Hopp til innhold

Hun skal lokke kvinner til toppjobber i idretten

Sigrid Snuggerud er ung kvinne i et mannsdominert miljø. Nå tar idretten grep for å få med flere kvinner.

Sigrid Snuggerud

Sigrid Johanna Snuggerud sitter i styret i Norges Skiforbund og i ungdomsutvalget i Innlandet idrettskrets.

Foto: Jens Petter Larsen/Ferskvann Reklambyrå

Sigrid Snuggerud (22) fra Gjøvik er en av få kvinnelige ledere i Idretts-Norge.

For det er menn som styrer norsk idrett. Bare 24 prosent av lederne og om lag 10 prosent av alle trenere i norske idrettslag og klubber er kvinner.

Rakk opp hånda

– Det startet med at jeg rakk opp hånda på et årsmøte i Gjøvik skiklubb da jeg var 16 år, forteller Snuggerud.

Da ble hun både ungdomsrepresentant og nestleder i klubben.

– Det var litt skepsis i starten, men det gikk over etter hvert da de skjønte at jeg hadde noe å bidra med.

I dag sitter 22-åringen i styret i Norges Skiforbund og i Ungdomsutvalget i Innlandet idrettskrets.

Nå er hun valgt til å være rollemodell i en kampanje for å bedre kjønnsbalanse i idretten.

Sigrid Johanna Snuggerud sitter i styret i Norges skiforbund og i ungdomsutvalget i Innlandet idrettskrets.

Sigrid Johanna Snuggerud sitter i styret i Norges Skiforbund og i ungdomsutvalget i Innlandet idrettskrets.

Foto: privat

Fem grunner til at kvinnene uteblir

For å tiltrekke seg flere kvinner må idretten endre seg.

Det viser en undersøkelse Høgskolen i Innlandet har gjort for Innlandet idrettskrets, forteller organisasjonssjef Tina Thorsen i idrettskretsen.

Hun ramser opp funnene:

 • Kvinner blir ikke spurt – må spørres
 • Kvinner søker i større grad kompetanse/vurderer egen kompetanse og erfaring strengere
 • Kvinner vurderer tidsaspektet strengere enn menn
 • Kvinner ønsker sikkerhet – foretrekker teamarbeid
 • Kvinner foretrekker høyere grad av strukturering
  Tina Thorsen er organisasjonssjef i Innlandet idrettskrets.

  Kjønnsbalanse: Tina Thorsen er organisasjonssjef i Innlandet idrettskrets vil øke kvinneandelen i verv på klubbnivå i Innlandet med 100 innen 2025

  Foto: Stein S Eide / NRK

Færre enn 1 av 7 trenere er kvinner

Nye grep for å få med kvinnene

Nå har Innlandet idrettskrets utvikla ei verktøykasse for å få med flere kvinner i ledelsen.

Den er sendt ut til alle de 700 idrettslagene i kretsen og inneholder tips til hvordan de kan gå frem. Målet er at den skal tas i bruk i idrettslag over hele landet.

Tina Thorsen sier at det er viktig for unge utøvere å ha både menn og kvinner i støtteapparat og ledelse.

– Det er utrolig viktig for å skape idrettsglede og at alle skal føle seg trygge og ivaretatt.

Når vi har begge kjønn i støtteapparat og ledelse rundt utøverne, minsker risikoen for seksuell trakassering og overgrep, sier hun.

Les også Det lengste løpet

Tor Solbakken

Tonje Sagstuen: – Kvinner må spørres

Tina Thorsen mener at en nøkkel for å få med kvinnene, er å endre måten det rekrutteres på. Istedet for å ringe å si at det trengs en kvinne i styret, må en si at en trenger den kunnskapen kvinnen har.

–Kanskje sier hun nei. Da må du ringe en gang til. Sier hun nei igjen, må du kanskje ringe en tredje gang for at hun skal føle seg ønsket inn.

Det støttes av tidligere håndballspiller Tonje Sagstuen.

Tonje Sagstuen er kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, en av samarbeidspartnerne til Norges idrettsforbund.

Tonje Sagstuen er kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, en av samarbeidspartnerne til Norges idrettsforbund.

Foto: Norsk Tipping

– Jeg tror kvinner må føle seg tryggere på de tinga som kreves før de sier ja, mens menn gjerne hopper i det. Så de må kanskje spørres flere ganger.

Hun tror kvinner er bedre enn menn til å se helheten og vektlegger andre ting enn mannlige ledere og trenere.

Og utfordrer de som velger ledere å satse på jentene.

– Ikke tenk at det er tryggere for en mann som har sittet i tilsvarende posisjoner før. En må gi jentene sjansen – og da må jentene si ja!

Sjakkprofil rystet etter opplevelse som 15-åring: – Hva har jeg gjort?

Kulturministeren: – Må ut til hele landet

Kultur og idrettsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier dette er et godt eksempel på at når man tar kjønnsubalanse på alvor og vil gjøre noe med likestillinga lokalt, får en det til.

– Jeg håper Norges idrettsforbund tar denne verktøykassa her og sprer den ut til hele organisasjonen.

Som kultur-, idretts- og likestillingsminister syns hun det er viktig at idrett skal være for alle.

– Da må vi også ha flere damer på trener- og ledernivå.

Norges kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)

Foto: Amalie Bernhus Årtun

Statsråden syns det er altfor dårlig stelt med kjønnsbalansen i norsk idrett.

– Vi vet at rekrutteringa til den organiserte idretten er ganske jevn, så da er det rart at det ikke også er like mange ledere og trenere.

Trettebergstuen sier:

– Her trenger idretten gjøre en jobb, derfor er det bra at Innlandet idrettskrets tar tak og har laget en «verktøykasse», som bør inspirere hele idretten.

Trodde de mptte være gutter for å spille fotball Gir ut bok om å være kvinne i fotballen: – Trodde vi måtte være gutter for å bli proff

Idrettspresidenten ble glad

Idrettspresident Berit Kjøll ønsker «verktøykassa» velkommen.

– Jeg ble veldig glad da jeg hørte om prosjektet fra Innlandet idrettskrets. Vi har et mål om å oppnå 40 prosent kvinner i ledelsen av idrettslag de neste åra. Da er det å jobbe målrettet og systematisk med å invitere kvinner til å ta lederverv er veien å gå.

Kjøll

Idrettspresident Berit Kjøll sier kjønnsbalanse i idretten er en av fanesakene de løfter høyt.

Foto: Terje Pedersen

Hun utelukker ikke at den malen kan kopieres og brukes i hele Idretts-Norge for å øke kvinneandelen til 40 prosent.

– Kvinner er en enorm ressurs så det skulle bare mangle at vi ikke i 2022 klarer å få en god og sunn kjønnsbalanse også på ledersida i idretten.