Hopp til innhold

Endret til kjønnsnøytral yrkestittel – rekordmange menn vil bli helsesykepleier

HAUKELAND SYKEHUS (NRK): Norge har elleve mannlige helsesykepleiere. Etter tittelendringen er uvanlig mange menn i gang med å utdanne seg til yrket.

Sykepleier Lars Pilskog ønsker å bli helsesykepleier

OVERRASKET: At det kun er 12 mannlige helsesykepleiere på landsbasis, overrasker sykepleier Lars Pilskog. – Jøss, jeg visste ikke at det var så få. Og at det er ingen menn som jobber som helsesykepleier i Bergen, er også overraskende.

Foto: Mats Arnesen / NRK

I to år har Lars Pilskog (27) vært sykepleier på barneklinikken på Haukeland sykehus. Til høsten ønsker han å videreutdanne seg. Selv om han ikke er hundre prosent sikker på valget ennå, håper han å bli helsesykepleier.

Fra 1. januar 2019 ble yrkestittelen offisielt endret fra helsesøster til helsesykepleier.

En gjennomgang fagbladet Sykepleien (ekstern lenke) gjorde i høst viste at kun elleve menn jobber som helsesykepleiere i Norge. Sykepleierforbundet opplyser at ytterligere én mann ble ferdigutdannet før jul.

Til sammenligning startet fem menn på helsesykepleierutdanning på OsloMet i januar.

– Det er svært uvanlig. Tidligere har det vært maks en mann per kull, men det kan være andre faktorer som karaktersnitt, kvotering på sykepleierutdanning som gjør at det er flere menn i årets kull, sier studieleder for sykepleierutdanningen, Tine Schauer Eri.

Sykepleier Lars Pilskog ønsker å bli helsesykepleier

HØYE KRAV: For å bli helsesykepleier i Norge trengs en bachelorgrad i sykepleie, ett års yrkespraksis og deretter spesialisert videreutdanning i ett år. Fra høsten av håper sykepleier Lars Pilskog å bli en av få menn som utdanner seg til yrket.

Foto: Mats Arnesen / NRK

50 prosent økning

En gjennomgang NRK har gjort ved landets fem utdanningssteder som tilbyr videreutdanning som helsesykepleier viser at ytterligere én mann blir ferdig utdannet denne våren. Året etter blir ytterligere én ferdig.

Ikke store tall, medgir Sykepleierforbundet, men når utgangspunktet er en andel på 0,3 prosent av landets 3000 helsesykepleiere betyr seks nye menn i yrket i år en økning på 50 prosent.

For Sykepleierforbundet har det lenge vært en kampsak å få en mer kjønnsnøytral tittel.

– Mange mannlige sykepleiere har uttalt at tittelen «søster» var til hinder for å søke på videreutdanningen, sier leder i landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund, Kristin Waldum-Grevbo.

 KRISTIN SOFIE WALDUM-GREVBO, Leder i Landsgruppen av helsesøstre, Norsk Sykepleierforbund.

SPEIL: Leder i landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund, Kristin Sofie Waldum-Grevbo, mener det er en fordel hvis helsevesenet kan speile befolkningen bedre.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Kan være flaut

I valgprogrammet for den neste fireårsperioden går Arbeiderpartiet i Bergen inn for å ansette flere menn på helsestasjoner, nettopp for å følge opp gutter bedre.

– Når vi vet at ingen menn jobber på våre helsestasjoner, og at det er først og fremst jenter som oppsøker tilbudet, mener vi at flere mannlige helsesykepleiere vil føre til at flere gutter tar kontakt, sier leder Roger Valhammer.

Roger Valhammer

HØY SELVMORDSRATE: Gutter og menn fra 15 til 24 år har den høyeste andelen selvmord per år. Leder for Arbeiderpartiet i Bergen, Roger Valhammer, mener et virkemiddel for å få ned antall selvmord er å få flere mannlige ansatte på helsestasjon.

Foto: Marit Stensby / NRK

For Pilskog er en av motivasjonsfaktorene å gjøre det lettere for gutter å tørre å gå til helsestasjon.

– Vi ser hvor suksessrik klinikken som er kun for gutter er i Oslo. Dessuten er det nesten en perfekt jobb for meg. Jeg er utrolig glad i å jobbe med barn og unge, sier Pilskog.

Både Pilskog og Sykepleierforbundet mener det er en fordel at unge gutter har en mannlige helsesykepleiere å gå til. Waldum-Grevbo viser til at flere gutter i en undersøkelse svarte at det viktigste for dem var at den de møter har kompetanse på det de lurer på som gutter, uavhengig av kjønn.

– Av egen erfaring tror jeg det har mye å si. Det er mange ting som er flaut for en gutt å si til en kvinnelig helsesykepleier, sier Pilskog.