Hopp til innhold

Linnea vil beholde fylket – Marit vil dele det

Snart skal folket stemme over Innlandet sin fremtid. Det er sterk uenighet blant ungdomspolitikerne.

Linnea Lie Holen og Marit Andrisdotter Kvam.

POLITISKE MOTSTANDERE: Ungdom ned til 15 og 16 år får stemme. Det er Linnea Lie Holen fra AUF og Marit Andrisdotter Kvam fra Senterungdommen er fornøyde med.

Foto: Alexander Nordby / NRK

10.–17. februar gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om Innlandet fylke.

En av dem som har engasjert seg i debatten er Marit Andrisdotter Kvam. Hun er fylkesleder i Oppland Senterungdom.

Hun mener det eneste riktige er å gå tilbake til de gamle fylkene Hedmark og Oppland.

– Innlandet er stort og udemokratisk og dyrt å drifte. Jeg håper folk stemmer for desentralisering og lokaldemokrati, gjennom deling. Særlig når regjeringen tar kostnaden for å splitte opp, sier hun.

Men ikke alle er enig med henne.

Tvangssammenslått

Det var den borgerlige regjeringen til Erna Solberg som slo sammen Hedmark og Oppland i 2020.

Det skjedde på tross av motstand fra mange lokale politikere. 1. januar 2020 var det 371 385 innbyggere i det nye, sammenslåtte Innlandet.

Etter regjeringsskifte i høst ble åpnet for at fylkene kan søke om å splittes igjen innen 1. mars i år.

Da var diskusjonen i gang også i Innlandet.

  • Før jul bestemte et knapt flertall av politikerne på fylkestinget at det skal gjennomføres en folkeavstemning om Innlandet:

Senterungdommen frykter sentralisering til Mjøsområdet

Marit Andrisdotter Kvam mener lokaldemokratiet ble overkjørt da fylkene ble slått sammen, og stiller spørsmålet om hva som har blitt bedre med Innlandet. Hun kommer fra utkantkommunen Vang i Valdres og har vokst opp på et gårdsbruk.

intervju

Hun mener det nettopp er utkantene det går ut over.

– Distriktet taper på Innlandet. Det er veldig mye som blir sentralisert til Mjøsområdet. Det er færre representanter fra distriktet enn det var ved to fylker. Og det er store avstander i fylket, sier Kvam.

AUF frykter dårligere tilbud for innbyggere

Men langt fra alle deler dette synet. Flere av ungdomspartiene ønsker tvert imot å beholde Innlandet.

Fylkesleder Linnea Lie Holen i AUF Innlandet, mener det handler om bruk av ressurser.

– Først og fremst så har vi jo nå slått oss sammen og gått gjennom den prosessen. Da mener jeg vi også skal fortsette som Innlandet. Vi må bruke ressursene på folk som bor i Innlandet, ikke på å splitte oss opp igjen, sier hun.

AUF Innlandet vil beholde storfylket

Lie Holen mener unge i distriktet har mest å tjene på en større og effektiv fylkeskommune. Ifølge henne vil det nærmest være uforsvarlig å dele fylket opp igjen, fordi det er unødvendig bruk av penger.

– Ved en splittelse så må jo fylkeskommunen ta penger fra de ulike budsjettene som for eksempel videregående skole, kollektivtrafikk, fylkesvei og tannlege for å nevne noe. Og det vil jo da gå ut over tilbudet til befolkningen, sier hun.

Hva mener du om Innlandet fylke?

Dette mener de andre ungdomspartiene:

Unge stemmer

Holen og Kvam er begge glade for at ungdom får delta i folkeavstemningen.

– Jeg synes det er veldig viktig, for det handler om at det er vi unge som skal leve med denne avgjørelsen i framtiden, sier Linnea Lie Holen.

De er også enige i at man må respektere flertallets avgjørelse, selv om det ikke skulle gå deres vei.

– Folket sin mening skal selvsagt veie tungt, sier Marit Andrisdotter Kvam.

Flere saker fra Innlandet