Hopp til innhold

Flere anmelder vold mot barn

De siste ti årene har anmeldelsene av vold mot barn økt eksplosivt. – Det har blitt lettere å si ifra, mener krimsjef.

Barnevern

FLERE ANMELDER: Mange flere melder ifra hvis de har mistanke om at barn blir utsatt for vold.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Ifølge statistikker fra SSB har det vært en dramatisk økning i anmeldelser av vold mot barn i aldersgruppen null til ni år. I Hedmark var det fem anmeldelser i 2004 og 66 anmeldelser i 2013, og i Oppland har anmeldelsene over 20-doblet seg. Anmeldelsene har ikke bare økt lokalt, men også nasjonalt.

– Vold mot barn skjer

Krimsjef Rune Strand

SAMARBEID: Krimsjef i Hamar, Rune Strand mener bedre samarbeid og økt kompetanse har ført til flere anmeldelser av vold mot barn.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Krimsjef på Hamar politistasjon, Rune Strand, tror at fokus på barnevold har vært med å avdekke de store mørketallene, som NRK tidligere har skrevet om.

– Jeg tenker at alle som jobber med barn har fått forståelse for at vold mot barn er noe som skjer. Vi i politiet tar sånne saker på alvor.

Strand forteller at politiet har fått større fokus på samarbeid.

– Vi har gått i dialog med barnevernet, helsestasjoner og sykehus. Det er et tett tverrfaglig samarbeid, sånn at de vet hvordan de skal fange opp slike ting og hvordan de skal melde ifra. Og barnevernet informerer igjen barnehager og skoler om dette.

Les også: Her er rådene for hvordan du melder vold mot barn til barnevernet

Strand mener også at omdømmet har mye å si for at saker om vold mot barn blir meldt ifra.

– Politiet har nok fått en større troverdighet de siste årene. Kompetansen om dette temaet i politiet har økt, og jeg tror folk føler de blir hørt i større grad enn før.

Vi i politiet tar sånne saker på alvor.

Rune Strand, krimsjef

Barnevernet sender mange av bekymringsmeldingene, ifølge Strand. Men de får også bekymringsmeldinger fra leger og helsesøstre, enkeltpersoner som ser ting de uroer seg for, eller de kan få meldinger fra patruljer på oppdrag.

– Når vi får en bekymringsmelding, behandles det av folk i politiet med høy kompetanse. Deretter vurderes det om det skal settes i gang en etterforskning. Hvis vi ikke setter i gang etterforskningen med en gang, så er det ofte fordi vi ikke har nok informasjon. Og da ber vi om det, fra for eksempel barnevernet.

Lettere å si ifra

I 2004 ble det anmeldt to tilfeller av vold mot barn i Oppland, i fjor steg tallet til 49.

Statestikk, vold mot barn

KRAFTIG ØKNING: Anmeldte personoffer for voldskriminalitet av barn under ni år har økt voldsomt de siste ti årene i Hedmark og Oppland. Den blå linjen er Hedmark og den røde linjen er Oppland.

Foto: SSB / SSB

Inger Jevne er leder i barnevernet på Lillehammer og synes denne utviklingen er positiv.

– Det handler ikke om at barn i dag er mer utsatt for vold. Det er ingen grunn til å tro det. Det tyder heller på at folk er flinkere til å melde fra.

Jevne tror folk tenker annerledes i dag om det å melde fra hvis de mistenkte vold mot barn.

– Det som skjedde innenfor husets fire vegger var ansett som privat, man skulle ikke blande seg borti andres saker.

Det som skjedde innenfor husets fire vegger var ansett som privat.

Inger Jevne, leder i barnevernet

Mediastormen rundt saker som Kristoffer-saken og Monika-saken har gjort folk mer oppmerksomme på omsorgssvikten rundt om i de norske hjem og meldeplikten de selv har. Ifølge Jevne har det vært med å skape bevissthet rundt vold.

Asgeir Frankmo i fosterhjemtjenesten i Hedmark tror økt fokus kan ha gjort det lettere å si ifra.

– Media, Stoltenbergregjeringa og hjelpeapparatet har vært med å satt søkelyset på vold mot barn. Det har nok gjort folk mer oppmerksomme på det som skjer rundt dem, og har gjort terskelen lavere for å melde ifra hvis man ser noe.

Les også: Lave straffer for vold mot barn

Holder ikke fristen

Når et barn skal avhøres, så er det en lovpålagt frist på 14 dager fra etterforskningen starter til avhøret skal finne sted. Strand innrømmer at den fristen ikke alltid er like lett å overholde. I andre deler av landet har noen barn ventet så lenge som 222 dager.

– Dessverre når vi ikke alltid fristen om barnas rett til avhør innen 14 dager. Det krever mye organisering og det må passe for både politiet, retten, bistandsadvokaten og barnevernet.

Ensomt barn sitter med ryggen til i grått lokale
Foto: colourbox.com

Ifølge Strand er det flere grunnen til at avhøret kan komme for sent, blant annet at de vil ha så mye informasjon som mulig, for å unngå at barnet må avhøres mange ganger.

– Vi prøver å unngå at barna må intervjues flere ganger fordi ikke all informasjon er innhentet. Dommeravhør er en stor påkjenning for barna.

Strand forklarer at politiet nå ser etter tidstyver, for å holde den lovpålagte fristen om avhør på 14 dager.

– Vi har fortsatt litt å gå på, når det gjelder å holde fristen i alle saker. Men vi jobber nå med, og prioriterer, å finne ut hvordan vi kan bli mer effektive.

Justisministeren mener det er fullstendig uakseptabelt at barn må vente så lenge på avhør.