Hopp til innhold

Harde tiltak: Setter familier i karantene og begrenser idretten

Smittetrykket har aldri vært større under koronapandemien. Nå må barna i Elverum ha mindre kontakt og familier må i karantene.

Kommunelege i Elverum Knut Skulberg

MÅ TA GREP: Kommunelege i Elverum Knut Skulberg sier de må stramme inn for å få kontroll på smitteutbruddet ikke bare i egen kommune men også nabokommunene.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Denne saken er oppdatert 4. november etter at 23 nye testet positivt onsdag.

På halvannen uke er 92 smittet av covid i byen som har 22 000 innbyggere.

Fra midnatt ble det innført ny forskrift med en rekke tiltak i kommunen i Østerdal for å få ned de høye smittetallene.

Selv om smitten er størst blant de uvaksinerte barna går det ut over drift av både barnehager, skoler og pleie og omsorgssektoren. For de vaksinerte voksne blir også smitta.

– Vi må ta grep for å få kontroll. Det er nå veldig utfordrende å få nok folk på jobb både i barnehager, skoler og i helsesektoren, sier kommunelege i Elverum Knut Skulberg.

Nå som han hadde håpet det verste var over, øker smittetallene fort.

På tre dager denne uka har 52 testa positivt. Det er de høyeste tallene kommunen har hatt siden pandemien starta. Og han tror ikke det er toppen.

Nå stiger smittetallene i 100 kommuner i Norge. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet utelukker ikke at det kan bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak.

Alle må i karantene

Fra torsdag 4. november går alle barneskolene og barnehagene i Elverum over på gult nivå. Det vil si at det skal være mindre sosial kontakt mellom barna på skolen og i barnehagen.

Innendørs idrett blir begrensa for barn under 12 år. Unntaket er hvis de klarer å holde en meters avstand. Men det må også gjelde i garderoben.

Ingen barn bør utestenges fra fotballen, mener fotballedere

MINDRE FOTBALL: Det blir lite fotballtrening eller kamper hvis ikke barna klarer å holde en meters avstand med de lokale reglene Elverum har innført.

Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / nrk

Kravet om karantene hvis en i familien får påvist smitte blir også endra.

Nå må hele husstanden i karantene uansett om de andre medlemmene i familien er fullvaksinerte eller ikke.

De må være hjemme mens den smittede er isolert. Hvis de klarer å holde avstand kan de teste seg ut etter tre dager.

– Smitten spres innad i familiene, så dette vil være et effektivt tiltak for å bryte smittekjeden på, sier kommunelege i Elverum Knut Skulstad.

I tillegg blir alle anbefalt å bruke munnbind hvis de er steder der de ikke klarer å holde en meters avstand.

Tror bare halvparten har testa seg

Langs Glomma fra Kongsvinger i sør til Stor-Elvdal i nord har 120 personer blitt smitta av covid-19 i løpet av ei uke. Og de tror ikke det er toppen.

Skoler, barnehager og sykehjem har vært hardt ramma. I forrige uke døde en eldre beboer på et sjukehjem i Elverum med koronainfeksjon.

Kommunelegen tror ikke toppen er nådd enda. Han regner med at de til nå bare har oppdaget halvparten av smittetilfellene, siden ikke alle tester seg.

Kommunelege i Elverum Knut Skulberg

VENTER FLERE SMITTA: Kommunelege i Elverum Knut Skulberg regner med at 50 prosent av de som er smitta ikke har testa seg.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Folk blir oppfordra til å ha en lavere terskel for å være hjemme hvis det er påvist smitte på en skole eller i en barnehage hvis man er forkjøla og ikke har covid-19.

Smitteutbruddet har gjort det vanskelig å få nok folk på jobb.

En barnehage sto i fare for å måtte stenge, men har nå redusert åpningstida med 2,75 timer daglig, fordi det er for få voksne til å ta seg av barna.

De fleste av de smittede er barnehagebarn og skoleelever. De fleste på Søbakken barneskole der alle nå blir testet.

– Elevene får med seg hurtigtester hjem. Er testen negativ kan de møte på skolen, sier rektor Frode Skrutvold.

Stenger sykehjemsavdelinger

I Kongsvinger kommune, der det har vært 44 smittetilfeller på ei uke blir nå flere sjukehjemsavdelinger og bofellesskap stengt for besøk.

Også i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen, der det bor 2700 innbyggere, er det nå 20 personer smitta av covid-19.

Kommunelegen i Elverum synes det er fornuftig at myndighetene har lagt over på hver enkelt kommune å innføre tiltak ved mye smitte. Men innrømmer at situasjonen er utfordrende.

– Hvis man bare lar det skure og gå nå kan man ende med at alle som ikke er vaksinerte får sjukdommen. Det kan føre til en veldig belastning på helsevesenet, sier Knut Skulberg.

Smitten er på vei opp i flere kommuner og har nasjonalt ført til flere sjukehusinnleggelser. 168 koronasyke pasienter ligger nå på sykehus . Det er en kraftig økning siden fredag.

Flere kommuner har sett seg nødt til å innføre tiltak og anbefalinger som er strengere enn de nasjonale kravene.

I Tromsø måtte innbyggerne igjen forholde seg til hjemmekontor, munnbind og en-meters-regelen.

Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ser ingen grunn til å innføre nasjonale tiltak enda. Hun synes det er viktig at man først prøver lokale tiltak og regionale tiltak.

Ingvild Kjerkhol

FØLGER MED: Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier de følger med på belastningen på helsetjenesten i vurdering av gjeninnføring av nasjonale tiltak.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Vi følger nøye med på hvordan helsetjenesten belastes, sier hun.

De får rapporter fra sjukehusene og ser på alderssammensetning og hvor mange som trenger intensivbehandling før det kan være aktuelt med gjeninnføring av nasjonale tiltak.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier til NRK at det må tas grep nå som smitten er på veg opp. Folk må holde seg hjemme når de er sjuke.

– Klarer vi det, i tillegg til å skjerpe litt lokale råd og regler, så kan det være nok til å snu denne smittetrenden, sier han.

Dersom presset på helsetjenestene blir for stort, kan det bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak, ifølge helsedirektøren.