Hopp til innhold

– Hadde ikke trodd jeg skulle shoppe fylker, sier ordfører

Alt tyder på at Viken fylke oppløses. Nå vil flere kommuner sør i Innlandet vurdere Akershus.

Innlandet-kart

LEKKASJE SØROVER? Hele Hadeland (i mørkerødt og blått) og nesten hele Kongsvingerregionen (i mørkerødt) ligger tett på Viken.

Flere ordførere mener kartet må tegnes på nytt, og ønsker å ta en ny vurdering på hvilket fylke de skal tilhøre.

Ordfører Kari Heggelund (Sp) i Åsnes sier at situasjonen er helt utrolig.

– Da jeg ble ordfører hadde jeg aldri trodd at jeg skulle drive og shoppe fylker.

Etter representantskapsmøtet i Viken Ap på lørdag er det duket for oppløsning av det omstridte storfylket. Det kan innebære en helt ny fylkessammensetning både i Viken og Innlandet, som grenser til hverandre.

Kari Heggelund

Ordfører i Åsnes, Kari Heggelund.

Foto: Åsnes kommune

Forskningsrapport kunne vært endret

I 2018 leverte Telemarksforskning en utredning som anbefalte Kongsvingerregionen fra det opprinnelige Hedmark å velge Innlandet i overgangen til de nye storfylkene. En av årsakene var frykten for at disse kommunene ville bli «oppslukt» i det store Viken-fylket, og få lite innflytelse.

Nå sier en av forskerne, Hanna Nyborg Storm, at dette argumentet kanskje faller litt bort.

– Jeg ser ikke bort fra at konklusjonen kunne blitt annerledes i dag, uten at jeg kan trekke den slutningen helt sikkert her og nå, sier hun.

Flere lokalpolitikere i Kongsvinger-regionen sier at Akershus gir langt flere muligheter til innflytelse enn det store Viken. Men de ønsker dette utredet grundig først.

Uavhengig at det som har skjedd med Viken, er nemlig kommunedirektørene i de seks kommunene i regionen allerede i gang med en utredning om fylkestilknytning.

TETT: Kommunene i Kongsvinger-regionen ligger tett på dagens Viken geografisk. Mange av innbyggerne jobber i Viken-kommuner og føler ellers at de har mye til felles med det nåværende nabofylket.

Ville til Viken i 2018, fikk nei

Sør-Odal søkte i 2018 om å få komme over til Viken, men Stortinget sa nei.

Nå er det fritt fram å prøve på nytt med Akershus.

Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer (Ap) tilhørte mindretallet den gangen, men sier nå at det er en helt ny situasjon.

– I Akershus er det mulig å få et ord med i laget. Nå skal vi se hva utredningen viser, og komme fram til et standpunkt ut fra det.

Les også To av tre unge vil splitte Innlandet fylke

Marit Andrisdotter Kvam hjemme på gården i Vang i Valdres.

Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue (Ap), sier at det som nå har skjedd gjør det mer fristende å tenke vestover.

– Vi føler oss jo nærmere Akershus enn det vi gjorde med store Viken, sier hun.

Thue sier at veldig mye av kommunikasjonen i kommunen går i retning Oslo og Akershus.

– Samtidig er det klart at næringsstrukturen vår likner mer på resten av Innlandet. Konklusjonen er derfor ikke gitt.

Ordfører i Nord-Odal, Odd Kjetil Sløtte, er også enig i at oppløsningen av Viken gir en helt ny situasjon, og at det er enklere å forholde seg til Akershus. Ordfører i Grue, Rune Grenberg, sier at han ikke vil kommentere noe nærmere for det formelt er tatt en endelig beslutning om Viken.

Les Lars Nehru Sands kommentar om Viken Selv et makkverk kan bli verre

Skilt på grensa til Viken fylke på Riksvei 7 over Hardangervidda

Kongsvinger toneangivende

Det vil bli svært viktig hva den mest folkerike kommunen i Kongsvingerregionen bestemmer seg for.

Kongsvinger har to femtedeler av folketallet i regionen. Flere lokalpolitikere i de andre kommunene sier at det vil bli avgjørende hva Kongsvinger lander på.

Kongsvinger-ordfører Eli Wathne (H) peker på at kommunen har sett mot Akershus tidligere.

– Med en oppløsning av Viken blir jo vårt nåværende utredningsarbeid enda mer aktuelt, sier hun.

Hun fremholder at de i dag må forholde seg til to fylkeskommuner.

Les også Omar og andre 16-åringer får stemme over Innlandets fremtid i den rådgivende folkeavstemmingen i februar

Omar Yagci

Blir kommunen innlemmet i Akershus derimot blir det enklere fordi det er felles bo- og arbeidsmarked med Oslo-regionen, sier hun.

Ap's gruppeleder i kommunestyret, Elin Såheim Bjørkli, sier at for henne var storfylket Viken ute av bildet uansett.

– For meg personlig er Akershus mer aktuelt, men jeg ser fram til å få fakta på bordet.

0
dager
0
timer
0
minutter
0
sekunder

Gjenforening av Hadeland i Akershus?

Men «lekkasjen» sør i Innlandet kan også komme fra Hadeland.

Regionreformen gjorde at de tre tidligere Opplands-kommunene ble splittet opp. Lunner og Jevnaker havnet i Viken, mens Gran havnet i Innlandet.

Nå vil Lunner etter alt å dømme havne i Akershus, men det er ikke sikkert at Jevnaker vil velge Buskerud.

– Vi vil nå tegne kartet på nytt, og står fritt i å vurdere Akershus, sier Jevnaker-ordfører Morten Lafton (Ap).

Morten Lafton

Ordfører i Jevnaker, Morten Lafton.

Foto: Azad Razaei / NRK

Hvis både Lunner og Jevnaker havner i Akershus, vil Gran ha muligheten til komme i samme fylke igjen som de to andre Hadelandskommunene.

– Vi har allerede bestilt en utredning for å vurdere vår fylkestilknytning, og jeg vil ikke forskuttere noe her, sier Randi Eek Thorsen, som er Ap-ordfører i Gran.

  • De unge er ikke redd for millionregninger om fylkene splittes. Det er følelsene som rår.