger om klimaskeptikere og de som tror på menneskeskapte klimaendring.

Han mener det er viktig at Norge selv bestemmer fremtiden med avgjørelser fremover.

– Det Norge må gjøre de neste åra er å klargjøre våre ambisjoner. Norske klimautslipp har gått ned, men ikke nok. I neste stortingsperiode må vi få en ny klimamelding for tiden etter 2020, sier Solhjell.