– Uheldig å ikke akseptere legeattest mot smarte strømmålere

Helsedirektoratet nekter fastleger å skrive legeattest mot smarte strømmålere. Mens NVE fortsatt godtar slike attester fordi de mener noe annet vil være uheldig.

Utskifting av strømmåler.

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder få nye, automatiske strømmålere. Det har skapt debatt.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder få nye, moderne strømmålere som automatisk måler forbruket.

Flere nekter imidlertid å få de nye målerne installert, noe de begrunner ut fra både helse- og personvernhensyn.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) åpnet nylig for at enkelte kan få unntak fra installering av målerne, dersom de sender inn en attest fra lege eller psykolog.

I et nettsak publisert 14. mars, skriver Helsedirektoratet at fastleger ikke skal skrive ut legeattester som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere.

– Ikke dokumentasjon

– Jeg skjønner at det kan være forvirrende, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet til NRK.

Jakob Linhave

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet skjønner at de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet kan være forvirrende.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Her er vi ikke enig med NVE i de vurderingene de har gjort tidligere, og vi mener vi burde vært inne i saken tidligere. Per i dag har vi ikke dokumentasjon som viser sammenheng mellom automatisk strømmåler og helseplager, fortsetter han.

Det nye skrivet fra Helsedirektoratet kom etter at flere fastleger hadde tatt kontakt, sier Linhave.

Dersom fastleger skriver ut en attest som sier at pasienten har plager som skyldes en automatisk strømmåler, vil det være i strid med helsepersonelloven, skriver direktoratet.

Har reservert seg

Så langt har rundt 2500 personer, rundt 0,15 prosent av kundene, fått reservere seg mot installasjon.

Utskifting av strømmåler.

Rundt 2500 personer har så langt fått fritak fra å få installert de nye målerne.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Guro Grøtterud, sjef for seksjon for sluttbrukermarked i NVE, sier til NRK at de tenker at både fastleger og psykologer må gjøre de faglige vurderingene de mener er forsvarlige.

– Blir det færre legeattester, blir det færre unntak, sier hun.

Grøtterud mener det ikke er en konflikt med Helsedirektoratet når NVE fortsetter å godta legeattester.

– Vi er nå godt over halvveis i utskiftingen av målerne. Det kan være uheldig å ikke akseptere et dokument vi hittil har akseptert, så vi har ingen planer om å endre praksis her, sier hun. ​

Også kunder med lege- eller psykologattest vil få installert ny måler, men da vil radiosenderen i måleren være deaktivert.

Informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge understreker at strålingen fra de nye målerne er svært svak:

– Den kan sammenliknes med strålingen fra en fjernkontroll eller babycall. Maksimal stråling fra målerne er én fjerdedel av det som tillates for vanlige mobiltelefoner, og under én tusendel av det maksimalt tillatte i Norge, sier Øverås som referer til Statens strålevern.

– Må tas på alvor

Linhave i Helsedirektoratet legger nå uenigheten med NVE til side.

– Jeg mener de har tått våre synspunkter til etterretning, og jeg ser at de har lagt ut informasjon og vår anbefaling på sine egne nettsider nå. Det er vi glad for, sier han.

Helsedirektoratet kommer også med flere råd til både fastleger og pasienter, og sier blant annet at målinger viser at stråling fra strømmålerne ligger under Statens stråleverns grenseverdier.

Det understrekes også at pasienter som oppsøker lege med plager de mener skyldes stråling eller elektromagnetiske felt, må tas på alvor.

– Plagene deres kan være reelle, selv om de ikke skyldes elektromagnetiske felter.

SISTE NYTT

Siste meldinger