Hopp til innhold

Vil doble antallet ulvefamilier i Norge

Venstre mener det vil bety mindre konflikt. – Voldsom arroganse, mener Senterpartileder Trygve Magnus Slagsvold Vedum.

Ulv skutt i Rendalen 11.12.2021

SKUTT: Denne ulven ble skutt under årets lisensjakt før jakta ble stoppet.

Foto: Privat

I dag er bestandsmålet på mellom fire og seks ulvefamilier eller ynglinger i Norge.

Nå foreslår Venstre i Stortinget at antallet fordobles til mellom åtte og tolv familier, inkludert grenserevir.

Ola Elvestuen (V) mener forvaltninga da blir lettere.

– Det er 8,5 ynglinger i året i snitt i dag. Så da forholder en seg til antallet ulver som faktisk er der. Det gir forutsigbarhet, sier han.

Stoppet jakta

Regjeringa har varsla en tøff linje for å holde seg på målet om fire til seks ynglinger i året, og ga grønt lys til å felle 25 ulver innenfor ulvesona i årets lisensjakt. Siste telling viste mellom 111 og 116 ulver i Norge.

Det førte Staten rett inn i en rettssak etter at de ble stevnet av flere miljøorganisasjoner.

Staten tapte i tingretten. Nå er jakta midlertidig stansa.

Staten har anka avgjørelsen til Lagmannsretten. Miljøminister Espen Barth Eide mener at Staten er innenfor å holde bestandsmålet på 4–6 årlige ynglinger med å ta ut så mange ulver.

Han holder muligheten også åpen for å utvide perioden det kan jaktes dersom det blir aktuelt.

Les også Regjeringen holder åpent for utvidelse av lisensjakt på ulv

Ulv Rømskog

Mindre konflikt

Ola Elvestuen og Venstre fikk støtte i energi- og miljøkomiteen fra SV og MDG om å fordoble antallet ulvefamilier.

Ola Elvestuen (V)

FORDOBLE: Ola Elvestuen (V) vil fordoble antallet ulveynglinger i Norge

Foto: Vidar Ruud / NT

Elvestuen mener forslaget vil redusere konfliktnivået dersom det skulle ha blitt vedtatt.

– Det er en situasjon som har vart lenge. Bestandsmålet er satt så lavt at hvert år når uttak vedtas, ankes vedtaket til departementet. Og det havner i retten, sier Elvestuen.

Elvestuen avviser at dette vil bety mer ulv i Norge, men at det tar innover seg at ulv er en kritisk truet art i Norge.

– Antallet ynglinger i dag ligger på 8,5. Derfor vil forslaget gjøre forvaltninga lettere og vi er innenfor forpliktelsene i Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven.

Elvestuen mener det lave bestandsmålet gjør det umulig å overholde egne lover og internasjonale forpliktelser ved at det hvert år vedtas å ta ut mange ulver i lisensjakta. Med å øke bestandsmålet forholder en seg til ulvestammen som faktisk er.

Han avviser at flere ulvefamilier i ulvesonen vil øke sauetapene.

– Innenfor ulvesonen er det satt i verk en rekke tiltak som for eksempel viltgjerder. Utenfor ulvesonen er det stort sett streifdyr fra Sverige som gjør skade, sier han.

– Hører ikke på de som rammes

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener at Ola Elvestuen som miljøminister var mer opptatt av møter i Oslo enn å lytte til de som ble berørt.

Han mener han og regjeringa han satt i førte en politikk som økte konflikten, og at han nå fortsetter med dette.

– En voldsom arroganse. Det er lett å si at dette ikke er noe problem når en bor langt fra ulvesonen, sier Slagsvold Vedum.

dk6wBwA-

ARROGANSE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Ola Elvestuen er arrogant.

Foto: Heiko Junge / NTB

Han mener Venstre ikke har tatt innover seg hvor store utfordringer ulven skaper i nærmiljøet i ulvesonen i form av nærgående ulv, vanskeligere å jakte og tap av beitedyr.

Sp-lederen mener også mer ulv vil trekke ut av ulvesonen for å finne mat dersom Venstres politikk skulle ha blitt vedtatt. Da mener han sauetapene blir større.

– En må lytte mer til de som blir berørt. Det gjør denne regjeringa, hevder han.

Elvestuen avviser at han ikke lytter til bygda.

– Meningene er delte på bygda. Det er motstand, men det er også de som vil ha ulv i norsk natur. Vi må ta innover oss at vi har forpliktet oss til ulv i norsk natur, sier Elvestuen.

Jegerne reagerer

Knut Arne Gjems

HALVERE: Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund Knut Arne Gjems vil heller redusere ulvebestanden-

Foto: Mats Sparby / NRK

Leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Knut Arne Gjems reagerer også sterkt på forslaget. Han mener at en allerede hardt rammet elgstamme vil bli ytterligere redusert dersom Venstres forslag skulle bli vedtatt.

Han viser til en undersøkelse der et ulvepar i Gråfjell ble fulgt et år. De tok 100–140 elger.

– Overskuddet til elgjakt er allerede minimal. Det begynner å gå hardt på elgbestanden.

Norges Jeger- og Fiskerforbund vil derfor heller gå motsatt veg og ha to til tre familiegrupper.

Gjems mener at når maten blir borte i ulvesonen vil ulven trekke ut også til beiteområder for sau, ta mer rådyr og bli mer nærgående.

Elvestuen avviser dette. Han mener det ikke er noe som tyder på at elgstammen blir så liten at ulven vil trekke til beiteområder for å finne mat. Han mener trenden med mindre sauetap vil fortsette.

Les også Flere ulver ble skutt før lisensjakta le stoppet.

Rendalen

Flere saker fra Innlandet