Hopp til innhold

Drar inn over 200 millioner – nå kan det bli mer

Nå står alle landets fotobokser på nesten hele tiden. Det synes på bøtestatistikken.

Fotoboks på riksvei 3, Øksna, Elverum

TAR FLEST: Denne fotoboksen på riksveg 3 på Øksna i Elverum er en av tre som har tatt flest fartssyndere både i fjor og hittil i år.

Foto: Ola Almås Jullumstrø

De står der til irritasjon for noen bilister, men vegmyndighetene og politiet er sikre på at fotoboksene er et av de viktigste trafikksikkerhetstiltakene som finnes.

– Da skjerper vi bilistene. De ser forvarselskiltet, vet at det kommer en fotoboks, og da er det opp til deg om du vil sakke farten eller om du vil ta en bot, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen Knut Eilertsen.

Knut Eilertsen, Statens vegvesen, trafikksikkerhet

VALG: Knut Eilertsen i Statens vegvesen sier fotoboksene er skiltet, så folk får en påminnelse om å holde farten nede.

Foto: Trygve Heide / NRK

Men tallene viser at mange kjører for fort.

Hittil i år er det skrevet ut bøter for over 137 millioner kroner. Tallet var litt over 221 millioner i hele fjor.

Oslo og Innlandet troner øverst på lista over antall forelegg hittil i år.

Bare i Oslo har det vært en kraftig økning, fra 6.900 forelegg i hele fjor til 16.768 hittil i år.

Disse tre fotoboksene tar flest fartssyndere

Anmeldelser

Forenklet forelegg

Førerkortbeslag

Bøter (kr)

Rv190 Vålerengtunnellen, sørg.løp, Oslo

277

6.159

77

19.691.200

Rv150 Lørentunnellen, Oslo

102

5.798

10

17.638.100

E6 Otta sør, Innlandet

22

1.812

7

5.538.000

Se hvor mange som blir tatt i ditt område lenger ned i saken.

Les også Politiet skal tilsette fleire for å ta fartssyndarar i fotoboksar

Fotoboks

Positive til fotobokser

Langs riksveg 3 på Øksna i Elverum står Innlandets mest innbringende fotoboks. Det er nemlig det kameraet i fylket som har henta inn mest penger til statskassa både i fjor og så langt i år.

Flere av bilistene som kjører langs denne riksvegen er positive til at fotoboksene er på mer nå enn før.

– Det synes jeg er helt fint, at de er der. For min del kunne de stått på hele vegen, sier Georg Bill.

Georg Bill om fotobokser

FORNØYD: Bilist Georg Bill stoppet langs riksveg 3 fredag. Han er positiv til fotoboksene.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Han mener at ulykkesstatistikken til nå i sommer er forferdelig.

– Det er helt graverende. Det er mye stygg kjøring, sier han.

Bilist Ove Aas mener også at det er et godt tiltak at fotoboksene er på lenger.

– Én trafikkulykke er en for mye. Jeg er helt for at det settes inn tiltak for å få ned ulykkene, sier han.

Ove Aas

POSITIV: Ove Aas er positiv til at fotoboksene er på mer enn før.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Har du blitt tatt i fotoboks hittil i år?

Har satt flere i drift

Hovedgrunnen til at flere blir tatt i år, er at flere fotobokser er i drift hele døgnet nå.

Det skjedde fra i vår, da Statens vegvesen og politiet fikk større ressurser til å drifte fotoboksene.

Politioverbetjent i UP og ved politiets ATK-senter, Tove Storvik, sier det er viktig å få fram at fotoboksene ikke er der for å dra inn penger til statskassa, men for å få ned farten og hindre ulykker.

– Vi er ikke på jobb for å tjene penger, men for at våre medtrafikanter skal komme trygt fram på vegene, sier Tove Storvik.

Og alle undersøkelser og statistikk viser at fotoboksene har stor effekt.

Les også Trygg Trafikk: Vil ha forbod mot å trykke på berøringsskjerm i fart

Touchskjerm i bil

50 prosent færre alvorlige ulykker

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) fra 2015 viste at antall døde og hardt skadde i trafikken hadde gått ned med 50 prosent på grunn av fotoboksene.

Statens vegvesen ser fortsatt like god effekt i dag.

– Streknings-ATK (automatisk trafikkontroll) er et av våre beste og mest målrettede tiltak for å hindre trafikkulykker der høy fart er en medvirkende årsak, sier Jørgen Bysveen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Fotoboksene er også på lista over tiltak for å få ned antall trafikkulykker etter en vår med mange dødsulykker.

Ferie uten trafikkulykker

Bekymringen ble så stor at vegdirektør Ingrid Dahl Hovland kalte inn til krisemøte i juni for å finne årsaker og tiltak.

Les også Krisemøte etter ulykkessommer – kan sette ned farten og flere kontroller

Trafikkontroll Utrykningspolitiet

Knut Eilertsen i Statens vegvesen sier de fleste fotoboksene står på hele døgnet nå. De har et håp om at det vil hjelpe i sommer.

– Husk på at vi vil helst ikke miste noen liv. Vi vil at alle skal ha en fin sommer og en fin ferie uten at det er en masse trafikkulykker

Se statistikken for ditt område her:

Bøter fra ATK (automatisk trafikkontroll) per 7.7.2022

Politidistrikt

Forenklede forelegg

Anmeldelser

Sum bøter fra forenkelde forelegg

Oslo

16768

769

56596450

Innlandet

4897

91

14916100

Sør-Øst

4861

111

14347500

Vest

4580

100

13123150

Øst

3971

180

12146400

Sør-Vest

2431

32

7399950

Agder

2269

79

6547150

Trøndelag

2182

45

6439750

Troms

930

26

2682800

Møre og Romsdal

862

20

2422500

Nordland

181

4

508400

Finnmark

103

8

272350

Totalsum

44035

1465

137402500

Ekspander/minimer faktaboks

Bøter fra ATK (automatisk trafikkontroll) i 2021

Politidistrikt

Forenklede forelegg

Anmeldelser

Sum bøter fra forenklede forelegg

Sør-Øst

12026

440

37374750

Innlandet

10980

516

33613899

Vest

9952

402

29084200

Øst

9734

580

31010000

Oslo

6964

540

29055650

Sør-Vest

6519

190

19832350

Trøndelag

4935

217

14656800

Agder

4396

175

12430000

Troms

2795

119

8040650

Møre og Romsdal

1834

70

5131500

Nordland

323

15

846800

Finnmark

139

33

366350

Totalsum

70597

3297

221442949

Ekspander/minimer faktaboks

Les også Ber lettmatros Julianne (22) tenke nytt for å redusere dødsulykkene på norske veier

Julianne Fossberg

Flere saker fra Innlandet