Hopp til innhold

Plukker opp igjen 18 000 lakserogn

Fylkesmannen i Hedmark må nå ta opp igjen lakserogn, som ble satt ut i Femund- og Trysilvassdraget 3. april i år. Det er satt ut mer rogn enn Direktoratet for naturforvaltning har tillatt.

Lakseyngel
Foto: Joar Elgåen / NRK

I 40 år har den spesielle ferskvannslaksen, såkalt Vänernlaksen, vært borte fra Fæmund/Trysil/Klara-elva, på grunn av vannkraftutbygging i den svenske delen av elva.

For å få tilbake en livskraftig laksebestand i elva, som renner fra Fæmund i Engerdal og ut i Vänern i Karlstad, ble 48 000 lakserogn satt ut i elva.

Men nå må Fylkesmannen ta opp igjen rogn.

Prosjektleder Tore Qvenild er litt oppgitt over situasjonen.

– Det har skjedd en liten glipp, vi har søkt om å få sette ut 30 000 rogn, men så har vi fått 50 000 rogn, og satt ut 18 000 mer enn vi har lov til, så nå vil vi ta de opp igjen, sier Qvenild.

Leverandøren var gavmild

Artikkel fortsetter under video.

Arbeidet for å få laksen tilbake i Trysilelva og Femundselva fortsetter. Torsdag ble 12.000 lakseyngel satt ut i området.

Utsetting av lakseyngel

Fylkesmannen har innhenta tillatelser og godkjenninger som kreves for 30 000 rogn, men leverandøren Fortum Generation AB hadde pakket og sendt ut 50 000 desinfiserte rogn. Og det meste av denne rognen ble da satt ut i Trysilelva 3. april i år.

– Rent praktisk er det ikke noe feil, men det er ikke i henhold til lover og regler, som Fylkesmannen må følge på lik linje som alle andre. Dermed blir rogna hentet opp igjen og satt i klekkeriet på Snerta, så får vi se hva som skjer med dem, sier Qvenild.

Han forteller at det ikke er noe galt med rogna.

– Det er mer snakk om feil ved skjemaer i forhold til desinfisert. Vi har blant annet fått tillatelse på konsum og ikke utsetting av rogna. Det er en svensk veterinær som har krysset av feil på et skjema. Det er en type feil vi har lite kontroll på, men som vi må ordne opp i, sier prosjektlederen.

Han sier at det var prosjektet i Trysilelva, som avdekket at det fins parasitten Gyrodactylus Salaris i Vänernlaksen.

– Det er prosjektet vårt som har utviklet en metode som er tilfredsstillende som desinfisering, vårt fokus er at prosjektet skal være på helsemessig trygg grunn. Prosjektet har faktisk avdekket at bestanden er enda mer truet enn det vi trodde, sier Qvenild.

Plukkes opp til uka

Ifølge papirene står det at det er 30 000 rogn som er importert, men faktisk har Fylkesmannen i Hedmark fått 50 000 rogn.

– Slik sett har vi importert 20 000 rogn ulovlig, sier Qvenild.

Han forteller at planen er at 18 000 rogn skal plukkes opp igjen mandag i neste uke. Rognen er satt i elva i bokser, med 500 rogn i hver.

Over 30 millioner kroner bruker norske og svenske myndigheter på lakseprosjektet, for å få Vänernlaksen tilbake til Trysilelva.

Norske myndigheter har et håp om at det skal være mulig å fiske ferskvannslaksen i Trysil og Engerdal om bare noen få år.

– Jeg tror kanskje Fortum, som har denne rogna, hadde for mye. De syns kanskje at det var bedre at denne rogna kom ut i vassdraget. Jeg har ingen god forklaring på hvorfor dette har skjedd, vi har ikke betalt for det. Tanken er jo god. De som har gjort en feil her, har gjort det i en idealistisk tro. Vi vet at laksen er svært truet, sier Qvenild.

– Men de 18 000 rogn som nå skal opp, hvordan kan dere vite at det er de dere ikke har papirer på?

– Nei, det kan vi jo ikke vite. Hva som blir skjebnen til disse rognkornene er usikkert, sier prosjektlederen.

– Vil ikke ta sjanser

Jon Museth i Norsk institutt for naturforskning (NINA) får oppdraget med å ta opp igjen rogna.

– Det er i utgangspunktet en enkel sak, men spørsmålet er om det er forsvarlig å ha folk ut i elva, slik som det er nå. Vi vil ha en befaring i løpet av helg, ved isgang og for høy vannføring tar ikke vi ikke noen sjanser på å ta opp rogna, sier Museth.

– Hva syns du om å ta opp igjen denne rogna?

– For å si det slik, vi har vel hatt mer meningsfulle dager enn den dagen vi skal ta opp igjen rogna, sier Museth.

Han anslår at opptaket vil koste rund 6–7 000 kroner, men har tror ikke at det er fare for at rogna har klekt.

– Vi hadde ønsket å sette ut 100 000 av rogn vi, men vi kan ikke ta for mye rogn av villfisken i Sverige. I utgangspunktet er de 20 000 ekstra rogna som er kommet en gavepakke, men det er klart, regler er regler, sier Museth.

Museth tror ikke dette er siste utfordringen lakseprosjektet vil møte på.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, det er mer ambisiøst enn de fleste miljøprosjekter som er gjennomført i Norge, sier Museth.