Hopp til innhold

Vil grave strømkabler i sårbart villreinområde

Den Norske Turistforening (DNT) ønsker å legge strømkabler til to populære turisthytter i Rondane – men da må de grave gjennom et verna område.

Stort oversiktsbilde av turisthytta Rondvassbu som ligger i Rondane nasjonalpark.

STRØM: DNT ønsker blant annet strømkabler til Rondvassbu.

Foto: Paul Kleiven / NTB

Turisthyttene det gjelder er Rondvassbu og Bjørnhollia, som ligger i Rondane nasjonalpark.

I en søknad sendt til Statskog, som stort sett er grunneier, ber DNT om tillatelse til å legge strømkabler i adkomstvegene til hyttene.

Dette gjør vi for å erstatte dieselaggregatene med mer miljøvennlig energi, opplyser Jan Erik Reiten i DNT Oslo.

For å kunne få til dette, må det settes i gang gravearbeid på strekningene til hyttene.

Truet villrein

Jan Olav Solstad er leder i Villreinforum for Rondane og Sølnkletten. Han synes det er positivt at de vil bytte ut dieselaggregatene.

Men dersom dette vil føre til mer besøk på hyttene utenfor sesong, er han skeptisk til planen om strømlagte hytter.

– Det må være klart at det ikke er snakk om å utvide kapasiteten på hyttene, og heller ikke utvidelse av åpningstider, sier Solstad.

Jan Olav Solstad

I SESONG: Jan Olav Solstad poengterer at dette er et arbeid som bør skje i sesong.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

En fersk rapport slo for kort tid siden fast at mange av Norges viktigste reinstammer er kritisk truet av ferdsel og økt turisme.

I Rondane nasjonalpark finner man nemlig en av de siste opprinnelige villreinstammene i Europa.

Solstad har tidligere ment at ferdselsrestriksjoner kan være en del av løsningen for Rondane, men tror ikke det aktuelle gravearbeidet kommer til å ha noe å si for villreinen.

– Det bør bli gravd når det er sesong der, slik at dette ikke er noe som forsterker trafikken i deler av sesongen som er rolig, sier han.

Tydelig snøgrense også i Rondane. Bildet er tatt forrige uke.

RONDANE: Her i Rondane finner man en av de siste opprinnelige villreinstammene i Europa.

Foto: Yngve Granerud

– Ingen baktanke

Jan Erik Reiten i DNT avviser at dette kommer til å føre til økt ferdsel og turisme.

Det ligger ikke som en del av planen i utgangspunktet å ha oppe lenger. Vi har ingen baktanke om at vi skal utvide sesongen og øke aktiviteten på hyttene. Det er andre motiver som styrer dette her, sier Reiten.

Jan Erik Reiten i DNT Oslo

POSITIVT: Jan Erik Reiten i DNT forteller de stort sett har mottatt positive signaler på planene.

Foto: Even Lusæter / NRK

Han forteller at de stort sett har fått positive signaler på planene.

– Hva med gravearbeidet, har dere rukket å se hvordan det kan påvirke villreinen?

– Vi har ikke planlagt gravearbeidet i detalj, men jeg regner med det kommer til å komme betingelser rundt det. Og da er det naturlig at det skjer på vanlig arbeidstid og sesongen det er mye turister, sier han.

Ønsket om å erstatte dieselaggregatene er en del av turistforeningens egen bærekraftsstrategi. Et av de viktigste målene her er å erstatte alle dieselaggregat på de betjente hyttene deres innen 2030.

Blir ikke i år

Selv om søknadsprosessen er i gang, har ikke DNT noe håp om å starte arbeidet med strømkabler i år.

Først er det opp til Statskog om de gir tillatelse til å grave. Deretter må turistforeningen søke verneområdeforvaltningen om tillatelse.

Miljødirektoratet har sagt etter et møte med DNT at graving av kabler i eksisterende veitraseer kan behandles etter Naturmangfoldlovens §48.

Dersom vernemyndighetene gir tillatelse, må de søke kommunen om tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Når alle disse tillatelsene er gitt, må de attpåtil søke om tillatelse fra Statsforvalteren i Innlandet, fylkeskommunen og vernemyndigheter.

Les også Raudt lys for seks av ti villreinområde

Villrein i Sysendalen