Hopp til innhold

DNT vil stenge turisthytter i Rondane

Mye folk i fjellet truer villreinen i Rondane. Nå foreslår DNT å stenge tre populære turisthytter store deler av året.

Skilt til Rondvassbu og folk som går tur.

KONFLIKT: Mye folk i fjellet er en trussel mot villreinstammen. Rondane er et av områdene der villreinen er truet.

Foto: Even Lusæter / NRK

Villrein og fjellturisme er på kraftig kollisjonskurs.

Seks av ti villreinområder i Norge er definert som sterkt truet og et av disse områdene er Rondane.

Les også Villreinen er kritisk truet: Myndighetene har ingen snarlig løsning

Nå har DNT (Den Norske Turistforening, Oslo og omegn) lansert en skisse med forslag som de håper kan hjelpe.

De foreslår at Rondvassbu, Grimsdalshytta og Bjørnhollia skal stenges for selvbetjening, og bare være oppe når de er betjent i påsken og på sommeren.

Det betyr at Rondvassbu blir stengt for all overnatting fra slutten av september til påske (mars/april) og fra påske og fram til midten av juni. Grimsdalshytta og Bjørnhollia blir kun åpen på sommeren.

– Målet er å redusere ferdselen inn i sentrale fjellområder vinterstid. Da er det åpningstider på de selvbetjente hyttene som er det naturlige å se på, sier eiendomssjef i DNT Oslo og omegn, Jan Erik Reiten.

Som erstatning vil de bygge en ny selvbetjeningshytte i Mysusæter-området.

Ingen steder å søke tilflukt

Ordfører i Sel kommune, Eldri Siem (Sp) er skeptisk. Hun frykter for sikkerheten til de som går i fjellet.

– Den første tanken som slo meg er fokuset på beredskap. Vi er jo langt inne i fjellet og været skifter fort. Det er langt til Mysusæter hvis det blir uvær, sier Eldri Siem.

Ordføreren føler seg ganske sikker på at det vil komme reaksjoner.

DNT Rondvassbu

RONDVASSBU: Dette er en av turisthyttene DNT foreslår å stenge for selvbetjening.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Men det er klart at hvis man kan finne en løsing med nødbu for eksempel, så kan det være et alternativ, sier hun.

Rapporten fra Miljødirektoratet, som ni uavhengige forskere står bak, konkluderer med at menneskelig ferdsel er en av hovedårsakene til at villreinen kom på rødlista over kritisk truede dyrearter i fjor.

Blodrødt

Rondane er kvalifisert som rødt og er egentlig det mest blodrøde området, sier en av de ni forskerne bak rapporten.

Det diskuteres om man må fjerne hytter og veger, eller i verste fall innføre forbud mot ferdsel.

Dit er det ingen som ønsker seg.

Villrein

TRUET: Rondane er et av seks villreinområder i Norge som er definert som sterkt truet.

Foto: Runar Tufto

I dag er Rondvassbu, Grimsdalshytta og Bjørnhollia åpne for folk hele året, unntatt i kalvingsperioden fra mai til midten av juni. Forslaget fra DNT vil altså innebære at det ikke blir noe overnattingstilbud i området størsteparten av året.

Jan Olav Solstad i Villreinforum mener det er bra at turistforeningen tar sin del av ansvaret.

– Det er en viktig signaleffekt, at DNT ønsker å være med og bidra.

Vil bygge ny hytte

Vegard Gundersen i NINA (Norsk institutt for naturforskning) mener det er kjempepositivt fordi det vil redusere trafikken mye utenfor høysesongen.

Vegard Gundersen

POSITIVT: Vegard Gundesen i NINA liker forslaget om å stenge turisthyttene store deler av året.

Foto: Even Lusæter / NRK

Det vi har sett de siste åra er at sesongen har utvidet seg veldig. Både hyttefolk og fjellfolk går i fjellet over en lengre periode. Å stenge selvbetjeningshyttene vil være et godt virkemiddel for å redusere ferdselen i lavsesongen på våren og høsten, sier Gundersen.

Men samtidig synes han kompensasjonen DNT ønsker seg er ganske stor. De vil bygge en ny ubetjent hytte lenger mot Mysusæter.

– Å bygge det i utkanten av Rondane kan ha en kanaliserende effekt, men samtidig er det viktig at ny selvbetjening legges så langt ned at den ikke blir et springbrett for toppturer i området. Målet må være å hindre mest mulig ferdsel inn i sårbare områder i denne perioden, og hvor skiløypene går har mye å si, sier Gundersen.

Les også Vil grave strømkabler i sårbart villreinområde

Stort oversiktsbilde av turisthytta Rondvassbu som ligger i Rondane nasjonalpark.

Må prøves

Men NINA-forskeren har tro på at det vil bli mindre tråkk i Rondane hvis selvbetjeningshyttene stenges.

Derfor synes han det er viktig å teste det ut.

Om dette ikke fungerer, kan det bli aktuelt med ferdselsrestriksjoner, sier Vegard Gundersen.

Skilt med velkommen til Rondvassbu.

SIKKERHET: Det må diskuteres om det er lurt å stenge turisthyttene for overnatting av beredskapshensyn.

Foto: Even Lusæter / NRK

Flere saker fra Innlandet

axel-130724

Axel (79) spring nesten 700 kilometer for å heidre avdød venn

Død elg

Elgen i Noreg er sjuk – nå vil myndigheitene finne ut kvifor