Hopp til innhold

Solvår er forberedt på å leve uten strøm om hun taper rettssaken mot Elvia

37-åringen og ni andre møter nå selskapet i en historisk rettssak. De nekter å få nye strømmålere.

Solvår Werenskiold

STRØMLØST: 37-åringen jobber i barnehage der AMS-måler er installert og sier hun merker forskjell på kroppen på jobb og hjemme. Ute på trappa kan hun puste frisk luft.

STRØMLØST: 37-åringen jobber i barnehage der AMS-måler er installert og sier hun merker forskjell på kroppen på jobb og hjemme. Ute på trappa kan hun puste frisk luft.

I et hus i skogen i Åsnes i Innlandet har Solvår Werenskiold klart seg med bare vedfyring siden 2019. Da skulle hun og alle andre norske husstander ha nye strømmålere (AMS).

Men 37-åringen nektet å installere måleren fordi hun mener hun reagerer på stråling.

Da kuttet Elvia strømmen. I halvannet år har hun klart seg uten elektrisitet. Men i mars fikk hun strømmen tilbake i påvente av at konflikten skal opp i retten.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er helt tydelig på at de nye automatiske strømmålerne ikke er helsefarlige.

Solvår

REAGERER: Solvår Werenskiold sier hun får nattesøvnen forstyrret av de nye strømmålerne. Derfor har hun sagt nei til installasjon.

REAGERER: Solvår Werenskiold sier hun får nattesøvnen forstyrret av de nye strømmålerne. Derfor har hun sagt nei til installasjon.

Onsdag møter ti strømkunder strømleverandøren i Søndre Østfold tingrett. Saksøkerne mener at strømselskapet ikke kan tvinge på kundene et produkt de mener gjør dem syke.

– Det jeg ønsker er at helsa til nettkundene blir tatt hensyn til, sier hun.

Rettssaken kan få presedens

Innføring av automatiske strømmålere i Norge har langt fra gått smertefritt for seg. Kunder som mener de er svært følsomme for elektromagnetiske bølger, frykter de vil få helseplager.

Hugo Matre er advokat for de ti kundene.

– Rettssaken vil ha avgjørende betydning for livskvaliteten for mennesker som har helseplager på grunn av lavfrekvent stråling, sier han.

Hugo P. Matre

REPRESENTERER KUNDENE: Advokat Hugo Matre.

Foto: Tore Sevheim / NRK

Rettssaken handler blant annet om kundenes rett til å slippe å ha AMS-målere uten å måtte betale ekstra.

Advokaten sier utfallet av rettssaken kan få betydning også for andre kunder som ikke vil ha slike målere.

– Her er det mobilisert fra begge sider med til sammen 7–8 sakkyndige. Derfor mener jeg denne saken er godt egnet til å skape presedens for framtidige rettssaker, sier Matre.

Elvia mener de har rett til å stenge strømmen

Nettselskapene mener de automatiske strømmålerne er viktige for å effektivisere driften. De har derfor hevdet at de som motsetter seg dette, bidrar til høyere utgifter for selskapene.

Elvia mener kundene er pliktige til å slippe inn ansatte fra selskapet, slik at de kan montere de nye strømmålerne. Selskapet krever derfor at de ti saksøkerne gir selskapet tilgang til deres boliger, slik at de kan bytte målere.

Elvias advokat Mari Reitzel Bjerke er tydelig på dette i sitt sluttinnlegg. Hun skriver at selskapet har «rett til å stenge strømtilførselen til nettkundene som følge av at nettkunden motsetter seg installering».

Begge parter har ført opp sakkyndige vitner. De vil komme med ganske ulike vurderinger av risikoen ved de nye målerne.

Er forberedt på å leve uten strøm

Etter halvannet år uten strøm er Solvår Werenskiold forberedt på å leve videre uten elektrisitet dersom hun og de andre elfølsomme ikke får medhold.

Hun mener strømselskapene bør følge føre var-prinsippet selv om det er uenighet om de nye målerne faktisk gir reelle plager.

– Jeg mener det bør tas hensyn til de som sier de reagerer, sier hun.

Flere saker fra Innlandet