Hopp til innhold

Lakseprosjekt trua av parasitt

Det store lakseprosjektet i Trysilvassdraget står i fare. Fryktet parasitt er funnet på laksestammen som skal gjeninnføres i elva.

Laks angrepet av parasitten gyrodactylus salaris

Parasitten Gyrodactylus Salaris truer det prestisjefyllte lakseprosjektet i Trysilvassdraget.

Foto: Gorm Kallestad, Kallestad, Gorm

Mattilsynet er bekymra etter at den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus Salaris er oppdaget på laks i innsjøen Vänern og i Klaraälven i Sverige. Dette er den samme laksestammen som norske myndigheter nå arbeider for å gjeninnføre i Trysil- og Femundvassdraget.

– Veldig skuffa

Mattilsynet sier det er uaktuelt å ta inn laks med gyro til norske elver. Det er dermed usikkert om lakseprosjektet kan fortsette som planlagt, eller om det må skrinlegges.

– Jeg ble veldig skuffa, selv om vi har vurdert dette som en reell mulighet, sier seksjonssjef Øyvind Walsø i Direktoratet for naturforvaltning.

Walsø leder vannmiljøseksjonen hos Direktoratet for naturforvaltning. I påsken fikk han og resten av fagmiljøet en svært dårlig nyhet fra Sverige, som inntil nå ikke har vært offentlig kjent. Forskere har nylig oppdaget at den store stammen med ferskvannslaks i innsjøen Vänern er infisert av fryktede Gyrodactylus Salaris.

Denne lakseparasitten har siden på 70-tallet ødelagt en lang rekke norske lakseelver. Myndighetene har brukt og bruker fortsatt store summer på å prøve å utrydde parasitten fra Norge, og stanse smitte av nye vassdrag.

Prestisjefyllt prosjekt

I tre år har norske og svenske miljøvernmyndigheter samarbeidet tett om et stort og prestisjefyllt prosjekt til 32 millioner kroner, 'Vänerlaksens frie gang'. Målet er gjeninnføre vänerlaksen oppover i Trysil- og Femundselva . Laksen holder til i Vänern, men vandrer og gyter i det lange vassdraget oppover Värmland og inn Norge.

I tidligere tider var den norske delen av vassdraget lakseførende med gode fiskemuligheter. Men 11 elvekraftverk er senere er bygd, og har sperret laksens vandringer. Elva har derfor vært laksetom i Norge i mange tiår.

Lakserogn

Både i fjor og i år har det blitt satt ut store mengder lakserogn på norsk side som en begynnelse på lakseprosjektet.

Restaureringsprosjektet har fått stor oppmerksomhet, og både i fjor og i år har det blitt satt ut store mengder lakserogn på norsk side, som en begynnelse.

Men nå skjelver grunnen under prosjektet etter funnet av gyro på Vänerlaks. Det norske Mattilsynet har hele tiden vært skeptisk til prosjektet på grunn av smittefaren. Sverige regnes nemlig som gjennomsmitta av gyro, og svenskene gjør derfor ingenting for å bli kvitt parasitten.

Må avgjøres på regjeringsnivå

Seniorinspektør Johan Teige ved Mattilsynets regionkontor i Hedmark og Oppland sier de nå har fått en bekreftelse på at skepsisen har vært riktig, og han er krystallklar på at de ikke vil ha én eneste smitta laks fra Sverige til Norge.

Teige mener gyrosaken er så viktig at den trolig må avgjøres på regjeringsnivå.

– Det er jo miljøvernministeren i Norge sammen med miljøvernministeren som har satt i gang dette prosjektet, og de vil jo ha en meget sterk innflytelse på hva som skjer videre, sier Teige.