Hopp til innhold

Venter fortsatt på erstatningen han har blitt lovet av Stortinget

– Det har vært ei tung tid, sier den tidligere pelsdyrbonden Magne Rønning.

Magne Rønning ute på gården på Tynset der han nå driver med sau.

LEVER MED USIKKERHETEN: Magne Rønning har kjempet for kompensasjon i ett år. Det har vært en tøff kamp, sier han.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

For over et halvt år siden vedtok Stortinget en ordning som skulle hjelpe flere pelsdyrbønder å få erstatning.

En av dem var Magne Rønning på Tynset. Men fortsatt har han ikke fått en krone i utbetaling.

Og mens Magne venter, vokser gjelden på pelsdyranlegget som står tomt.

– De fire siste åra har jeg betalt en halv million bare i renter. Det rammer hele økonomien til gården, sier bonden.

Ble syk

Magne Rønning drev stort med pelsdyr i Østerdalen. Han hadde planer om å drive i mange år fremover og investerte i nytt og moderne anlegg for pelsdyroppdrett.

Magne Rønning med saueflokken hjemme på gården på Tynset

TIL HJELP: Å begynne med sau, har holdt meg oppe, sier Magne Rønning. For å satse videre på gården på Tynset er han avhengig av kompensasjon for pelsdyrdrifta som er avvikla.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Men så ble han syk. Sjukdommen gjorde at han i 2017 valgte å sette pelsdyr-driften på vent og anlegget ble tømt for dyr.

Da politikerne i 2019 la ned forbud mot pelsdyroppdrett fikk Magne i likhet med mange andre oppdrettere, livsgrunnlaget revet vekk.

Fikk nei til erstatning

For Magne ble byrden ekstra tung. Han hadde ingen næring å gå tilbake til, men han fikk heller ikke kompensasjon. Kompensasjonsordningen gjelder som hovedregel bare for oppdrettere som hadde dyr 15. januar 2018.

På det tidspunktet sto anlegget til Magne Rønning tomt. Magne søkte likevel om erstatning. Planen var jo å starte opp igjen så fort han ble bedre fra sjukdommen.

Men Statsforvalteren vendte tommelen ned. Det fantes ikke grunnlag i lovverket for å gjøre noe unntak for Magne.

Nye regler, men ingen endring

I mellomtiden raste debatten om kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene. Det endte med Stortinget vedtok en lovendring i juni 2021.

Endringen innebærer blant annet at pelsdyrbøndene skal få mer i kompensasjon og at flere har krav på erstatning. Deriblant bønder som Magne, som har hatt et opphold i drifta på grunn av sjukdom.

Men ett halvt år etter at vedtaket ble gjort, har endringen ennå ikke trådd i kraft.

  • Da politikeren vedtok en bedre kompensasjonsordning, var Magne Rønning blant de første til å slippe jubelen løs:

Umenneskelig behandling

Det får kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdal, til å reagere kraftig.

– Mange pelsdyrbønder har fått livene sine satt på vent fordi de ikke har fått erstatningen de har krav på. Jeg synes behandlingen de får er umenneskelig, sier Wormdal.

Guri Wormdal

KRITISK: Guri Wormdal mener pelsdyrbøndene får en uverdig behandling.

Foto: Norges Pelsdyralslag

Hun er kritisk til tidsbruken i Landbruksdepartementet.

– Tålmodigheten vår er brukt opp. Det er uforståelig at alle andre har så god tid i denne saken som rammer så mange familier, sier hun.

Landbruksdepartementet svarer i en e-post til NRK at det jobbes med saken.

– Det gjenstår fortsatt noen praktiske avklaringer knyttet til erstatningsordningen, men det forventes at lovendringen kan settes i kraft om relativt kort tid, svarer pressekontakt Heidi Riise.

Nytt håp for Magne

For Magne kom det likevel en positiv nyhet på nyåret, som gjør at han likevel kan få erstatning, selv om de nye reglene ennå ikke er på plass.

Landbruksdirektoratet har pålagt Statsforvalteren i Innlandet å behandle søknaden hans om kompensasjon på nytt.

I samme brev gir direktoratet han dispensasjon fra kravet om dyrehold 15. januar 2018. Dispensasjonen er gitt med hensyn til intensjonene i det kommende regelverket.

– Vi forstår vedtaksbrevet med dispensasjon fra Direktoratet dit hen at Magne Rønning nå har krav på kompensasjon, sier Thomas Erik Smeby, som er seniorrådgiver hos Statsforvalteren.

Nå lover Statsforvalteren en rask saksbehandling med svar innen fjorten dager.

Ønsker at sønnen skal overta

Hvordan en ny behandling vil slå ut for Magne er usikkert. Fordi søknaden blir behandlet ut fra gjeldende regelverk kan han endre opp med en mindre utbetaling.

Morten Emil Rønning og Magne Rønning på gården på Tynset.

FREMTIDSHÅP: Sønnen Morten Emil vil ta over gården. Men så lenge erstatningen ikke er på plass, går ikke det.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det kan hende, men da må han i så fall søke på nytt når den nye forskriften er klar, sier Smeby hos Statsforvalteren.

På gården til Magne Rønning er pelsdyr erstatta med sau. Han ønsker å satse videre og planen er at sønnen skal overta.

Men det blir ingenting av disse planene, før en erstatning er på plass.

– Jeg kan ikke overdra gården til han med masse gjeld. For å komme videre må vi få erstatninga Stortinget har sagt vi skal ha og legge pelsdyrdrifta bak oss, sier Rønning.