Hopp til innhold

Mistenker at sti på grensa er merket for smuglere

Midt inne i skogen viser de blå plastbåndene veien over grensa mellom Norge og Sverige. Politiet mener det foregår ulovlig grensetrafikk i dette området.

Merkede løyper i skogen blir trolig brukt av smuglere i grensetraktene mellom Norge og Sverige i Innlandet.

MERKING: Politiet finner stadig nye veier som blir brukt for å ta seg over grensa uten å bli oppdaget.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Nå skal politiet gå grundigere til verks for å finne ut mer om den ulovlige trafikken over grensa.

1. juli er en midlertidig politistasjon på plass på Magnormoen i Eidskog.

Det i påvente av at en ny permanent politistasjonen på grensa som skal huse både politi og toll fra Norge og Sverige.

Målet er bedre etterretning, mer effektiv etterforskning og bedre forebyggende arbeid.

Mistenkelig merking

Under koronapandemien, da grensene var stengt, ble det avdekket nye måter og veier folk brukte for å komme seg over grensa.

Les også: Avdekker mange ulovlige veier inn i Norge

Kjersti Bråthen i tollvesenet ser etter spor.
Kjersti Bråthen i tollvesenet ser etter spor.

Nå kan det se ut som det har blitt enda mer organisert.

I et skogholt ved grensa i Kongsvinger fant politiet nylig et område som er merket med blå plastbånd. Noen steder er merkingen gul og noen trær er merket med tall.

Politiet vet ikke hvem som har merket området, men har fulgt merkingen til Sverige.

Merkede løyper i skogen blir trolig brukt av smuglere i grensetraktene mellom Norge og Sverige i Innlandet.

PLASTBÅND: Politiet tror noen har merket stier for ulovlig grensepassering.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Merkingen følger noen stier og dyretråkk, men går også over myrer som vanligvis ikke er så naturlig veivalg for en turgåere.

– Vi har opplysninger som tilsier at det foregår ulovlige grensepasseringer til fots her. Det virker som området er merket etter et system.

Det er lovlig å passere grensa til fots når grensene ikke er stengt, men politiet mener at skogsområdene blir brukt til å smugle.

– Dette er blant det vi vil se nærmere på, sier Bjørn Ellingsen, som er ansatt som politistasjonssjef på Magnormoen politistasjon.

I disse dager jobber han med å få ansatt resten av mannskapet som skal ha grensa som arbeidsplass fra 1. juli.

En politistasjon på grensa mellom Norge og Sverige etableres i Eidskog

POLITISTASJONSSJEF: Bjørn Ellingsen er i ferd med å rekruttere ansatte til den nye politistasjonen på Magnormoen.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Unikt samarbeid

Den permanente politistasjonen skal stå klar på nabotomta på grensa mellom Eidskog i Innlandet og Eda i Värmland i 2024.

Der skal altså både politi og toll fra begge land jobbe sammen.

– Det er et unikt samarbeid som jeg ikke kjenner til finnes andre steder. Det gjør at vi kan aksjonere og operere raskt ut fra informasjon vi har innhentet og analysert, sier politistasjonssjef Bjørn Ellingsen.

Det har vært jobbet for en felles politistasjon på grensa siden 2017.

I august i fjor ga daværende justisminister Monica Mæland (H) det endelige klarsignalet.

Les også: Klart for historisk politisamarbeid

Justisminister Monica Mæland (H) på Magnormoen.
Justisminister Monica Mæland (H) på Magnormoen.

38 grenseoverganger

De ansatte på politistasjonen skal ha hele svenskegrensa i Innlandet som arbeidsplass. Det er til sammen 38 grenseoverganger i dette området.

Tollvesenet ser også fram til et tettere samarbeid om grensa.

– Jeg har tro på at vi blir i stand til å ta enda flere grensekriminelle, sier Morten Nystuen som er seksjonssjef ved Tollvesenet i Kongsvinger.

Morten Nystuen

Morten Nystuen, seksjonssjef ved Tollvesenet i Kongsvinger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Han tror det vil bli vanskeligere å ta seg ulovlig over grensa når etatene på begge sider av grensa samarbeider tettere.

– Jeg går også ut fra at politiet vil legge mer ressurser i å etterforske tollsaker, noe som vi ønsker, sier Nystuen.

Ulike regler

Det nye bygget vil først stå klart om to år.

Alt det formelle er heller ikke helt klart. Blant annet har norsk og svensk politi ulike regler for bevæpning.

– Dette er et unikt samarbeid som det ikke finnes noen som har gjort før. Det tar tid før alt er på plass, men vi har tro på at dette vil gjøre oss bedre rustet til å bekjempe grensekriminalitet i framtida, sier politistasjonssjef Ellingsen.

Les også: Har funnet lokaler: Midlertidig stasjon på grensa kan være klar om få måneder

Illustrasjon av den tenkte norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen ved Kongsvinger på grensa mellom Norge og Sverige
Illustrasjon av den tenkte norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen ved Kongsvinger på grensa mellom Norge og Sverige

Flere saker fra Innlandet