Hopp til innhold

De fleste velger tradisjonelt, men Åsgeir (37) valgte helt annerledes

Åsgeir Almvik er for tiden Norges eneste, mannlige jordmorstudent. Men for de fleste menn ligger det langt inne å søke seg til kvinneyrker.

Åsgeir Almvik

DEN ENESTE: – Jeg visste ikke om jeg i det hele tatt kunne bli jordmor. Jeg hadde jo ikke hørt om mannlige jordmødre, sier Almvik, som for tiden er Norges eneste mannlige jordmorstudent.

Foto: Erik M. Sundt

Almvik studerer for tiden ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er fra før utdannet sykepleier, men ønska å spesialisere seg.

– Jeg synes dette med at en kropp er i stand til å vokse seg helt ferdig og levedyktig på innsiden av et annet menneske, er helt fantastisk, sier Almvik.

Han er nå i innspurten av utdanningen, og regner med å være ferdig utdannet jordmor til våren. På studiet er han den eneste mannen.

Men de fleste her i landet velger fortsatt tradisjonelt når de skal velge yrke. Selv om en del flere kvinner nå velger utradisjonelt, ser det ut til at det ligger lengre inne for menn.

Åsgeir Almvik

FASCINERT:– Jeg synes det er fascinerende at et barn vokser og at alt etableres inne i kroppen til en annen person, sier Almvik.

Foto: erik m. sundt

Det var Sykepleien som først omtalte jordmorstudenten.

Etterlyser flere menn

Almvik visste ikke om han kunne bli jordmor. Han hadde aldri hørt om mannlige jordmødre, men syntes yrket hørtes spennende ut.

Da han sjekket opp hvilke kriterier som lå til grunn for å bli jordmor, fant han ut at også han kunne bli det. Dermed søkte han og kom inn på første forsøk.

Almvik forstår hvorfor så få menn velger å bli jordmødre, men sier han synes det er synd.

– Det er jo et kvinnedominert yrke. Men for meg føltes dette helt rett.

Kari Aarø er leder i Den norske jordmorforening. Hun ønsker Almvik velkommen som jordmor og håper at flere gjør som ham.

– Vi ønsker oss absolutt flere mannlige jordmødre. Vi ser av erfaring at mannlige jordmødre ofte er populære blant de fødende. Selv om noen kanskje er skeptisk i utgangspunktet, så føler de seg godt ivaretatt gjennom fødselen.

Leder Den norske jordmorforening.

ØNSKER SEG FLERE MENN: Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening, sier de ønsker flere menn i jordmoryrket.

Foto: privat

Aarø forteller at det tidligere har vært noen mannlige jordmorstudenter, men synes det er rart at ikke flere menn velger å bli jordmor.

– Yrket er jo fullt av action og adrenalin. Men mange menn synes kanskje det blir for nært med den fødende, og derfor ikke velger å gå inn i yrket, sier hun.

Flere kvinner i mannsdominerte yrker

Sara Seehuus er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet. Hun har forsket på kjønnsdelte utdanningsvalg og forteller at mange utdanninger er dominert av ett kjønn.

– Det vanligste for menn er yrkesfaglige utdanninger. Mange kvinner velger derimot utdanninger som leder til jobber i offentlig sektor. Særlig er sykepleie, sosialt arbeid og førskolelærer populært.

oslomet

MANNSDOMINERTE YRKER: Sara Seehuus er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet. Hun forteller at de vanligste yrkene blant menn er håndverksyrker, som tømrer, elektriker og rørlegger. Vanlige utdanningsvalg i høyere utdanning er naturvitenskapelige og tekniske fag, som for eksempel ingeniørutdanninger. 1. februar åpnet søknadsportalen til høyere utdanning. 

Foto: oslomet

Seehuus forteller at det nå er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Hun sier at det i løpet av de siste femti årene har skjedd en stor endring på det som tidligere var mannsdominerte utdanninger.

– Kvinner har i større grad begynt å velge annerledes. Det har ført til en utjevning på tidligere mannsdominerte utdanninger. For eksempel medisin og juss.

Dette kan ifølge Seehuus handle om blant annet holdningsendringer i samfunnet.

Det har derimot ikke vært en like stor økning i menn som velger kvinnedominerte utdanninger, forteller hun.

– Dette henger også sammen med at mannsdominerte yrker har høyere lønn og status enn kvinnedominerte.

Kvinnene er positive

Jordmorstudent, Almvik, forteller at han forventa skepsis og motstand i starten av studiet, men at han ennå har til gode å møte kvinner som ikke ønsker å ha ham der under fødselen.

– De fleste kvinner er veldig positive. Jeg har møtt noen som synes det var overraskende at jeg var jordmor, men de landet på at det ikke har noe å si.

Han forteller at fødende kvinner er mest opptatt av å bli godt ivaretatt, og at det ikke trenger å ha noen betydning hvilket kjønn de blir ivaretatt av, så lenge de føler seg trygge.

– Jeg tror denne kjønnsinndelingen fint kan endres, sier han.

jordmorstudent.

FORNØYDE: Til Sykepleien.no sier lederen til Almvik, Shqipe Aliu, at det å ha ham på laget bare har vært positivt. – Vi er veldig, veldig veldig fornøyde med ham, sier hun til avisa.

Foto: erik m. sundt