Hopp til innhold

– Et samferdselspolitisk mageplask

STANGE (NRK): Samferdselsministeren får på pukkelen fra flere partier etter at det er sådd tvil om Intercity-utbyggingen på Østlandet. – Mageplask, er attesten fra ordføreren i Stange.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

I 2015 åpnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen dobbeltsporet mellom Minnesund og Stange. Nå er det frykt for at mange andre strekninger på Østlandet skal bli utsatt.

Foto: Einar Langholen-Schulstad

Bane Nor mener ut fra en faglig vurdering at det er bedre å utsette utbyggingen av enkelte strekninger.

– Vi mener at vi får mest ut av pengene ved å stokke om på rekkefølgen, sier konserndirektøren i Bane Nor, Gorm Frimannslund.

Det var Aftenposten som først fortalte om det omfattende forslaget som står i strid med tidligere Stortingsvedtak om Nasjonal Transportplan (NTP). I dag ble resten av Bane Nor sine innspill til intercity-utbyggingen på Østlandet lagt fram.

Her er noen av «forsinkelsene»:

  • Hamar: 2026 (NTP: 2024)
  • Fredrikstad: 2027 (NTP: 2024)
  • Sarpsborg: 2026 (NTP: 2029)
  • Drammen: 2024: (NTP: 2025)
  • Tønsberg: 2025: (NTP:2024)
  • Lillehammer:?: (NTP:2030)
  • Skien:?: (NTP:2030)

Skuffelse over utsettelse

Stangeordfører Nils A. Røhne

MISLIKER UTSETTELSE: Regionrådsleder i Hamar-regionen, Nils A. Røhne, er skuffet.

Foto: Stange kommune

Leder i regionrådet for Hamarregionen, Nils A. Røhne, sier at forslaget er både overraskende og skuffende, og at det er regjeringen som har ansvaret.

– Dette er et samferdselspolitisk mageplask. Statsministeren var under valgkampen i Hamar med tre personer for å forsikre oss om at 2024 sto fast.

– Bane Nor sier at det mangler penger?

– Ja, det stemmer. Jeg har gjort transportkomiteen i Stortinget oppmerksom på at det har kommet signaler som tyder på at det mangler penger. Dette er et politisk ansvar som ligger hos Regjeringen.

Jan Riddervold

ETTERSLEPET FORTSETTER: Jernbanen har et etterslep i vedlikeholdsbehovet som må tas, mener Jan Riddervold som leder Norges Pendlerallianse.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Pendlerne er også skuffet over at det kan bli utsettelser i jernbaneutbyggingen. Leder Jan Riddervold i Norges Pendlerallianse mener samferdselsministeren har lovet at det skulle satses på jernbanen. Hvis det ikke skjer kommer det til få store konsekvenser for dem som reiser med tog, mener Riddervold, og frykter forsinkelser og innstillinger i framtida.

Nyttig innspill, mener samferdselsministeren

Ketil Solvik-Olsen

AVVENTER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil sette seg inn i forslaget.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at han må sette seg inn i forslaget før han kan kommentere dette nærmere.

– Det er bra at Bane NOR har gjort et grundig arbeid med hvordan de skal minimere transportutfordringene i byggeperiodene og sikre at prosjekter er best mulig koordinert opp mot kapasiteten i anleggssektoren. Dette er nyttige innspill som Jernbanedirektoratet kan jobbe videre med, skriver han i en pressemelding.

Anne Elisabeth Thorsen er Arbeiderpartipolitiker og leder for samferdselskomiteen i Oppland fylkeskommune. Hun mener Regjeringen nå må følge opp vedtakene som er gjort i Stortinget, og sørge for at pengene til prosjektene blir bevilget.