Hopp til innhold

Trysilelva kan bli en av Nordens beste lakseelver

Det blir dyrt. Og det vil ta tid. Men Trysilelva kan bli en av Skandinavias beste lakseelver. Etter nesten fire år med prosjekt er den norsk-svenske rapporten om Vänern-laksen klar.

Tore Qvenild
Foto: Joar Elgåen / NRK

– Det blir fint. Veldig fint, sier Tore Qvenild hos Fylkesmannen i Hedmark.

Han ser 20 år fram i tid. Han har hele tida trodd på drømmen om å restaurere Trysilelva som lakseelv.

Her, midt i det norsk-svenske Innlandet holder nemlig en av de få ferskvann-laksestammene til: Vãnern-laksen. Mens den i gamle dager fritt tok seg opp Klaraelven og Tryislelva for å gyte før den så dro ned til innsjøen i Sverige, må den nå passere 11 kraftverk for å gjøre det samme.

Og det går ikke så bra

– Sånn som detr er nå er det vanskelig for lakseyngelen, smolten, å komme seg ned til Vänern, og for den store laksen helt umulig. I dag gyter laksen bare en gang, og det er sløsing med ressurser, sier Qvenild.

Rapporten klar

Siden 2011 har norske og svenske myndigheter jobbet sammen for å se om det er mulig å reetablere stammen av villaks i vassdraget.

Nå er fagfolkenes rapport levert til miljødepartementene i både Norge og Sverige. De mener det er håp for laksestammen.

I dag gyter laksen bare en gang, og det er sløsing med ressurser

Tore Qvenild

– Skulle vi gjort alt som står der, blir det veldig dyrt, og det vil lang tid. Men vi har et 20-års perspektiv. Men på fem og 10 år er det mye vi kan gjøre for å styrke denne laksestammen uten at det koster for mye, sier Qvenild.

Her er noen av tiltakene:

  • Opp- og nedstrømspassasjer forbi samtlige 11 kraftverk.
  • Bedre behandling og transport av opptransportert gytefisk
  • Sikker fiskehelse spesielt mht. til lakseparasitten Gyrodactylus salaris
  • Fjerning av gamle dammer som hindrer fiskens vandringer i sideelvene
  • Restaurering av cirka 18 mil fløtingspåvirkete strømstrekninger

Lakseturister

For Trysil og Engerdal vil reetableringe av Trysilelva som lakseelv bety mye.

– Det er viktig med ei god lakseelv, det betyr mye for sommerturismen. Laksen hører jo hjemme her, sier Qvenild.

Hvis viljen er stor nok, er det mulig å få på plass igjen en levedyktig villaaks-stamme hele veien fra Vänern, opp klaraelven og inn i Trysil og Engerdal, slår rapporten fast.

– Da vil Trysilelva bi like bra lakselev som Gaula, Namsen og Alta. Trysilelva kan bli en av Nordens beste lakselever. Den var det i gamle dager.