Utbygging av Dovrebanen reddet

OSLO/HAMAR (NRK): Arbeidet med å bygge to spor fra Oslo til Hamar kan fortsette. Frp fikk med seg regjeringa på det.

Utbygging på E6

UTBYGGINGA KAN FORTSETTE: Dovrebanen går mellom Oslo og Trondheim, og går ved siden av E6 som også er under utbygging.

Foto: Hilde Lillejord / Jernbaneverket

Utbygginga vil gi to tog i timen til Hamar i 2026 og sparer de reisende for 20 minutter reisetid.

– Dette er helt utrolig. Det sier Tor André Johnsen som representerer Frp og Innlandet på Stortinget. Han smiler fra øre til øre. Johnsen har i flere år jobba for utbygging på strekningen Oslo-Hamar.

I forhandlingene med regjeringa om revidert statsbudsjett fikk Frp gjennomslag for videre utbygging av dobbeltspor på strekningen.

Det er nå bevilga 55 millioner som trengs i år for at BaneNor kan fortsette jobben med utbygginga.

Glad for gjennomslag

Siv Jensen og Tor Andre Johnsen (Frp) utenfor Stortinget

FORNØYDE: Siv Jensen og Tor André Johnsen i Fremskrittspartiet er godt fornøyde med å få med seg regjeringa på å fortsette utbygginga av Dovrebanen.

Foto: Privat

– Jeg føler meg tom, lettet og forvirret. Frps forhandlere har gjort en meget god jobb. Jeg er glad for at mine partifeller ble med på å jobbe for dette, sier Johnsen.

Egentlig var utbygginga av Dovrebanen satt på vent.

For da regjeringa i mai la fram revidert nasjonalbudsjett var planen å utsette arbeidet med Dovrebanen på ubestemt tid.

Utbygginga av Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen kunne fortsette, men disse byggeprosjektene har store budsjettoverskridelser. Derfor mente regjeringa at dobbeltspor mellom Oslo og Hamar måtte vente.

– Hvis vi ikke hadde kommet i gang igjen med det i år, hadde tidsplanen sprukket. Da hadde vi ikke rukket å komme fram til Hamar i 2026. Det var allerede kritisk. Dette har mye å si for hele strekningen Oslo- Trondheim. Dette var helt avgjørende, sier Johnsen.

Han håper at de slipper flere omkamper.

– Viktig for hele Østlandet

Ekspertutvalg om farlig avfall presenterer sin rapport

GLAD: Ola Elvestuen i Venstre er glad arbeidet med dobbeltspor kan fortsette.

Foto: Ole Berg-Rusten

Og det kan det veldig godt se ut som han slipper. I hvert fall hvis vi skal tro regjeringspartner Venstre, og tidligere miljøvernminister, Ola Elvestuen.

Han er glad de har snudd.

– Vi er så glade vi nå har kommet fram til en enighet som gjør at vi kommer i gang med dette prosjektet som er viktig for hele østlandsområdet, forteller Elvestuen.

– Hvorfor er det så viktig?

– Intercity er et nettverk som skal strekke seg fra Lillehammer til Skien, så dette dekker jo hele Østlandet. Hvert prosjekt er viktig for helheten, sier Venstre-politikeren.

Illustrasjon dobbeltspor på jernbanen i vest i Hamar.

PLAN: Et av alternativene for dobbeltspor gjennom Hamar er å følge dagens trasé.

Foto: Illustrasjon: Bane Nor

Næringslivet jubler

Direktør I NHO Innlandet, Jon Kristiansen, har tidligere uttalt at han var bekymra for næringslivet i Innlandet hvis utbygginga ble forsinka.

Han setter pris på snuoperasjon til regjeringa.

– Det innebærer at spaden som står i jorda langs Mjøsa nå ikke blir tatt bort. Da er det håp om at vi når Hamar i 2026, sier Kristiansen.

Han mener at de ikke hadde fått effekten før dobbeltsporet når helt frem til Hamar.

– Intercity er selve ryggraden i infrastrukturen. Ikke bare i Innlandet, men på hele Østlandet med 2,4 millioner innbyggere. Dette bringer sammen til ett bo- og arbeidsmarked. InterCity kobler Østlandet til Trøndelag og Europa, sier NHO-direktøren.

Les også: