Hopp til innhold

Vil rive eneste vinterveg til Rondvassbu

Det er full krangel om en gammel bru ved Spranget i Rondane. Statskog som eier brua vil rive den, men får nei. DNT vil overta brua, men får nei.

Bru over elva Ula i Rondane

FALLEFERDIG: Brua over elva Stor-Ula i Rondane er gammel og i så dårlig stand at Statskog ønsker å rive den. Men det er det ikke sikkert de får lov til. Nå er det konflikt rundt brua.

Foto: Even Lusæter / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Brua like innafor parkeringsplassen ved Spranget i Rondane brukes året rundt av turister som skal inn i nasjonalparken, som ble etablert i 1962.

Og brua er eneste vinterveg for snøskutere inn til turisthytta Rondvassbu.

Nå er brua i svært dårlig stand og det mange meninger om hva som bør skje med den:

  • Statskog vil rive fordi brua er i farlig, men motsetter seg ikke at det bygges en ny bru.
  • DNT Oslo og Omegn, som drifter flere av turisthyttene i Rondane, vil overta brua og vedlikeholde den.
  • Villreinforum Rondane vil at brua skal rives og ikke settes opp igjen.
  • Gårdbrukere med beitedyr vil ha ei bru de kan bruke når de skal ha dyra ut på beite.

På stedet hvil

Det er altså Statskog som eier brua og de har søkt Sel kommune om å få rive den. Etter en inspeksjon mener de brua er farlig for både folk og miljø.

– Vi vil rive brua. Statskog ser det ikke forsvarlig å overdra ei slik bru, verken til DNT eller noen andre, sier eiendomskonsulent Hilde Hammer.

Men formannskapet i Sel kommune har sagt nei til riving.

– Vi har saken til klagebehandling, forteller ordfører i Sel, Eldri Siem (Sp).

Formannskapet i kommunen mener Statskog må avklare rivingen med flere instanser først, blant annet med gårdbrukere som har beiterett. Vedtaket til formannskapet peker også på hensynet til transportbehov til DNT-hytta.

I vedtaket heter det også at kommunen ser det som aktuelt å kunne ta opp igjen Statskogs rivingssøknad dersom det godkjennes en ny bru som dekker dagens behov.

Stengt bru over Ula i Rondane

STENGT: Brua er i så dårlig forfatning at den ikke kan brukes, mener Statskog.

Foto: Even Lusæter / NRK

DNT mener brua er viktig og nødvendig.

– Denne brua ligger på den eneste lovlige transportvegen inn til Rondvassbu vinterstid, slik at det er her alle varer blir kjørt, sier eiendomssjef i DNT Oslo og Omegn, Jan Erik Reiten.

Dessuten går alle kvista skiløyper over denne brua.

DNT mener det er fullt mulig å vedlikeholde dagens bru, hvis de bare fikk lov.

Les også DNT vil stenge turisthytter i Rondane

Skilt til Rondvassbu og folk som går tur.

– Ja. Den er jo ikke i bra stand, det har Statskog rett i. Men vi har kikka på den og hvis det er et ønske om at den skal vedlikeholdes så kan vi gjøre det, sier Reiten.

Der står saken nå. De som vil rive får ikke lov til det, og de som vil vedlikeholde får ikke lov til det heller.

Jan Erik Reiten

VIL OVERTA: Eiendomssjef i DNT Oslo og Omegn, Jan Erik Reiten, mener det er mulig å vedlikeholde brua, hvis de bare får lov.

Foto: Marius Nergård Pettersen / DNT

Hensyn til villrein

Hensynet til villreinen er noe av kjernen i saken. Det må tas grep for å beskytte villreinstammen i området, noe også DNT forsøker å bidra til.

Villreinforum Rondane ser gjerne at brua blir revet og ikke bygget opp igjen.

– Vi mener det er viktig at brua blir tatt ned. Da hindrer vi i større grad trafikken som er på nordsida av Ula, sier nestleder i Villreinforum, Jan Olav Solstad.

Fra bilparkeringen ved Spranget går det en grusveg til Rondvassbu. Her går og sykler de fleste som skal inn i nasjonalparken. Mellom 30.000 og 40.000 personer hver sesong.

Les også Villreinen er kritisk truet: Myndighetene har ingen snarlig løsning

Villrein i Sysendalen

Skilt til Spranget, Ula og Mysuseter i Rondane

STIER: Det er flere veger til Rondvassbu og nasjonalparken, så Villreinforum mener brua bør tas ned og ikke settes opp igjen.

Foto: Even Lusæter / NRK

Fra samme sted kan man også gå over den omstridte brua og på en sti til Rondvassbu på den andre siden av dalen og elva Ula. Rundt 4–5000 personer bruker denne vegen.

Jan Olav Solstad mener disse vegene skaper en dobbelt barriere og at det ikke er nødvendig å ha begge to, siden stien delvis går parallelt med Rondanevegen.

– Det er et av flere tiltak en kan gjøre nå, for å ta vekk trykket på enkelte områder i fjellet, sier Solstad.

Jan Olav Solstad

VILLREIN: Jan Olav Solstad er nestleder i Rondane Villreinforum og mener brua kan rives og ikke bygges opp igjen.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Når det gjelder behovet gårdbrukerne med beitedyr har, sier han at det kan løses med en bru som enkelt kan settes opp og tas ned igjen, slik det finnes et annet sted i området.

Møte ga ingen enighet

Eier av brua, Statskog, har påklaget Sel kommune sitt avslag på å få rive den. De mener fortsatt det er det eneste rette å gjøre.

Jan Erik Reiten i DNT er ikke fremmed for å bygge ny bru, men han er litt usikker på hvor lett det blir.

– Den kan naturligvis flyttes og justeres. Men hvis en skal gjøre det, må en være sikre på at det er gode snøforhold og stødige forhold, sier han.

Så må det også hentes inn mange tillatelser. Vedlikehold av eksisterende bruer er lov etter verneforskriftene, mens nybygg krever tillatelser.

Hilde Hammer, Statskog

VIL RIVE: Eiendomskonsulent i Statskog, Hilde Hammer, sier de har klaget på avslaget i Sel kommune om å få rive brua.

Foto: Even Lusæter

DNT og Statskog møttes for å diskutere saken mandag. De snakket om både midlertidige og langsiktige løsninger, uten å komme til enighet om noe.

Hilde Hammer i Statskog sier de vil ta initiativ til nye møter med alle berørte parter for å finne kortsiktige løsninger for denne vinteren.

Les også Vil grave strømkabler i sårbart villreinområde

Stort oversiktsbilde av turisthytta Rondvassbu som ligger i Rondane nasjonalpark.