NRK Meny
Normal

Forsker: – Frps klimapolitikk i 2013 er lik Norges klimapolitikk de siste 20 åra

Da Cicero-forsker Anne Therese Gullberg undersøkte partienes klimapolitikk før årets valg, ble hun overrasket over hva hun fant i Frps partiprogram.

Anne Therese Gullberg

Ifølge statsviter Anne Therese Gullberg sier hennes analyse trolig mer om politikken som er blitt ført av tidligere og sittende regjeringer enn om Frp.

Foto: Cicero

– Det kuriøse er at Frp i sitt partiprogram, selv om det sannsynligvis ikke er med hensikt, konsist har klart å oppsummere hvordan Norges internasjonale klimapolitikk faktisk har vært de siste 20 åra, forklarer Gullberg.

Hun trekker spesielt fram setningen: «internasjonale miljøutfordringer må løses gjennom internasjonale avtaler som innbefatter mekanismer for kostnadseffektiv gjennomføring».

– Når man ser den setningen så er det til forveksling lik Norges klimapolitikk i de internasjonale forhandlingene under både rødgrønn og sentrum-høyre regjeringer, gjentar forskeren fra senteret for klimaforskning ved Universitetet i Oslo.

– Har moderert klimaskepsisen

Fredag la FNs klimapanel fram sin femte rapport som tegner et dystert bilde av framtidas klima dersom politikere sammen ikke er villige til å endre kurs.

Frp har tradisjonelt stått mot resten i klimapolitikken. De har vært kritiske til FNs klimapanel og forskningen som viser at klimaendringene er menneskeskapte. De stemte også imot klimaforliket i Stortinget.

I disse dager er Frp i samtaler med Høyre, KrF og Venstre om danne en felles regjering etter valget.

– Utsagnet jeg refererte til i partiprogrammet er selvfølgelig et veldig generelt utsagn, man vil jo også finne mange forskjeller mellom partiene, men det med kostnadseffektiv gjennomføring, som betyr at kuttene må gjøres der det er billigst, altså i utlandet, har vært et mantra i norsk klimapolitikk, sier Gullberg.

Forskeren peker også på at Frp etter hennes mening har moderert eller fjernet noen av de mest kontroversielle setningene i partiprogrammet til årets stortingsvalg.

– Dette betyr likevel ikke at Frp over natta har fått den mest ambisiøse klimapolitikken i landet, understreker hun samtidig.

– Hvordan tror du Frps klimapolitikk vil slå ut dersom Frp havner i regjering?

– Jeg ble jo positiv da jeg fant dette i programmet deres fordi det gir dem i alle fall handlingsrom til å være med videre i de internasjonale klimaforhandlingene. Det er ikke gitt at Frp i regjering vil bremse Norges posisjon i de internasjonale forhandlingene om en klimaavtale, men vi får se hvordan det blir, svarer Gullberg.

– Grenser for hvor ambisiøs en oljenasjon kan være

Ifølge statsviteren sier hennes funn trolig mer om politikken som er blitt ført av tidligere og sittende regjeringer enn om Frp.

– Gjennomgangstonen de siste 20 åra har vært at vi ikke ønsker å gjøre all verdens hjemme, men at Norge har vært en pådriver for å gjøre masse ute med alt fra regnskogssatsning til kvotekjøp andre steder i Europa og resten av verden, utdyper hun.

Gullberg tror at mange norske politikere har et ektefølt ønske om å gjøre noe bra for klima, samtidig som det er vanskelig å gjøre all verden på hjemmebane når vi har den næringsstrukturen vi har.

– Det gjenspeiler vel at Norge er en petroleumsnasjon, og at det er grenser for hvor ambisiøs på klimaområdet man kan bli når man har så store inntekter fra én sektor, og som slipper ut så mye CO2, sier hun.


Hva har skjedd med temperaturen på kloden? Hvorfor har det skjedd? Og hva kan vi gjøre med det? Det er 137 år siden vi fikk de første globale temperaturmålingene. Fysiker Bjørn Samset holder festkveld for klimanerder og gir oss hele fortellingen om hvordan klimaet har endret seg, på 137 minutter. Med på festen er Selda Ekiz og Torkild Jemterud. De kommer til å lage bråk.