Hopp til innhold

To av tre unge vil splitte Innlandet

En fersk meningsmåling viser at de unge er mest ivrige på å splitte storfylket: – Et tydelig signal.

Marit Andrisdotter Kvam hjemme på gården i Vang i Valdres.

GLEDELIG NYHET: Litt over en uke før avstemminga er det Senterungdommen som har størst grunn til å juble.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Marit Andrisdotter Kvam, leder i senterungdommen i Oppland, er strålende fornøyd.

En fersk meningsmåling viser at et stort flertall av de unge ønsker å splitte Innlandet fylke.

I høst kalte Kvam fylkessammenslåinga mellom Hedmark og Oppland for to års ulykkelig ekteskap.

Siden har hun kjempa for å få debatten om Innlandet opp i Fylkestinget. Noe som endte med at Innlandets fremtid skal avgjøres med ei folkeavstemning.

Dette er et tydelig signal fra ungdommen, sier hun om resultatet fra meningsmålinga.

Les også Marit vil tilbake til Hedmark og Oppland

Marit Andrisdotter Kvam hjemme blant dyra på familiegården i Vang i Valdres.

Jevnt løp, men de unge skiller seg ut

Undersøkelsen er gjort av Sentio for NRK, Hamar Arbeiderblad, GD, Østlendingen og Oppland Arbeiderblad.

Det er en stor og representativ måling. Over 1000 har svart fra hver av de geografiske regionenene målingene er delt opp i.

På spørsmål om de mener fylket bør splittes, svarer 65 prosent av de spurte under 30 år «ja».

Kvam mener resultatet fra den kommende folkeavstemninga må veie tungt når politikerne avgjør Innlandets skjebne.

– Det er de unge som skal leve med avgjørelsen som blir tatt, sier Kvam.

Ungdomspolitikeren mener resultatene fra meningsmålingen viser at de unge ikke ønsker mer sentralisering.

– De unge ser verdien av lokalkunnskap blant politikere og de som jobber i fylket. De ser at i store systemer blir mennesker små, hevder Kvam.

Ungdom om fylkessammenslåingen. Daniel Johansen (16)
– Jeg syntes det var bedre da vi bare var Hedmark. Det blir for stort og for dumt at alt skal være fordelt på ett sted. Det må splittes, sier Daniel Johansen (16).
Ungdom om fylkessammenslåingen. Vilde Dyresen (16)
– Jeg syntes det blir for stort. Når vi skal søke skoler skal vi søke i nærmiljøet. Men nærmiljøet blir jo plutselig i Oppland også. Da blir det ikke så nære lenger, sier Vilde Dyresen (16).
Ungdom om fylkessammenslåingen. Frida Hoestad-Sund (16) (v) og Lisa Borge Pedersen (16)
– Det er store kostnader allerede brukt på å få Innlandet. Det blir unødvendig å endre det igjen, sier Lisa Borge Pedersen (16).

Undersøkelsen viser ikke hvorfor folk stemmer som de gjør. Men hvor folk bor har mye å si for hvordan de stemmer.

I Hedmark er folk mer positive til Innlandet. 50 prosent vil beholde fylket, mens 44 prosent vil splitte. De som bor i folkerike Hedmarken er mest fornøyde. 62 prosent av de spurte vil beholde storfylket.

I Stange, som er hjemkommunen til SP-leder Trygve Slagsvold Vedum, vil 55 prosent beholde Innlandet.

I Oppland derimot vil flertallet ha en splittelse. 56 prosent av Opplendingene vil ha tilbake den gamle fylkesstrukturen:

Høyre-velgere positive til Innlandet

Det var under Erna Solberg at fylker ble slått sammen i den omdiskuterte regionreformen. Og undersøkelsen viser at Innlandet har størst oppslutning blant Høyre-, Venstre- og MDG-velgere. 66 prosent av Høyres velgere vil beholde Innlandet, mens hele 88 og 71 prosent av Venstre- og MDG-velgerne ønsker storfylket.

Storfylket har minst oppslutning blant de som stemmer Frp og Senterpartiet.

Ungdomspolitiker og leder i Innlandet Unge Høyre, Frederik Matthias Feiler, vil beholde Innlandet.

Han er kritisk til måten Senterungdommen argumenterer på og mener de spiller på følelser fremfor fakta i debatten.

– De spiller på at sammenslåinga var udemokratisk, på navn og tilhørighet. Vi er mer opptatt av fakta som kostnader ved en splittelse. Det blir dyrt og vil gå utover tjenestetilbudet til folk å dele fylket, sier Feiler.

Han mener Senterungdommen tar feil om Innlandet.

Frederik Matthias Feiler, Fylkesleder | Innlandet Unge Høyre
– De får dette til å handle om lokaldemokrati og sentralisering, men det handler om tjenester som skole, kollektivtransport og vei. Og det har blitt bedre med Innlandet.

Unge har sterk stedsidentitet

Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, synes det er interessant at de unge, som bruker det fylkeskommunale tilbudet mest, er ivrigst på splittelse.

– Det er ikke sånn at det er de eldre som er mest konservative. Også ungdom har en sterk stedsidentitet, som de ønsker å basere den administrative inndelinga av Norge på, sier Sand.

Lars Nehru Sand

VIL TILBAKE: Lars Nehru Sand sier befolkningen i Innlandet ikke er alene om å ønske splittelse av eget fylke.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Han mener meningsmålinga for Innlandet, speiler debatten ellers i landet.

Dette har først og fremst vært en sentraliseringsdebatt. Det har blitt en diskusjon om geografiske avstander, demokrati, avmakt og sentralisering og ikke om tjenestetilbudet. Over store deler av landet ser vi at folk vil tilbake til den opprinnelige fylkesstrukturen, sier Sand.

Les også Slik skal framtida til Innlandet avgjøres

Oppland Hedmark

Unge usikre på om de skal stemme

Folkeavstemninga om Innlandet skjer digitalt og aldersgrensa for å stemme er 16 år.

Marit Andrisdotter Kvam i Senterungdommen tror det vil gi flere stemmer for splittelse av Innlandet.

Men målinga viser at de unge ikke er like ivrige på å stemme som de eldre. I undersøkelsen svarer hele 36 prosent av de unge at de ikke vet om de kommer til å delta i folkeavstemninga.

Det er synd. Jeg vil oppfordre folk på det sterkeste til å skaffe seg god nok informasjon og gjøre seg opp en mening.

Ungdomspolitikeren mener en blank stemme er bedre enn ingen stemme.

Jo flere som deltar, jo større vekt vil folkeavstemninga ha når fylkespolitikeren tar den endelige avgjørelsen, sier hun.

Avstemminga er rådgivende. Det vil si at det er fylkespolitikerne som tar den endelige avgjørelsen i et møte den 23. februar.

Men den 17. februar er det avgjort hva folk i Innlandet mener. Skal fylket splittes eller vil Innlandet bestå?

0
dager
0
timer
0
minutter
0
sekunder