Hopp til innhold

Skjebnemøte om Innlandet blir en thriller

Det er dødt løp få timer før Arbeiderpartiet avgjør Innlandets skjebne. – Jeg stemmer mot egen overbevisning, sier lokallagsleder Terje Hoffstad.

Terje Hoffstad leder Ap Stor-Elvdal

MOT EGEN OVERBEVISNING: Lokallagsleder i Stor-Elvdal Ap, Terje Hoffstad, vil egentlig beholde Innlandet, men stemmer for deling.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Spørsmålet om Innlandet skal bestå eller ikke vedtas av politikerne i fylkestinget på onsdag.

Men det er Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen. Deres 20 stemmer i fylkestinget vil avgjøre fremtida til Innlandet.

Og i kveld bestemmer representantskapet hva Aps fylkestingsgruppe skal gå for. Få timer før møtestart er det helt åpent hva resultatet blir.

En kartlegging NRK har gjort blant de 46 kommunepartiene i Innlandet viser at det er full splittelse i Ap i forkant av kveldens møte.

Flere lokallag har snudd.

Et flertall av lokallaga svarer at de vil følge resultatet av folkeavstemninga og gå for en deling av Innlandet.

  • 11 lokallag vil stemme for å videreføre Innlandet. De har 22 stemmer
  • 29 lokallag vil følge folkeavstemninga og splitte Innlandet. De har 39 stemmer.
  • 5 lokallag er usikre på hva de ender opp med å stemme. De har 8 stemmer.
  • Et lokallag har ikke svart

Det er likevel åpent hva som blir resultatet på møtet i kveld. AUF, som har 7 stemmer, vil beholde Innlandet. Det vil også et flertall i fylkestingsgruppa og flertallet i fylkesstyret.

Les også Flertallet av Ap-ordførerne vil respektere folkeavstemningen

Ordfører i Ringebu, Arne Fossmo.

Stemmer mot egen overbevisning

Lokallagsleder i Stor-Elvdal Terje Hoffstad bor på fylkesgrensa mellom Hedmark og Oppland.

Innen uka er omme kan det hende at Stor-Elvdal igjen ligger i Hedmark med grense mot Oppland.

Før folkeavstemninga stemte han sammen med flertallet i Østerdalskommunen for at Innlandet skulle bestå.

Men nå vil de ikke trosse det folket har sagt.

– Vi er dypt bekymret for å ikke etterkomme den demokratiske prosessen som en folkeavstemning er, sier Hoffstad.

Og flere lokallag i Ap har endra mening etter den omstridte folkeavstemningen.

Leder i Søndre-Land Arbeiderparti, Ola Fagernæs, sier det har vært en vanskelig sak.

Før folkeavstemninga ville lokallaget videreføre Innlandet. Etter folkeavstemninga har også de endra mening.

– Vi landa på å stemme for deling av Innlandet. Men det var jevnt. Kun en stemme skilte, sier han.

Et historisk dilemma

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, mener Innlandet Arbeiderparti har havnet i et historisk dilemma på grunn av folkeavstemninga, som de egentlig ikke ville ha.

Lars Nehru Sand

DILEMMA: Lars Nehru Sand sier Innlandet Ap har fått et historisk dilemma i fanget med folkeavstemninga.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Istedenfor å debattere om det er riktig å beholde Innlandet eller ikke, handler debatten om det riktig eller galt å ikke følge folkeavstemninga, sier han.

Jeg tror det er mange i Ap som er positive til å videreføre Innlandet, men som kommer til å stemme for deling i kveld, fordi de ønsker å følge folkeavstemninga, sier Nehru Sand.

Han mener det vil få store negative konsekvenser for partiet om de ikke gjør det.

– Neste år er det fylkestingsvalg og jeg tror det blir vanskelig for mange AP-politikere å stå på torget å be om folks tillit i valgkampen om de ikke følger rådet i folkeavstemninga, sier han.

Les kommentaren Et krevende råd

LzPTQMAxga0

Store lokallag er delt

Men ingenting er avgjort før møtet i kveld. Store lokallag, som Hamar, Gjøvik og Ringsaker vil beholde Innlandet.

I kveld kommer Gjøvik sine fire representanter til å stemme for å videreføre storfylket.

– Det var mange gode argumenter både for og imot, men et stort flertall endte til slutt på at vi vil beholde Innlandet, sier Leder Kristin Stensrud Longva.

Hun mener det er viktig å se helheten og ikke ha et ensidig fokus på folkeavstemninga.

– Både reiseliv og næringsliv i vår region vil beholde Innlandet. Og vi mener vi står sterkere med et samla Innlandet enn som et lite Oppland, sier Longva.

Kristin Stensrud Longva, leder Gjøvik Ap

VIL BEHOLDE INNLANDET: Leder i Gjøvik Ap, Kristin Stensrud Longva, mener det er viktig å ikke ha ensidig fokus på folkeavstemninga.

Foto: Alexander Nordby / NRK

I Stange, på andre siden av Mjøsa, er lokallaget delt. De har sju stemmer i representantskapet.

– Ingen av våre representanter vil bli bundet under avstemminga, sier leder Grete Mickaelsen.

Hun sier at flertallet på fire vektlegger folkeavstemninga sterkest, to representanter vil beholde Innlandet mens en er usikker på hva han skal stemme før møtet.

I tillegg til representanter fra lokallagene er også fylkesstyret, fylkestingsgruppa og AUF med på de skjebnesvangre møtet i kveld.

Les også Marit (21) kjemper for å få tilbake de gamle fylkene

Marit Andrisdotter Kvam hjemme blant dyra på familiegården i Vang i Valdres.