Hopp til innhold

Klart for historisk politisamarbeid

Norge og Sverige skal bygge felles politistasjon på grensa.

Justisminister Monica Mæland (H) på Magnormoen.

KLARSIGNAL: Justisminister Monica Mæland (H) ga i dag klarsignal til at Norge og Sverige kan bygge en felles politistasjon på grensa.

Foto: NRK

I dag ga justisminister Monica Mæland (H) klarsignalet.

Den nye politistasjonen skal ligge ved Magnormoen, på grensa mellom Eidskog i Innlandet og Eda i Värmland.

Der skal norske og svenske politifolk jobbe sammen om å bekjempe grensekriminalitet.

Justisminister Monica Mæland besøkte Magnormoen i dag og bekreftet at spaden endelig kan stikkes i jorda.

Justisminister Monica Mæland blir intervjuet av svensk P4 på Magnormoen.

SAMARBEID: Justisminister Monica Mæland intervjues av svenske medier på Magnormoen i dag.

Foto: Ola Bjørlo Strande

– Det handler om å forebygge og bekjempe alvorlig kriminalitet. og kriminaliteten kjenner ingen landegrenser. Vi tror at vi kan få gjort en mye bedre jobb enn det vi gjør i dag, sier Monica Mæland.

Den første i Norden

Det har blitt jobbet for å få på plass en slik politistasjon på svenskegrensa i flere år.

I juli kom politidirektoratet med en rapport der de anbefaler en slik grensestasjon. Nå har departementet altså gjort det endelige vedtaket.

Svenskene har vært klare lenge. Der er det politimyndighetene selv som tar slike avgjørelser.

Den nye, felles politistasjonen blir den første i sitt slag i Norden.

– Ja, dette er en historisk dag for politisamarbeid som Norge bidrar i, sier visepolitimester i Innlandet, Arne Hammersmark.

Arne Hammersmark, visepolitimester i Innlandet, på riksgrensa til Sverige.

Visepolitimester i Innlandet, Arne Hammersmark, er glad for at Norge og Sverige nå får felles politistasjon på grensa.

Foto: Ola Bjørlo Strande

Mange grenseoverganger

Hammersmark sider de har jobbet for dette siden 2017.

– Jeg tror vi nå skal få mye bedre oversikt over grensekryssende kriminalitet, sier Hammersmark.

Innlandet har med sine 36 grenseoverganger over halvparten av grenseovergangene i Norge. Jobben for politiet og tollvesenet har blitt stadig mer krevende.

  • Etter at pandemien stengte grensene til Sverige, sier Tollvesenet at grensa lekker som ei sil:

Visepolitimester Hammersmark tror samarbeid under samme tak vil føre til både bedre etterretning, mer effektiv etterforskning og bedre forebyggende arbeid.

– Vi mener en felles politistasjon er en framtidig måte å jobbe på for to så like stater. Flere andre steder i Europa har de lignende samarbeid som har ført mye bra med seg.

– En gledens dag

Nå skal formalitetene på plass i samarbeid med svenske myndigheter. Eidskog kommune setter i gang med reguleringsarbeidet for tomta de allerede har kjøpt. Ordfører Kamilla Thue sier de kan gjøre det raskt.

– Dette er en gledens dag. Dette betyr blant annet økt sikkerhet for innbyggerne og flere arbeidsplasser, sier Kamilla Thue.

Hun mener dette vil gi bedre politiarbeid både lokalt og nasjonalt.

Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue (t.h) sammen med sin ordførerkollega i Eda.

SAMARBEID: Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue (t.h) og ordfører i Eda, Johanna Söderberg.

Foto: Ola Bjørlo Strnde

Ordførerkollega Johanne Söderberg i Eda kommune er glad for at Norge nå har bestemt seg.

– Dette er veldig bra. Nå kan vi begynne å jobbe på ordentlig. Dette har vi ventet på veldig lenge, sier Söderberg.

Hvis alle formaliteter kommer på plass tror justisminister Mæland at de kan begynne å bygge den nye politistasjonen i første halvår neste år.