Hopp til innhold

Ble oppsagt for å nekte koronatest – tapte i retten

En sjukepleier som ble sagt opp fordi hun ikke ville vaksinere seg og teste seg for korona, har tapt erstatningssaken mot Hamar kommune.

Indre Østlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett, Hamar

DOM: Østre Innlandet tingrett har ikke gitt medhold i erstatningskravet fra sjukepleieren som ble sagt opp av Hamar kommune.

Foto: Ola Bjørlo Strande

Sjukepleieren jobbet på legevakta i Hamar under koronapandemien. Hun ønsket ikke å vaksinere seg, og da hun heller ikke ville teste seg to ganger i uka, slik Hamar kommune påla helsepersonell i denne perioden, ble hun sagt opp.

Det saksøkte hun kommunen for.

Nå slår dommen i Østre Innlandet tingrett fast at sjukepleieren ikke har krav på erstatning. Hamar kommune er frifunnet.

Nasjonale føringer

Kvinnen hadde et vikariat i 50 prosent stilling og en fast stilling i 23,3 prosent. Hun ble sagt opp fra begge stillingene.

Retten mener kommunen har gitt sjukepleieren en tilfredsstillende skriftlig begrunnelse for begge oppsigelsene, og at de hadde rettslig adgang til å si henne opp. Dermed har hun ikke krav på erstatning.

Sykepleier med smittevernsutstyr

SMITTEVERNUTSTYR: Helsepersonell jobbet i full smittevernutstyr i store perioder under koronapandemien.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hamar kommune la nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet til grunn for oppsigelsen, og er fornøyd med at de er frifunnet.

– Vi har gjennom dommen fått bekreftet at arbeidsgiver kan legge til grunn nasjonale føringer ved innføring av smitteverntiltak overfor ansatte i helsetjenesten. Og dette har vært særlig viktig i pandemien som vi har vært gjennom.

Det sier kommunalsjef for helse- og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen.

Protesterte mot testkravet

Hamar kommune innførte en særskilt forskrift da koronasmitten økte kraftig i regionen i desember 2021.

Helsepersonell som jobbet med risikopasienter, og som enten ikke var fullvaksinert eller som ikke ville oppgi vaksinestatus, fikk pålegg om å bruke munnbind på jobb og teste seg to ganger i uka.

Bedriftssykepleier Kari Gaarder Osnes skal foreta en rutinemessig covid-19 hals- og nesetest i den provisoriske koronatestbrakka på Diakonhjemmet i Oslo.

TEST: En rekke ansatte på ulike steder ble pålagt å teste seg for koronaviruset jevnlig.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Det ville ikke sjukepleieren akseptere.

Hun mente det var nok å teste seg ved symptomer og ba om en medisinsk faglig begrunnelse for testkravet.

Andre smitteverntiltak som hun selv mente var hensiktsmessige, syntes hun det var greit å følge.

Les også Hjelpepleier fikk sparken av kommunen – Helsetilsynet lar henne beholde autorisasjonen

Solgløtt bofellesskap

Ikke diskriminerende

Østre Innlandet tingrett er ikke enig med saksøker, altså sjukepleieren, i at pålegget om testing to ganger i uka var en indirekte tvang om å vaksinere seg.

Retten er enig med kommunen i at hensynet til sårbare pasienter ved legevakta måtte veie tyngre enn den ansattes motstand mot å teste seg.

Retten skriver blant annet i dommen, at det var et stort press på legevakta der det blant annet var pasienter med alvorlig immunsvikt, samt personer der man ikke kjente deres grunnlidelse.

Retten legger også vekt på at det var svært viktig å unngå smitte blant de ansatte på legevakta.

Østre Innlandet tingrett kan ikke se at testing to ganger i uka ville være diskriminerende overfor sjukepleieren, eller utgjøre noe menneskerettighetsbrudd eller være et uforholdsmessig tiltak.

Les også Sjukehusansatte reagerer - ledelsen vil avlyse julebord

Alice Beathe Andersgaard

Krevde erstatning

Saken har vært behandlet som en arbeidsrettssak. Sjukepleieren har ikke ønsket å få jobben tilbake, men har krevd erstatning.

I retten la kvinnens advokat, Barbro Paulsen, ned påstand om erstatning fra Hamar kommune på 479.816 kroner, samt oppreisning etter rettens skjønn.

Hun ba også om at Hamar kommune skal betale saksomkostninger.

Det fikk de altså ikke medhold i. Nå er det kvinnen som må betale saksomkostningene til Hamar kommune med drøyt 160.000 kroner.

– Etter å ha lest dommen, så var det kanskje ikke overraskende at kommunen ble frifunnet. Det som var overraskende var, og som gjør at man sitter litt i sjokk nå, er jo at hennes vitner, bevisdokument – egentlig alt som ble fremlagt de to dagene på Hamar er ikke tatt med i dommen overhode. Det er ikke nevnt eller på noen som helst måte anerkjent, sier kvinnens advokat Barbro Paulsen til NRK.

Hun mener dommen er ubalansert fordi det kun er kommunens vitner som er sitert og nevnt i dommen.

– Når man leser dommen blir kanskje ankegrunnene lettere å finne, sier hun.

Paulsen forteller til NRK at hun kommer til å anke idømmelsen av sakskostnader, men hvorvidt hele dommen skal ankes trengs det tid til å vurdere.

– Hun står i en følelsesmessig og emosjonell tung prosess, sier Paulsen.

Flere saker fra Innlandet