– Ingen bevis som tilsier at drapet var planlagt

Den tiltalte 29-åringens forsvarer mener ingen av bevisene som er lagt fram for retten peker på at han planla å drepe sin kone. Han ba om at 29-åringen frifinnes for overlagt drap

Grua-drap Tarik Abbou

Forsvarer Tarik Abbou mener det ikke kan bevises utover enhver tvil at 29-åringen hadde planlagt å drepe sin kone på Grua i fjor sommer. Han ba derfor om at hans klient frifinnes for overlagt drap og ellers ansees på mildeste måte.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Gjøvik tingrett - Grua-drapet

Den tiltaltes forsvarer, Tarik Abbou, mener flere av vitnene som har en familierelasjon til fornærmede åpenbart har løyet i tingretten.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det som er bevist for retten er at tiltalte var svært glad i sin kone. Det er ingen bevis som indikerer at drapet var planlagt, forklarte forsvarer Tarik Abbou i Gjøvik tingrett.

Han ba om at 29-åringen frifinnes for tiltalepunktet som omfatter overlagt drap, og at han ellers ansees på mildeste måte.

Ingen planlagt flukt

Aktor Thorbjørn Klundseter mente i sin prosedyre i tingretten i dag at tiltalte hadde planlagt å drepe sin kone hvis hun ikke ville bli med frivillig til Tyskland.

Forsvarer Tarik Abbou mener tiltaltes flukt til Italia umiddelbart etter drapet beviser at selve drapshandlingen ble gjort i affekt.

– Hvis han hadde gitt henne et ultimatum, hvorfor har ikke turen til Tyskland blitt planlagt? Det er hverken kjøpt billetter hit og tiltalte har heller ikke forhørt seg om hvor de eventuelt skulle bo. Når han så flykter fra Grua etter drapet reiser han i tillegg til Italia i stedet for Tyskland, som tyder på at flukten ikke var planlagt, påpekte Abbou.

Forsvareren trekker også frem at 29-åringen ikke hadde tatt seg tid til å pakke med seg noen klær før han forlot boligen med sin datter på armen. I farten glemte han også å ta på datteren sko, som han måtte kjøpe underveis på reisen mot Italia.

Mener flere vitner har løyet

Forsvareren ber også retten om å være forsiktig med å legge forklaringene til flere av vitnene i saken til grunn for domfellelsen.

Han begrunner dette med at flere av dem har forklart seg usant og åpenbart løyet i vitneboksen.

– Vitner som har en familierelasjon til avdøde har forklart seg usant om en rekke ting, blant annet avdødes alder. Nå er det dokumentert at hun var 24 år og ikke 17, slik familien har påstått, da hun kom til Norge, og det må de vitterlig ha hatt kjennskap til, sier Abbou.

Han mener dette viser at disse vitnene er villige til å lyve og dermed ikke kan regnes som troverdige.

Han sa dommerne derfor må finne støtte i andre bevis som er lagt frem i saken, som eventuelt kan støtte opp under noen av disse vitnenes forklaring før de legger dem til grunn.

– Asylsøknaden er ikke et motiv

Statsadvokaten har pekt på at Fahezehs midlertidige oppholdstillatelse som enslig asylsøker, hvor ektemannen ble satt i sjakk matt med tanke på sine muligheter for å bo i Norge, førte til problemer i ekteskapet. Dette kunne vært motivet for at 29-åringen skal ha overveid å drepe sin kone.

Tiltaltes forsvarer mener problemene rundt asylsøknaden ikke kan regnes som et motiv for drapet.

– Hvorfor i all verden skulle han drepe ektefellen på grunn av asylsøknaden? Tiltalte ønsket selv å søke asyl, hvor resultat enten hadde blitt at han hadde fått opphold, eller så hadde begge to blitt sendt ut. Det at ekteparet diskuterte asylsøknaden er jo helt naturlig, det er jo snakk om fremtiden deres, påpekte Abbou.

Forsvareren trekker frem at flere av vitnene, som er i familie med fornærmede, også har sagt i politiavhør om at oppholdstillatelsen ikke var noe stort problem for ekteparet.

Var ikke sjalu

Under hovedforhandlingene i tingretten har påtalemyndigheten også pekt på Fahezehs kontakt med andre menn og mulige utroskap som et annet motiv for drapet, og at tiltalte også på bakgrunn av dette har planlagt å drepe sin kone.

29-åringen har forklart i retten at han først fikk vite om dette under en krangel med kona, hvor hun ropte at hun ikke elsket ham, og at hun hadde et forhold til en annen.

Statsadvokaten påstår at det er lite sannsynlig at fornærmede ville ha sagt dette til sin mann, på grunn av at hun er kjent med straffen for utroskap i hjemlandet Afghanistan.

Men Abbou mener det ikke kan bevises at tiltalte skal ha visst om kontakten kona hadde med andre menn forut for drapet.

– Det er ingen bevis som indikerer at han var sjalu, og det er ingen bevis som tyder på at han visste om denne kontakten, sa Abbou, og la til at tiltalte hverken kan lese eller skrive.

Impulshandling

Abbou mener de eneste sikre bevisene som påtalemyndigheten har å gå etter samsvarer med det tiltalte selv har forklart for retten.

– Tiltaltes forklaring dekker kravene for forsettlig drap, og jeg mener det er denne forklaringen retten skal legge til grunn, sier Abbou.

29-åringen fikk også muligheten til å komme til orde i tingretten i dag, og han understreket at han angrer på det han har gjort.

– Gi meg den straffen jeg fortjener. Jeg var ikke min kones fiende, det bare ble slik, sa 29-åringen.

Dommen vil bli avsagt i løpet av den første uken i februar.