Aktor: – Det er ingen formildende omstendigheter

Statsadvokat Torbjørn Klundseter mener den drapstiltalte 29 åringen har hatt en klar hensikt om å ta livet av Fahezeh Ahmadi, og ba om at han ikke dømmes til noe mindre enn 18 år i fengsel.

Grua-drap Torbjørn Klundseter

Statsadvokat Torbjørn Klundseter mener den drapstiltalte ektemannen har overveid å drepe sin kone i tidsrommet 8. mai til 12. juni i fjor.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg kan ikke se et eneste formildende moment i denne saken, og ber derfor om at tiltalte dømmes til 18 års fengsel for å ha drept sin kone med overlegg på Grua den 12. juni i fjor, sa Klundseter i sin prosedyre i Gjøvik tingrett i dag.

Den tiltalte ektemannen har erkjent å ha drept sin kone med tre knivstikk, men han nekter for at drapet var planlagt.

Klundseter ba retten om at tiltaltes tilståelse skal få betydning for straffeutmålingen.

– Tilståelsen har ikke tilført noe nytt i denne saken, annet enn at han vedgår å ha stukket sin kone med kniv, sa Klundseter.

Skjerpet tiltalen

Statsadvokat Torbjørn Klundseter varslet fredag at han kom til å skjerpe tiltalen mot den 29-åringen etter drapet på Grua i fjor sommer til overlagt drap.

Årsaken til endringen er at statsadvokaten mener tiltalte har overveid å drepe sin kona, Fahezeh Ahmadi, fra hun fikk innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge den 8. mai til og med 12. juni da drapet skjedde.

Tilpasset forklaringen

Etter drapet på Grua flyktet 29-åringen med datteren til Italia, hvor de ble funnet av politiet fire dager senere. I midten av august ble han utlevert til Norge, og frem til rettssaken startet den 13. januar har han vært igjennom flere politiavhør.

I alle avhørene nektet tiltalte for å ha drept sin kone, og antydet at hun enten hadde begått selvmord, eller at noen andre hadde utført drapet.

Først tredager før rettssaken startet, erkjente 29-åringen å ha drept sin kone. Det mener statsadvokaten er påfallende.

– Det er tydelig at han har tilpasset sin forklaring etter de bevisene som har blitt lagt frem for han under tidligere politiavhør. Hans forklaring har ikke tilført saken noen andre opplysninger enn at han har innrømmet å ha stukket ektefellen med kniv, påpekte Klundseter under sin prosedyre i Gjøvik tingrett.

Inkonsekvent

I forrige uke forklarte 29-åringen for retten hva som hadde foregått i huset på Grua den morgenen drapet skjedde.

Ifølge tiltalte begynte ekteparet å krangle etter at de andre familiemedlemmene i boligen på Grua hadde dratt hjemmefra.

Han har forklart at han ba kona om å sverge på å bli med han til Tyskland. Hun svarte at dette ville hun ikke gjøre, fordi hun ikke elsket han og fordi hun hadde et forhold til en annen mann og ønsket å skille seg.

Klundseter mener det er lite trolig at Fahezeh har sagt dette til ektemannen sin.

– Fahezeh var en troende muslim og kjente godt til straffen for utroskap i hjemlandet Afghanistan. Hun må ha visst at det ville få store konsekvenser hvis hun fortalte ektemannen at hun var utro mot ham, forklarte statsadvokaten, men legger til at han mener 29-åringen hadde en sterk mistanke om at hun hadde kontakt med andre menn, som var upassende.

Klundseter peker også på at tiltalte under et tidligere politiavhør har forklart at han ba kona om å sverge på å bli med han til Tyskland da hun ankom Grua kvelden før drapet, og ikke morgenen drapet skjedde.

Asylsøknaden mulig motiv

Fahezeh fikk innvilget midlertidig oppholdstillatelse som enslig mindreårig asylsøker den 8. mai. I søknaden hadde hun oppgitt at hun og ektemannen hadde kommet bort fra hverandre i Hellas.

Men Fahezeh fikk beskjed om at dersom ektemannen skulle dukke opp i Norge ville oppholdstillatelsen bli trukket tilbake. Ektemannen, som bodde ulovlig i Norge hos familien på Grua, ble derfor satt i sjakk matt med tanke på sine muligheter for å kunne bli boende i Norge.

Klundseter fremhever at familiemedlemmene på Grua har vitnet om at ektemannen først skal ha blitt glad for at kona fikk innvilget opphold, for så å bli sint og frustrert når han fikk vite om betingelsene.

– Vitner har fortalt at tiltalte sa at han ikke hadde noe godt liv i Norge, og i den sammenhengen snakket om å drepe enten seg selv eller sin kone, forklarte statsadvokaten.

Klundseter mener ektemannen på et tidspunkt etter kona fikk innvilget opphold har bestemt seg for at ektefellen måtte bli med han til Tyskland, hvis ikke måtte han drepe henne.

– Hadde tid til å overveie drapet

Morgenen drapet skjedde mener statsadvokaten at tiltalte hadde bestemt seg for at han ville drepe Fahezeh dersom hun ikke ville flytte fra Norge.

Når hun sier at hun ikke vil være med til Tyskland mener Klundseter at tiltalte får argumenter for å ta livet av henne. I det Fahezeh går opp på badet mener Klundseter at tiltalte overveier å drepe henne.

– Det er ingen tvil om at motforestillingene har meldt seg når Fahezeh går opp på badet. Allikevel går tiltalte opp på badet og gjennomfører drapet.

Tiltalte har selv forklart for retten at han gikk inn igjen på badet etter å ha knivstukket sin kone tre ganger mens hun hadde store skader.

Klundseter mener det faktum at 29-åringen ikke gjorde noe for å hjelpe sin kone som hadde store skader viser at han hadde til hensikt å drepe ektefellen, og ba om at han derfor dømmes til 18 års fengsel.

Grua-drapet Andenæs, Støen og Klundseter

Bistandsadvokatene Ida Alnær og Inger MArie Støen la ned påstander om at tiltalte dømmes til å betale 986 000 kroner i oppreining og ertatning til toåringen og 600 000 kroner i oppreining til fornærmedes foreldre.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ba om 986 000 til toåringen

Bistandsadvokat Inger Marie Støen la ned påstand om at 29-åringen dømmes til å betale 300 000 kroner i oppreisning og 686 000 kroner for tap av omsorgsperson til sin to år gamle datter.

– Det legges ikke ned påstand om erstatning for tap av forsørger fordi den to år gamle jenta ikke hadde bodd lenge nok i Norge til å ha noen rettigheter knyttet til dette, forklarte Støen.

Den to år gamle jenta var i boligen på Grua da tiltalte knivstakk ektefellen på badet. Bistandsadvokaten mener det er sannsynlig at jenta så sin hardt skadde mor etterpå.

Bistandsadvokat Ida Alnæs, som representerer fornærmedes foreldre, ba om at 29-åringen dømmes til å betale oppreisning begrenset til 300 000 kroner til hver av foreldrene.