Hopp til innhold

Varslersaken: Eidskog kommune vurderer rettssak mot Staten

Varslerens advokat: – Bestillingsverk av ordføreren.

Kamilla Thue

RETTSSAK: Ordfører Kamilla Thue vurderer å gå til rettssak mot Staten, med bakgrunn i varslersaken.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Rett før konflikten mellom Eidskog kommune og en varsler kan få en løsning med forlik i retten på onsdag, spisser konflikten seg ytterligere. Det kan gå mot rettssak.

Men kommunen gir seg ikke med det, nå vurderer de også å gå til rettssak mot Staten.

Mener hun mistet oppgaver

En kvinnelig ansatt i kommunen varslet om det hun mener er trakassering og mobbing.

Kamilla Thue

ORDFØREREN: Kamilla Thue (Ap) er stridens kjerne. Partiene hun samarbeider med, H, V og Frp vil ikke at verken hun eller rådmannen skal ha noe med den videre håndteringen av varslersaken.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Den ansatte, som blant annet har jobbet med eiendomsskatt, varslet om at kommunen takserte feil. Hun mener at hun mistet arbeidsoppgaver og ble trakassert på grunn av det. Ordfører Kamilla Thue og rådmann Trond Stenhaug er blant dem varselet er rettet mot.

Varsleren vil ikke at de som kritikken var rettet mot skulle behandle varslet, og stevnet derfor kommunen.

Så kom valget, og nye partier kom i posisjon ved å støtte ordfører Kamilla Thue (Ap). De nye partiene ønsket forlik.

Men etter et lukket formannskapsmøte, bare ei drøy uke etterpå, fikk pipa en annen lyd. Da var konklusjonen at rettssak er greit.

Og nå nøyer ikke kommunen seg med det.

Det mener KS-advokat Geir Winters, som representerer Eidskog, at kommunen ikke trenger å finne seg i.

– Urettmessig innblanding, vurderer advokaten i et notat.

– Bør klage

Han mener Fylkesmannen i Oslo og Viken har grepet inn i det kommunale selvstyret.

Geir Winters

KS-ADVOKATEN: Geir Winters anbefaler søksmål mot Staten.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

I notatet skriver Winters at Eidskog kommune bør klage til departementet, dersom Fylkesmannen opprettholder sitt vedtak om at rådmannen er inhabil.

Winters mener det aldri har vært meninga at rådmannen skal følge opp varslet mot seg selv.

– Ikke personlig interesse

Han mener samtidig at rådmannen kan ta stilling til varslerens krav om utvidet stilling, overtid og økonomisk kompensasjon.

««Dette er ordinære administrative spørsmål, hvor det ikke er mulig å se at rådmannen skulle ha en personlig interesse i utfallet på en måte som skulle kunne gjøre rådmannen inhabil«», skriver Winters.

Men det er ikke bare Fylkesmannen som vurderer rådmannen som inhabil.

Også jussprofessor Erik Boe ved Universitetet i Oslo, og en setterådmann som en stund behandlet varselet, mener rådmannen er inhabil.

Fylkesmannen i Oslo og Viken sier de ikke har mottatt noen henvendelse fra Eidskog kommune om å gjøre om vedtaket.

– Vi har ingen ytterligere kommentar i saken, skriver seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Gøril Hjelseth, til NRK.

KS-advokat Winters går i notatet til kommunepolitikerne inn for at de vurderer rettssak mot Staten, dersom ikke Fylkesmannens inhabilitetsvedtak blir omgjort.

Varsler, Eidskog

VARSLEREN: – Eidskog kommune sier de oppfordrer til å varsle. Men de har ikke gjort annet enn å motarbeide meg.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Bestillingsverk

– For meg ser dette ut som et bestillingsverk fra ordføreren. Jeg opplever at det hele tiden har vært viktig for henne at både hun og rådmannen skal være habile i saken. Dette har hun stått standhaftig på hele tiden.

Det sier varslerens advokat, Kari Breirem.

Advokaten mener KS-advokat Winters vurdering av rådmannens habilitet ikke holder juridisk.

– Rådmannen er omvarslet blant annet fordi han ikke har ivaretatt sitt arbeidsgiveransvar overfor varsleren. Han har utsatt henne for trakassering og gjengjeldelser som følge av varslingen. Han er defor inhabil, mener Breirem.

Kari Breirem

VARSLERENS ADVOKAT: Kari Breirem frykter at notatet fra motparten villeder kommunestyret i Eidskog.

Advokaten er overrasket over at dette notatet kommer nå. Onsdag 20. november er det nemlig rettsmekling i Glåmdal tingrett. Hun mener KS-advokaten og ordføreren nå skaper ett dårlig forhandlingsklima.

Bekrefter bestilling

Ordfører Kamilla Thue (Ap) bekrefter at det er hun som bestilte notatet fra KS-advokaten.

Hennes eneste kommentar ellers er dette:

– Jeg ser fram til at saken kommer til retten, hvor påstander må belegges med fakta. Jeg tar denne saken på største alvor. Jeg ønsker derfor ikke å delta i denne typen offentlig polemikk uken før saken skal til rettsmekling. Mitt eneste anliggende er å ivareta kommunens interesser på best mulig måte.

Advokat Winters er også forsiktig med å kommentere notatet, men kritiserer varslerens advokat.

Etter mitt syn bør en meningsutveksling mellom advokatene om hva som er juridisk holdbart skje i retten, og ikke i mediene.

Varslerens advokat er bekymret for at kommunepolitikerne i Eidskog tar avgjørelser på feil premisser, dersom de legger vekt på notatet.

– Nå skal politikerne vedta en ramme som det skal forhandles om onsdag. Det er en risiko for at kommunestyret kan la seg forlede, sier Breirem.