Hopp til innhold

Sp stemte imot at hun skal styre rovdyrpolitikken

Frp vil at landbruksminister Sandra Borch (Sp) skal styre rovdyrpolitikken. Det sa Sp nei til.

Sandra Borch under lamminga. Mai 2021.

MAT IKKE ROVDYR: Sp stemte imot at landbruks og matminister Sandra Borch overtar ansvaret for rovdyrpolitikken.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Frp mener Senterpartiet svikter velgerne.

De kom med forslaget i energi- og miljøkomiteen i starten av februar, men ble nedstemt.

I døra

Før stortingsvalget mente Sp at rovdyrproblematikken hørte hjemme i Landbruksdepartementet.

– Sp sier en ting før valget og en annen ting etter valget, mener Frank Edvard Sve (Frp) som sitter i Energi- og klimakomiteen.

Forslaget innebar også å se på bestandsmål for rovdyr på nytt og å ta hele rovviltforliket opp igjen.

Dagens bestandsmål er fire til seks ulvefamilier i Norge.

– Frp møter seg sjøl i døra når de ønsker en mer restriktiv rovviltpolitikk. Det kunne de gjort da de satt i regjering, sier saksordfører i komiteen Siv Mossleth (Sp).

Hun viser til Hurdalsplattformen som sier at det skal bli en mer restriktiv rovdyrpolitikk.

Men partiet måtte svelge en kamel og slippe kravet om at rovdyrpolitikken skal styres av landbruksministeren.

Samme dag som ulvejakta skulle slutta

Striden om rovdyrforvaltninga kommer opp på Stortinget 15. februar, samme dag som lisensfellinga for ulv innenfor ulvesona går ut.

Jakta ble stoppet av Oslo tingrett, en dom regjeringa har anket.

– Der ville jo både direktoratet, miljødepartementet og vi gjennomføre det rovviltnemndene ønska, nemlig også felling av ulv innenfor ulvesona, sier Siv Mossleth (Sp).

Siv Mossleth

HOLDER ORD: Siv Mossleth (Sp) sier det skjer mange endringer i rovdyrpolitikken nå. Derfor er det ikke behov for ny runde i Stortinget om rovdyrforliket.

Foto: Petter Strøm / NRK

Hun sier det viser at det er i gang endringer for å gi nemndene mer makt og at de skal se på bestandsmålene for ulv og bjørn.

Men hvorfor stemmer dere ikke for at rovdyrpolitikken skal inn under mat og landbruksdepartementet?

– Per i dag så har vi Hurdalsplattformen og der ønsker vi å gjøre det innenfor dagens system, sier Siv Mossleth.

Ville ha ny gjennomgang

Frank Edvard Sve (Frp) mener dommen i Oslo tingrett viser at det er behov for å gå gjennom rovdyrpolitikken på nytt i Stortinget.

Stortinget vedtok rovdyrforliket i 2011 og bestandsmål for rovdyr i 2016. Det vil si hvor mange rovdyr vi skal ha i Norge.

Sve viser til at for de aller fleste rovdyr er bestandsmålet nå langt over det skal være, derfor er det behov for revurdering av forliket.

Frank Sve.

ET SVIK: Frank Edvard Sve (Frp) mener det er et svik mot velgerne når Sp stemte imot forslagene deres om revurdering av rovdyrpolitikken.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Jeg snakker med mange i beitenæringa og de skjønner ikke hva regjeringa holder på med, sier han.

Han viser til at forventningene har vært store etter at Sp kom inn i regjering.

– Nå har rovviltet fått vært hovedmålet i åtte år. Så når vi sier mer restriktiv rovdyrpolitikk vil det si mer som beitenæringa fortjener, sier Siv Mossleth (Sp).

Hun sier det vil bli mer synlig framover.

Men når saken kommer opp i Stortinget er det også sterke stemmer for at bestandsmålet må opp på antall ulver.

Venstre foreslår at antallet fordobles til mellom åtte og tolv familier, inkludert grenserevir.

Flere saker fra Innlandet