Hopp til innhold

«Svenskelaks» i bøtter og spann

Arbeidet for å få laksen tilbake i Trysilelva og Femundselva fortsetter. Torsdag ble 12.000 lakseyngel satt ut i området.

Sylvia Brustad

Fylkesmann Sylvia Brustad var med på utsettingen av lakseyngel.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Jeg har stor tro på dette, sier fylkesmann i Hedmark, Sylvia Brustad.

Hun står på kne ved bredden av elva og slipper ut lakseyngel. 12.000 lakseyngel som forhåpentligvis skal være med på å gjenopprette laksestammen i Trysilelva og Femundselva.

– Jeg mener jo at det ble gjort en feil da kraftverk ble prioritert foran laksestammen, men det er jo bare å innse at det var andre tider da. Når vi lykkes med dette har vi gjort en betydningsfull jobb, sier fylkesmannen.

– Det er jo rett og slett litt eksotisk, legger hun til.

Saken fortsetter under videoklippet

Arbeidet for å få laksen tilbake i Trysilelva og Femundselva fortsetter. Torsdag ble 12.000 lakseyngel satt ut i området.

Utsetting av lakseyngel

Bruker rundt 30 millioner på prosjektet

Lakseyngel

Disse små ynglene skal bidra til å gjenopprette laksestammen i Trysilelva og Femundselva.

Foto: Joar Elgåen / NRK
Tore Qvenild

Prosjektleder Tore Qvenild tror vassdraget kan bli blant landets mest populære lakseelver.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Det er over 40 år siden laksen vandret fra Väneren, gjennom Klarälven, opp Trysilelva og til Femund for å gyte. Kraftutbyggingen i vassdraget, hovedsakelig på svensk side, satte rett og slett en stopper for «gyteferden».

I 2010 ble et treårig prosjekt satt i gang for å på sikt gjøre det mulig å kunne fiske laks i vassdraget igjen.

Det er lagt store summer i prosjektet. Over 30 millioner til sammen, det meste fra svensk side, ca. sju millioner fra norsk. Prosjektet er også et såkalt InterReg-prosjekt, det vil si at det er finansiert fra EU.

– Når vi lykkes tror jeg vi vil se at dette er vel anvendte penger. Vi gjenoppretter noe som ble tatt bort fra området og fra naturen. Å få laksen tilbake der den hører hjemme er et bra prosjekt, sier Brustad.

Kan bli av de beste lakseelvene

Tore Qvenild, som leder prosjektet, tror Femundselva og Trysilelva kan bli en av Norges mest attraktive lakseelver hvis man lykkes med å restaurere den utrydda laksestammen i elva.

– Nå er vi i gang for alvor og det er veldig moro. Fra gammelt av var dette en veldig god lakseelv, sier han.

Han forklarer at det er kraftverkene som er de kritiske punktene. På sin ferd fra Väneren til gyteplassene ska laksen forsere 35 mil og 11 kraftverk.

– De har gjort forsøk i Sverige med laksefeller. Det vil si at laksen fanges og transporteres fordi noen av kraftverkene. Når vi viderefører dette, håper vi å kunne fiske laks allerede neste år, sier Qvenild.

Lakseyngelen som ble satt ut i elva i år er det imidlertid en stun til kan havne på noe middagsbord.

– Om fem-sju år håper vi på at det kan bli riktig godt med liv i vassdraget igjen, sier han.

Arbeidet for å få laksen tilbake i Trysilelva og Femundselva fortsetter. Torsdag ble 12.000 lakseyngel satt ut i området.

Klargjøring lakseyngel