Hopp til innhold

Kjønnsmarkerte titler forsvinner – jordmor består

Jordmor er den eneste yrkestittelen som ikke blir kjønnsnøytral. Sykepleierstudenter tror en endring kunne ført til flere mannlige søkere.

Henrik Øverby og Vegard Isene er sykepleierstudenter ved høgskolen i Innlandet, Elverum

SYKEPLEIER: 22-år gamle Henrik Øverby og Vegard Isene er snart ferdigutdannede sykepleiere. De valgte utdanningen fordi de er glad i mennesker. Å bli jordmor har de foreløpig ikke vurdert.

Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

– At vi gjør ting mer kjønnsnøytralt er jeg for. Jeg mener egentlig ikke jordmor er et unntak, sier 22 år gamle Henrik Øverby.

Han studerer sisteåret ved sykepleierstudiet på Høgskolen i Innlandet i Elverum.

I 1972 ble det tillatt å utdanne menn til å bli jordmor. Siden den gang har 22 menn fått jordmor-autorisasjon. Den siste mannen ble utdannet i 2021, ifølge Sykepleierforbundet.

Øverby tror yrkestittelen kan være en årsak til at så få menn er jordmødre.

– Hvis jeg hadde brent for det jordmødre gjør og den fagbiten som de står for, tror jeg kanskje at det ikke hadde vært en avgjørende faktor. Men jeg hadde nok tenkt at det hadde vært litt lettere å bli presentert med en mer kjønnsnøytral tittel.

Sykepleierstudentene Henrik Øverby og Vegard Isene

KVINNEDOMINERT: – Sykepleier er generelt et ganske kvinnedominert yrke. Hvis du allerede er en sykepleier, tror jeg ikke en tittel ville stoppe deg når du allerede har gått i et yrke som er kvinnedominert, sier Vegard Isene fra Gjøvik.

Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Studentene kan søke om å bli jordmor etter en del års arbeid. Det tror medstudent Vegard Isene kan være spennende.

– Jeg har ikke vært innom tanken å bli jordmor, men det er ikke noe som er umulig. Det kunne vært spennende, sier han.

Fikk unntak

Mange kjønnsbaserte titler er borte fra språket. Men jordmor-tittelen blir ikke endret.

Men er det noe som bør være enklere og mer kjønnsnøytralt? Hva med «fødselssykepleier» eller «fødselshjelper»?

Det, og «Maieutikk», som er det greske ordet for «jordmor», er blant titlene som har blitt foreslått for Språkrådet.

For «jordmor» var blant titlene som skulle vekk. I april 2019 vedtok Stortinget at alle yrkestitler i staten skulle bli kjønnsnøytrale.

0xHsNVUZuOA

UNNTAK: Helse og omsorgsdepartementet forklarer at dette hadde med opprinnelsen til begrepet å gjøre. «Jordmor» betyr at barn ble født på et jordgulv og gitt til mor. Men det stemmer ikke, ifølge Språkrådet.

Foto: Lise Åserud / NTB

I forbindelse med gjennomgangen av begrepene som skulle erstattes med kjønnsnøytrale ord, ble «jordmor» sett på som et unntak.

– Under forrige regjering ble det vurdert, men man landet da på at historikken til begrepet og ønsker fra fagfolk tilsa at det burde beholdes, svarer statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.

Men årsaken til initiativet om å endre kjønnsmarkerte titler, er fordi titlene er kjønnsmarkerte, ikke selve betydningen av ordet. «Mann» betyr ikke bare hankjønn, men også menneske, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet.

– Jordmor har ikke et kjønnsnøytralt etterledd, forteller Ims.

Daniel Gusfre Ims, seksjonssjef i Språkrådet.

JORDMOR: Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet, sier jordmor-tittelen handler om at en kvinne tar imot barnet.

Foto: Moment Studio

Mannlige sykepleiere mente tittelen burde endres

38 år gamle Heidi Renberg er kommunejordmor i Halden. I 2022 publiserte hun en studie med mannlige sykepleierstudenter, der hun undersøkte hvorfor menn ikke valgte jordmoryrket.

De syv deltakerne fortalte om flere årsaker til at menn ikke vurderer yrket.

De beskrev blant annet at yrket var knyttet til femininitet, opplevde det som et lukket miljø, at det var få mannlige rollemodeller og framtidige arbeidsmuligheter.

Usikkerhet knyttet til å bli tatt opp i utdanningen og tittelen ble også nevnt.

– De mente at det kanskje kunne være hensiktsmessig å endre tittelen hvis man hadde som ønske å rekruttere flere menn til yrket, sier Renberg.

Heidi Renberg er jordmor

STUDIE: Heidi Renberg er kommunejordmor. I 2022 publiserte hun en masteroppgave der hun undersøkte hvorfor menn ikke valgte jordmoryrket.

Foto: Privat

Hun har selv jobbet med mannlige jordmødre, og mener det trengs flere av dem. Hun ønsker ikke å endre tittelen.

– Jordmor-tittelen er et veldig ømt tema blant oss jordmødre, sier hun.

I 2019 ble helsesøster til helsesykepleier. Flere menn søkte seg til yrket.

Et leserinnlegg i 2018 påpekte at man kan ha mistet mange gode jordmødre på grunn av de som ikke vurderer yrket på grunn av tittelen. Det mente også deltakerne av studien.

Synes du jordmor-tittelen bør bli kjønnsnøytral?

Ja, det er en gammel tittel. Det kan kanskje få inn flere mannlige søkere om man gjør den kjønnsnøytral. 50%

Nei, det er en innarbeidet yrkestittel med mye historie. 34%

Bryr meg ikke 16%

Avstemningen er lukket. 10521 stemmer totalt

Vil ikke være noe annet enn jordmor

– Jeg lever veldig fint med å være jordmor, sier 39 år gamle, Åsgeir Almvik fra Lillehammer.

I 2021 var han den eneste mannen som ble utdannet innen master i jordmorfag.

Han er stolt av tittelen, men får veldig ofte spørsmål om hva han kaller seg.

Almvik tror ikke man klarer å finne et like dekkende ord som jordmor, men at det kan kanskje være lettere å få flere menn inn med en kjønnsnøytral tittel.

– Men om man hadde klart å legge fokus på hva jordmoryrket er, og at det er ønskelig med flere menn inn i jordmoryrket, tror jeg det hadde vært en liten god boost, som det at man skifter et navn.

Åsgeir Almvik, jordmor ved sykehuset i Østfold, Kalnes

JORDFAR?: I 2021 var Åsgeir Almvik den eneste mannen som utdannet seg til å bli jordmor.

Foto: Privat

Kraftige reaksjoner

I dialog med fagfolk, organisasjoner og andre representanter ble det vurdert at «jordmor»-begrepet skulle beholdes, ifølge Helse- og omsorgs-departementet.

– Det var ikke behov for Stortinget og presse dette helt til det ytterste, sier Peter Frølich, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Peter Christian Frølich (H)

IKKE ENDRING: Jordmorforeningen og jordmorforbundet ønsket ikke endre tittelen. De hadde sterke innvendinger mot det, forklarer Frølich.

Foto: Casper Lehland / Høyre

– Hvis vi er pålagt at vi må finne på noe, så gjør vi det, men vi er veldig imot å endre jordmor-tittelen, sier leder i Den norske jordmorforening, Lena Henriksen.

Hun sier tittelen er en veldig godt innarbeidet yrkestittel, og at forslagene som kom inn, synes hun ikke noe om.

– Det har vært diskutert at tittelen ikke handler om kjønn, men at den viser til at fødselshjelperen løfter barnet fra jorden til mor. Selv om dette er en av flere forklaringer, og kanskje ikke den mest sannsynlige, så mener vi uansett at jordmortittelen er en historisk tittel som må bestå.

Lena Henriksen, politisk leder. Den norske jordmorforening.

Lena Henriksen er professor i jordmorfag ved Oslo Met og politisk leder i Den norske jordmorforening. Hun mener tittelen ikke bør endres.

Foto: Sonja Balci / OsloMet

– Både for å hedre kvinnene som føder, men også for jordmødrene som har denne beskyttede tittelen og en egen autorisasjon, sier Henriksen.

For å flere menn til utdanningen, mener hun at man må fortelle mer om hva en jordmor gjør, og at man ikke nødvendigvis trenger å endre tittelen.

Norsk Sykepleierforbund er opptatt av kjønnsnøytrale titler, men mener også det er viktig å få flere menn til å tenke på yrket som et alternativ når de søker utdanning.

– Et stort antall av dagens sykepleiere er kvinner, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Les også Malin har tittelen «styrmann»: – Det er det minste problemet på sjøen

Styrmann Malin Frøystad Våg Storøy

Flere saker fra Innlandet

Sivert Refsdal

Sivert har 20 seksere

NRK anbefaler