Hopp til innhold

Skiløypekonflikt i Rondane løst – styreleder måtte gå av

En årelang konflikt om skiløyper i Rondane ser ut til å være løst. Årsmøtet i løypelaget endte med at styreformannen måtte gå av.

Rondane

KONFLIKT I VINTERPARADIS: Rondane tilbyr naturopplevelser utenom det vanlige.

Foto: Ingrid Turtum / NRK

NRK omtalte like før jul den betente konflikten i Rondane, der grunneiere har nektet oppkjøringen av ca. 100 km skiløyper.

Dermed var skiturister i det ikoniske området henvist til å gå på fjellski i terrenget uten løyper og uten brøytestikker.

Etter et ekstraordinært årsmøte i Mysusæter og Raphamn Løypelag på lørdag ser konflikten ut til å være løst, og grunneierne lover at tillatelse vil være på plass i «løpet av få dager.»

Måtte gå av som styreleder

Et av kravene fra grunneierne var at styreleder måtte byttes ut på årsmøtet.

– Dette er helt greit for meg, jeg hadde tenkt å gå av under det ordinære årsmøtet likevel, sier avgått styreleder Tor Jostein Furu.

Tor Jostein Furu

Avtroppende styreleder i Mysusæter og Raphamn Løypelag, Tor Jostein Furu.

Foto: Privat

Grunneierne har tidligere uttrykt mistillit mot styrelederen, og hadde satt som en uttrykkelig forutsetning at han skulle gå av.

Årsmøtet vedtok også, med 165 mot 41 stemmer, styrets forslag til endrede vedtekter.

Dette innebærer blant annet at grunneierne skulle få utpeke sin egen representant til en plass i styret.

Dermed har de fått gjennom sitt krav om å få større innflytelse over driften av skiløypene.

Blant annet har det vært uenighet om løyper som nå går på ubrøytede bilveger heller burde flyttes ut i terrenget.

Varordfører Kjetil Eide (Sp) i Sel kommune argumenterte sterkt for styrets forslag til løsning av konflikten. Ved talerstolen: avtroppende styreleder Tor Jostein Furu. Ny styreleder er Atle Bråtet fra Otta (nr. 3 fra venstre).

Varaordfører Kjetil Eide (Sp) i Sel kommune argumenterte sterkt for styrets forslag til løsning av konflikten. Ved talerstolen: avtroppende styreleder Tor Jostein Furu. Ny styreleder er Atle Bråtet fra Otta (nr. 3 fra venstre).

Foto: Dag Kessel / NRK

Under årsmøtet sa Furu at løypelaget alltid har flyttet løypene ved behov. Han viste til et eksempel fra sist vinter, der løypelaget kjørte en trase utenfor veg der løypa tidligere har gått oppå veg.

Kraftig press mot årsmøtet

Årsmøtet ble satt under et kraftig press fra flere hold om å godta grunneiernes krav.

Tor Jostein Furu sa at han hørt om medlemmer som hadde oppfordret hverandre til å stemme ned styrets forslag til løsning. Han advarte om at et slikt resultat ville låst hele konflikten ytterligere.

Kjetil Eide

Kjetil Eide (Sp), varaordfører i Sel kommune.

Foto: Dag Andreas Kessel / NRK

Varaordfører Kjetil Eide (Sp) sa det samme. Han la inn over forsamlingen alvoret i at det nå lå en løsning på bordet.

Grunneiernes vetorett

Årsmøtevedtaket innebærer også at kommunen får en representant i styret.

– Jeg er enormt lettet over at vi nå har løst en flere år lang konflikt, sier Eide.

Les også: Utvidet Rondane nasjonalpark for 20 år siden – nå må staten betale over 8,5 millioner kroner

Stort oversiktsbilde av turisthytta Rondvassbu som ligger i Rondane nasjonalpark.

– Er det mangler ved lovverket i Norge når grunneierne i realiteten har vetorett i slike saker?

– Nei, jeg vil ikke si det. Jeg syns at det uansett må være slik at man må prøve å komme fram til løsninger, og ikke tvinge gjennom noe. Hvis vi skal bruke tvang, får vi dårlige lokalsamfunn, sier han.

– Hvilken lærdom er det å trekke ut av denne saken?

– Vi må snakke sammen. Sette oss rundt et bord og diskutere ting tidlig, og så ordner man det meste ved en dialog.

Bjørn Ove Bergum

En av de store grunneierne på Mysusæter, Bjørn Ove Bergum.

Foto: Dag Andreas Kessel / NRK

– Vi ble skjøvet ut

Grunneier Bjørn Ove Bergum legger ikke skjul på at grunneierne har vetorett.

– Dere har bare et styremedlem?

– Ja, men grunneierne har vetorett, og kan nekte preparering av skiløyper hvis vi ikke får gjennom våre krav.

– Men nå har vi et samarbeidende styre, så nå skal vi få til dette.

Han mener at grunneierne ble skjøvet ut av styret i 2015, og at de ikke er blitt tatt med på råd.

Korrespondansen mellom partene de siste årene viser at de har svært ulike oppfatninger om hvem som har skyld i det dårlige samarbeidet.

Som ny styreleder i Mysusæter og Raphamn Løypelag ble Atle Bråtet fra Otta valgt.

Flere saker fra Innlandet

axel-130724

Axel (79) spring nesten 700 kilometer for å heidre avdød venn

Død elg

Elgen i Noreg er sjuk – nå vil myndigheitene finne ut kvifor