Hopp til innhold

Villreinen er kritisk truet: Myndighetene har ingen snarlig løsning

Villreinområder i Norge oppfyller ikke kvalitetskravene. Politikerne må handle raskt, mener Villreinutvalget.

Villrein i Sysendalen

RØDLISTA: I fjor kom villrein for første gang på rødlista som nær trua på grunn av bestandsnedgang. De største truslene er oppdeling av leveområdene og skrantesjuke. Politikerne skal handle raskt, står det i kvalitetsnormen. Men da statssekretæren møtte villreinforvaltningen torsdag, hadde han ingen tiltak å komme med.

Foto: Hardangervidda Villreinutvalg

Miljødirektoratet sin trafikklysmodell for villrein har vist at seks av ti nasjonale villreinområder ikke oppfyller regjeringa sin kvalitetsnorm for hvor god tilstand et villreinområde skal være i.

I kvalitetsnormen står det at politikerne skal handle raskt.

Torsdag møtte statssekretær i Klima- og miljødepartementet villreinforvaltningen i Rondane. Men statssekretæren hadde ingen tiltak å komme med.

Jan Olav Solstad er leder i Villreinforum for Rondane og Sølnkletten. Han mener det er på høy tid å få satt inn tiltak som vil hjelpe villreinen, og hadde forventet at statssekretæren kom med en tiltaksplan på møtet.

– Det er viktig at vi får i gang prosessen. En har forventninger til at det skal skje noe positivt for villreinen, sier han.

Kvalitetsnorm for villrein

INGEN GRØNNE: Kvalitetsnormen for villrein er et trafikklys-system som viser hvor god tilstanden for villreinen er i hvert enkelt villreinområde, og når det bør settes inn forvaltningstiltak. I helhetsvurderingen av de ti nasjonale villreinområdene var det ingen som vart klassifisert til god kvalitet (grønn). Rapporten er laget av en uavhengig ekspertgruppe ledet av Norsk institutt for naturforsking (NINA), etter oppdrag og mandat fra Miljødirektoratet.

Foto: SKJERMDUMP/RAPPORT FRA NINA

Les også Nasjonalparkene våre ødelegges

Kritisk truet av ferdsel og økt turisme

Kvalitetsnormen for villrein slår fast at mange av Noregs viktigste reinstammer er kritisk truet av ferdsel og økt turisme.

Aleksander Øren Heen (SP), statssekretær i Klima- og miljødepartementet, er enig i at de må handle raskt. Men de store tiltakene som vil få effekt for villreinforvaltningen i Norge vil nok kreve litt mer tid, sier han.

– Der må Stortinget kobles på, på en eller annen måte, for å gjøre viktige avveininger for hvordan vi bruker fjellområdene våre.

Statssekretær Aleksander Øren Heen.

– Dette er en av Norges få ansvars-arter. Da er det åpenbart at vi må ta grep, sier statssekretæren. Likevel hadde han ingen tiltak å komme med på torsdagens møte med villreinforvaltningen.

Foto: CECILIE BERGAN STUEDAL

– Hvorfor er det så vanskelig å ha noe konkret å komme med?

– Det er vanskelig fordi mange er glad i å bruke fjellområdene våre, og det er bra. Men det er ikke sikkert kunnskapen alltid er der til å ferdes på villreinens primmisser. Og da har villreinen kommet tapende ut i veldig mange år. Å øke den bevisstheten er helt avgjørende, sier han.

Villreinen på Reinsjøfjell i Nesbyen

RØDLISTA: I 2020 vedtok regjeringa en kvalitetsnorm for villrein, som gir mål for hvor god tilstand villreinområdene skal ha. I fjor kom villrein for første gang på rødlista som nær trua på grunn av bestandsnedgang.

Foto: Bjørn Henrik Stavdal Johansen

Solstad mener ferdselsrestriksjoner kan være en del av løsningen.

– Det har skjedd en utvikling over få år, der vi har fått et trykk på området som er utfordrende. Jeg mener man kan innføre ferdselsreguleringer i områder som er spesielt utsatt. Jeg tror det er viktig å få roet ned trafikken, sier Solstad.

Jan Olav Solstad

KRITISK: – For Rondane sin del så mener jeg at situasjonen er kritisk, sier Jan Olav Solstad.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Les også Ferdsel på vidda trugar villrein – vil flytte merka stiar og DNT-hytter

Vil ikke ha ferdselsforbud

Også Jan Erik Reiten i DNT Oslo hadde håpet på noe mer konkret fra statssekretæren på torsdagens møte.

– Vi har håpet på mer framdrift på det som går på handlingsplan etter kvalitetsnormen. Jeg håper det er et arbeid som er tenkt på, selv om det ikke ble sagt så mye om det.

Reiten er imidlertid uenig i at ferdselsforbud er løsningen.

– Allemannsretten er en grunnleggende sak som vi bør bevare. Jeg tror det er mulig å finne løsninger der man styrer folk, istedenfor å legge inn forbud, sier han.

Jan Erik Reiten i DNT Oslo

VIL IKKE HA FERDSELSFORBUD: – Det er mange ting vi kan se på. Det ene er åpningstider av turisthyttene. Vi har for eksempel stengt selvbetjeningshyttene på Hardangervidda i mai, sier Reiten.

Foto: Even Lusæter / NRK